Oversikt

En viktig del av Adminflow er transparens. Som selskap, styre eller investor har du alltid innsikt i siste verdi på selskapet, hvem de ulike interessentene er og mulighet til å dele informasjon, dokumenter og nyheter uten å sende eposter til alle gjennom året.

Som investor er du tett på investeringen din, uten at det koster noe.

Les mer her

Image1Image2

Digitalt styrerom

Vårt digitale styrerom lar deg håndtere alt du trenger før og etter hvert styremøte. Styremedlemmer kan blant annet be om gjennomlesning, kommentarer og sende signeringsoppdrag til hverandre.

Les mer her

Digitalt aksjonærregister – integrert med Altinn

Alle aksjeselskaper er lovpålagt å ha et oppdatert aksjonærregister med nummererte aksjer. Dette får du i Adminflow. Har du gjennomført emisjoner eller har det vært salg av aksjer – null problem. Dette registrerer du bare direkte i Adminflow og så oppdaterer aksjeboken seg automatisk, med riktige aksjenummer til riktig kjøper.

Les mer her

Send to altinn illustrationDokumentsenter i Adminflow

Dokumentsenter

Du kan dele rapporter og andre viktige dokumenter med styret og investorer, og lagre all historikk du trenger. Vårt dokumentsenter er ikke stedet for 15 utkast av samme dokument, men stedet hvor du lagrer og deler de endelige dokumentene, formidler relevant informasjon eller får ting signert.

Les mer her

Meldingssenter

Å lettvint kunne kommunisere med investorer og styret er viktig for alle selskaper. Send direktemeldinger eller meldinger til hele grupper direkte i Adminflow. Del dokumenter og informasjon du mener de har bruk for og få innspill på nyheter eller valg.

Les mer her

Meldingssenter i AdminflowImage2

Ny funksjonalitet

Vi jobber kontinuerlig med å legge til ny funksjonalitet – slik at du som selskapsansvarlig, investor eller styremedlem skal få mer igjen for å bruke Adminflow. Om du har innspill til funksjonalitet du savner, eller som kunne vært bedre er det bare å gi beskjed.