Ditt digitale styrerom

Her får du og styremedlemmene full kontroll over virksomhetens styrebehandling og aktivering i et brukervennlig digitalt styrerom
Prøv gratis

Kontraktshåndtering 

Adminflow gir deg ett sentralt sted for å administrere alle dine kontrakter, slik at du får full kontroll over kontraktsadministrasjonen. 
Prøv gratis
Image3

Hvordan fungerer det?

Sentralisert lagring og tilgang
Med Adminflow kan du sentralt lagre og organisere alle kontrakter i skyen. Dette forenkler søk, tilgang og samarbeid, eliminerer behovet for papirdokumenter eller flere datalagringssystemer, og gir rask og effektiv tilgang til kontrakter og dokumenter uavhengig av geografisk plassering.

Kontroll og sporbarhet
Adminflow sporer status, varsler om viktige hendelser og frister, og opprettholder en tydelig historikk. Dette gir bedre innsikt og oversikt over kontraktene, inkludert når de ble opprettet, endret, signert og fornyet. Med en fullstendig oversikt kan du effektivt styre kontraktenes livssyklus og sikre at alle trinnene blir fulgt opp i tide. Dette vil gi organisasjonen din bedre kontroll over kontraktsprosessen. 

Risikoreduksjon og etterlevelse
Adminflow kan generere påminnelser om viktige frister, automatisere varslinger om fornyelser eller revisjoner, og sikre at all nødvendig informasjon og dokumentasjon er tilgjengelig for revisjoner og juridiske formål. Et sikkert digitalt kontraktshåndteringsverktøy hjelper deg med å håndtere risiko og sikre etterlevelse av forskrifter, lover og kontraktsmessige forpliktelser.
‍‍
Samarbeid og kommunikasjon
Adminflow muliggjør enklere samarbeid og kommunikasjon mellom ulike interessenter i kontraktsprosessen. Ved å tillate deling av kommentarer, notater og dokumenter kan verktøyet sikre at alle relevante parter er involvert og oppdatert i kontraktsforhandlinger og gjennomgang. Dette fremmer effektivt samarbeid og bidrar til å unngå misforståelser.
‍‍
Innsikt og rapportering
Verktøyet i Adminflow kan generere rapporter basert på kontraktsdata. Dette gir innsikt i kontraktsporteføljen, som antall kontrakter, verdier, viktige vilkår og risikoområder. Slik data kan være nyttige for strategisk planlegging, beslutningstaking og evaluering av kontraktsytelse. Ved å ha tilgang til et slikt verktøy kan din bedrift bedre forstå egen kontraktsportefølje og ta informerte beslutninger.
‍‍
Arbeidsflyt
Med Adminflow automatiseres og strømlinjeformes prosessen med opprettelse, godkjenning, signering og oppfølging av kontrakter. Verktøyet reduserer manuelle oppgaver, øker effektiviteten og minimerer muligheten for menneskelige feil. Ved å spare tid og ressurser kan organisasjoner fokusere på andre viktige oppgaver og oppnå bedre resultater.

Hvorfor velge Adminflow?

Her er noen av fordelene kundene våre har fremhevet:
check icon

Enklere og effektiv kontraktshåndtering:
Med Adminflow blir kontraktshåndteringen i din bedrift enklere og mer effektiv. Systemet gir deg muligheten til å sentralisere alle kontrakter, noe som forenkler prosessen med å holde oversikt over kjøper- og leverandørkontrakter.

check icon

Digitalisert prosess:
Adminflow gir deg en fullstendig digitalisert kontraktshåndteringsprosess. Dette eliminerer behovet for manuell gjennomgang av papirdokumenter eller lete gjennom diverse filkilder. Alt du trenger er tilgjengelig på ett sted, og søking etter kontrakter blir betydelig forenklet.

check icon

Økt kontroll og oversikt:
Adminflow gir deg full kontroll over alle kontrakter, fra utløpsdatoer til spesifikke detaljer som er avgjørende for bedriftens daglige drift. Du unngår feilaktige fornyelser og har all nødvendig informasjon lett tilgjengelig for å ta informerte beslutninger.

check icon

Rask tilgang til viktig informasjon:
Med Adminflow er den viktigste informasjonen i kontraktene enkel å finne uten behov for å lese gjennom hele avtalen. Dette sparer tid og gjør det raskt og enkelt å finne nøkkelinformasjon, som for eksempel utløpsdatoer eller spesifikke vilkår.

check icon

Forebygging av informasjonstap:
Systemet bidrar til å unngå tap av dokumentasjon og informasjon. Kontraktshåndteringen blir mer pålitelig, og risikoen for manglende viktig informasjon reduseres betydelig. Dette sikrer at teamet har tilstrekkelig informasjon for å lage effektive prognoser og opprettholde kostnadskontroll.

check icon

Bidrar til effektive prognoser:
Med Adminflow kan bedriften skape mer nøyaktige og effektive prognoser, da den har tilgang til all nødvendig kontraktsinformasjon. Dette styrker beslutningsprosessen og gir bedre økonomisk kontroll, noe som er avgjørende for langsiktig suksess.

