Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Aksjonærregisteroppgave
May 23, 2024
Kundesuksess - Futurehome
Customer Success

Kundesuksess med Futurehome- “Hovednytten for meg i Adminflow er å få alt samlet på ett sted"

Hedda Hermansen
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
May 16, 2024
Kundesuksess - BoldBooks
Customer Success

Kundesuksess med BoldBooks - "Med enkel implementering, integrasjon med Altinn og støtte fra Dealflow-teamet har vi kunnet effektivisere arbeidsprosessene og sikre nøyaktig og pålitelig administrasjon av aksjonærene i Adminflow"

Hedda Hermansen
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
February 21, 2024
Hva må du passe på når det gjelder ligningsverdi!
Aksjer

Å forstå og håndtere skatteforpliktelser er avgjørende for økonomisk planlegging. Denne veiledningen gir en kort oppsummering av begrepet "ligningsverdi" og fokuserer på essensielle punkter for skattemeldingen. Fra verdsetting av eiendeler til rapportering av aksjeoppgaver, vil vi utforske viktige aspekter som kan påvirke skatteforholdene dine.

Stefan Okstveit
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
February 13, 2024
Årlig service av styret
No items found.

Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Les mer
Aksjonærregisteroppgave
January 18, 2024
Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow
No items found.

En kort innføring i Aksjonærregisteroppgaven - tidsfrist 31. januar, så ingen tid å miste.

Les mer
Aksjonærregisteroppgave
January 8, 2024
Kundesuksess - Norwegian Renewables Group
Customer Success

Kundesuksess med Norwegian Renewables Group - «Med Adminflow sin AR-rapporteringen bruker vi ikke mer enn et par timer på dette arbeidet og den totale besparelsens i tid og oversikten den gir meg som CEO er helt uunnværlig»

Stefan Okstveit
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
December 20, 2023
Adminflow styrker laget med Chief Operating Officer
Nyheter

Adminflow, en ledende leverandør av forenklet bedriftsadministrasjon, kunngjør Stefan Okstveit som ny Chief Operating Officer (COO). Med over 25 års erfaring som growth hacker og merkevarebygger, vil Okstveit spille en nøkkelrolle i utviklingen av Adminflows operasjonelle og kommersielle strategier.

Adminflow
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
December 20, 2023
Oppdateringer og Forbedringer: En Ny Milepæl for Vårt Produkt
Nyheter

Vi er glade for å kunngjøre en rekke spennende oppdateringer og forbedringer i vårt produkt for å gjøre din opplevelse enda bedre. Her er en oversikt over de nye funksjonene.

Adminflow
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
August 23, 2023
Release av ny funksjonalitet i Adminflow
Nyheter

Vi har ikke ligget på latsiden i sommer og har mange spennende nyheter å komme med. Her finner du en oversikt over de nyeste releasene vi har sluppet nå i august.

Stephen Øyhovden
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
June 30, 2023
Effektiv kontraktshåndtering med Adminflow
Kontraktshåndtering
Datarom

Kontraktshåndtering er en essensiell del av det administrative arbeidet i alle bedrifter, og med Adminflow kan du sikre en enklere, mer effektiv og ikke minst digitalisert kontraktshåndteringsprosess for din bedrift.

Monica Eriksen
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
June 29, 2023
En guide til Åpenhetsloven og hvilke selskaper den gjelder for
Kontraktshåndtering

I dagens moderne samfunn er åpenhet og gjennomsiktighet avgjørende for tillit mellom selskaper og deres interessenter. I Norge har Åpenhetsloven blitt innført for å sikre at større virksomheter opererer med høy grad av transparens. I dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hvilke selskaper loven gjelder for og hvilke kriterier som må oppfylles.

Stephen Øyhovden
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
October 5, 2022
Forenklet rapportering for selskaper med mange SPVer
Aksjer
Styret

Adminflow har lenge vært populært for holdingsselskaper og andre enkle strukturer for rapportering av aksjonærregisteroppgave og lagring av viktige dokumenter. Nylig har vi sett at vi også i stadig økende grad er aktuelle for eiendomsselskaper med mange selskaper (eiendommer) i porteføljen.

Adminflow
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
September 12, 2022
Hvordan fungerer aksjonærregisteret?
Aksjer

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Monica Eriksen
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
September 1, 2022
Historisk eierskapsrapport og andre forbedringer i Adminflow
Nyheter

Vi har brukt sommeren til å jobbe med tilbakemeldingene fra våre brukere og under finner du en liten oppsummering av noen av forbedringene vi har gjort.

Stephen Øyhovden
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
August 23, 2022
Spørsmål og svar om due diligence prosesser
Datarom

Vi får regelmessig inn spørsmål om due diligence prosesser. I denne artikkelen tar vi derfor for oss de 7 vanligste. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål som ikke kom med i artikkelen.

