This is our story

Adminflow originated as a product on the crowdfunding platform Dealflow. When a crowdfunding campaign was completed, the companies were often left with hundreds of investors, without any decent tools to manage them and maintain their shareholder register. These problems were solved by Adminflow. 

Since then, Adminflow has grown out of Dealflow and is now a separate company. The functionality has been expanded, and as the company matured, so did the customers. Today, more and more of our customers are not crowdfunded, but still need a simple and good tool for either shareholder register, digital boardroom, investor communication - or all at once.

Who we are
The team in Adminflow consists of experienced accountants, entrepreneurs and a management with a strong focus on delivering solutions that solve problems. We also have a strong development team that we believe is among the best on integrations with Norwegian registers - something we are of course proud of.

The combination of all this should make you feel confident that Adminflow delivers as you expect, and hopefully gives you one less thing to worry about.

Our customers say

Tom Aas
LeadX

"Adminflow gjør det enkelt å kommunisere med investorer, forenkler dokumentflyten ifm styremøter og gjør det lettere for aksjonærene å holde seg oppdatert på dokumenter, selskapsverdi og egne aksjer."

Alf Gunnar Andersen
Horde

" Adminflow gir oss en enkel håndtering av aksjonærmassen og kontroll på alt av protokoller i både styre og generalforsamlinger. Det er enkelt og trygt, og gir oss mer tid til å gjøre det som er gøy. "

Arnulf Refsnes
Naardic

" Adminflow gir oss oversikt over aksjonærene og lar oss kommunisere med dem på en effektiv måte!"


Ida Sætersdal
Shairskills

"Adminflow gir oss en god oversikt over historikken på kommunikasjonen med investorene. Det er lett å holde oversikt og integrasjonen med Altinn er suveren! Den gjør det svært enkelt å levere aksjonæroppgaven."