Image3

Hvordan det fungerer

Vårt digitale styrerom lar deg håndtere alt du trenger før og etter hvert styremøte. Dette gjør at styret fungerer mer effektivt, tryggere og mer profesjonelt.

Dokumenter
At styret har oversikt over utviklingen i selskapet og innsikt i nødvendige dokumenter er viktig for alle selskaper. I Adminflow sitt styrerom kan du dele, lagre og signere viktige dokumenter på en plass. Styremedlemmene kan når som helst finne tidligere dokumenter og underlag.

Oppgaver
Har du behov for innspill på styrepresentasjoner, eller ønsker du at enkelte medlemmer skal lese gjennom noe? Du kan delegere oppgaver til styremedlemmene direkte i Adminflow og se når oppgaven er fullført.

Kommunikasjon
Du kan enkelt gjøre raske avklaringer med hele styret i vårt meldingssenter, og du kan flytte all relevant dialog ut av mailboksen.

Signering
Styremedlemmer har også mulighet til å signere dokumenter med Bank-ID, raskt, effektivt og sikkert. Når dokumentene er signert kan du legge dem direkte i Styrerommet sin dokumentmappe.

Fordeler

Her er noen av fordelene kundene våre har fremhevet: 

check icon

Enkel oversikt over utførte og fremtidige styremøter.

check icon

Enkel delegering av oppgaver til de andre styremedlemmene. Ikke minst kan man enkelt be om gjennomlesning av viktige dokumenter før et styremøte

check icon

Adminflow sørger for at du kan jobbe enkelt og papirløst med sensitive dokumenter. Alle ferdigstilte dokumenter lagres digitalt og er tilgjengelige for alle styremedlemmer.

check icon

Mulighet for signering med og uten Bank - ID.

IDA SÆTERSDAL
Shairskills

" Adminflow gir oss en god oversikt over historikken på kommunikasjonen med investorene. Det er lett å holde oversikt og integrasjonen med Altinn er suveren! Den gjør det svært enkelt å levere aksjonæroppgaven. "

icon-rate-fullicon-rate-fullicon-rate-fullicon-rate-fullicon-rate-full
ALF GUNNAR ANDERSEN
Horde

" Adminflow gir oss en enkel håndtering av aksjonærmassen og kontroll på alt av protokoller i både styret og generalforsamlinger. Enkelt og trygt, og gir oss mer tid til å gjøre det som er gøy. "

icon-rate-fullicon-rate-fullicon-rate-fullicon-rate-fullicon-rate-full
TOM AAS
LeadX

" Adminflow gjør det enkelt å kommunisere med investorer, forenkler dokumentflyten ifm styremøter og gjør det lettere for aksjonærene å holde seg oppdatert på dokumenter, selskapsverdi og egne aksjer. "

icon-rate-fullicon-rate-fullicon-rate-fullicon-rate-fullicon-rate-full
arrow-left
arrow-right

Hva brukerne våre sier

Tom Aas
LeadX

"Adminflow gjør det enkelt å kommunisere med investorer, forenkler dokumentflyten ifm styremøter og gjør det lettere for aksjonærene å holde seg oppdatert på dokumenter, selskapsverdi og egne aksjer"

Alf Gunnar Andersen
Horde

" Adminflow gir oss en enkel håndtering av aksjonærmassen og kontroll på alt av protokoller i både styret og generalforsamlinger. Enkelt og trygt, og gir oss mer tid til å gjøre det som er gøy."

Arnulf Refsnes
Naardic

"Adminflow forenkler virkelig bedriftsadministrasjonen! Vi kommer raskt og enkelt i kontakt med alle investorene våre og hadde aldri klart å håndtere aksjonærene på en like god måte uten Adminflow"

Ida Sætersdal
Shairskills

"Adminflow gir oss en god oversikt over historikken på kommunikasjonen med investorene. Det er lett å holde oversikt og integrasjonen med Altinn er suveren! Den gjør det svært enkelt å levere aksjonæroppgaven."

Start å forenkle selskapsadministrasjonen din i dag

Sett opp en gratis prøveperiode og kontakt oss dersom du ønsker en demonstrasjon

Start med å forenkle selskapsadministrasjonen din i dag

Sett opp en gratis prøveperiode og kontakt oss dersom du ønsker en demonstrasjon

Prøv gratisFå en demo