Monica Eriksen
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
August 10, 2022
Hva er et datarom og hvorfor bruker man det?
Datarom

I forbindelse med kjøp, salg og investering er det viktig med effektiv, sikker og oversiktlig dokumentflyt med eksterne parter. Et digitalt datarom sørger for smidige prosesser.

Monica Eriksen
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
July 17, 2022
Digitalt styrerom i Adminflow
Styret

I Adminflow får du og styremedlemmene full kontroll over virksomhetens styrebehandling og aktivering i et brukervennlig digitalt styrerom. For mer effektivt, tryggere og mer profesjonelt styrearbeid.

Stephen Øyhovden
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
July 7, 2022
Signeringsløsninger i Adminflow
Datarom

I tillegg til aksjebok og dokumentsenter har vi også styrerom i Adminflow. Her kan du dele dokumenter, delegere oppgaver og selvfølgelig signere dokumenter: styreprotokoller, kontrakter osv.

Stephen Øyhovden
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
June 22, 2022
Hva er ligningsverdi og hvordan skal det rapporteres i skattemeldingen for private aksjonærer og holdingselskaper?
Aksjer

Ligningsverdien på aksjer er normalt forhåndsutfylt i skattemeldingen, men dette er ikke alltid tilfellet. Ta en titt på blogginnlegget vårt for å finne ut hva som gjelder for deg.

Monica Eriksen
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
June 14, 2022
Mappestruktur i Adminflow
Datarom

Når selskapet bruker Adminflow har selskapet tilgang til et eget dokumentsenter. I utgangspunktet er det kun en mappe her: Styrerom. Denne mappen er det kun dem med tilgangsnivå Selskaps-admin og Styremedlemmer som ser. Det samme gjelder mappen Signerte dokumenter, som automatisk genereres når du signerer ditt første dokument.

Stephen Øyhovden
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
May 10, 2022
Styrearbeid: Spørsmål og svar om elektronisk signering
Datarom
Styret

Styrearbeid krever en del innhenting av underskrifter til styreprotokoller og annet som krever underskrifter fra styremedlemmene. Dette kan være både tungvint og tidkrevende dersom det gjøres manuelt. Med elektronisk signering derimot kan man spare både tid og ressurser.

Monica Eriksen
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
March 28, 2022
Regjeringen vil gjøre det enklere å stifte aksjeselskap
Aksjer

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser i pressemelding 24. februar at regjeringen foreslår nye regler som skal gjøre det enklere å stifte og registrere aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer på nett, på tvers av hele EØS.

Stephen Øyhovden
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
March 21, 2022
Ny release i Adminflow
Nyheter

Vi har oppdatert Adminflow med nye funksjoner. Gjeldskonvertering i emisjoner, pålydende, redigerbart format i Altinn og import av Aksjonærregisteroppgaven.

Stephen Øyhovden
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
March 8, 2022
Hvilke regler må følges ved innkallelse til generalforsamling?
Generalforsamling
Styret

Alle aksjeselskaper har krav om å holde generalforsamling minimum en gang i året, innen seks måneder etter regnskapsårets utløp. I denne artikkelen har vi samlet reglene som må følges ved innkallingen.

Are Berg Hjelle
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
February 21, 2022
Styret og daglig leders erstatningsansvar
Styret

Har du fått tilbud om å påta deg et styreverv? Dette kan være en spennende rolle, men det er viktig å være klar over hvilket ansvar som følger med. Da styremedlemmer og daglig leder kan bli holdt personlig ansvarlig dersom selskapet går konkurs.

Monica Eriksen
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
January 24, 2022
Hva er viktig å tenke på ved styresammensetning?
Styret
Generalforsamling

Styret er selskapets øverste ledelse og har til oppgave å forvalte og styre selskapet. Alle aksjeselskaper er pålagt å ha et styre, men hvordan velger man den beste sammensetningen av styremedlemmer?

Monica Eriksen
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
January 12, 2022
Reglene for å gjennomføre en generalforsamling
Generalforsamling
Styret

Generalforsamlingen er den øverste myndigheten i selskapet. Det er styret som innkaller og selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett. Vi har satt sammen en oversikt på det du må huske på ved gjennomføring av generalforsamling.

Stephen Øyhovden
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
December 20, 2021
Fordeler og ulemper med rettet emisjon vs fortrinnsemisjon
Aksjer

Ved emisjon må selskapet avklare om det skal gjennomføres i form av en fortrinnsemisjon (hvor alle aksjonærer får tilbud om å tegne aksjer, jf. Allmennaksjeloven) eller som en rettet emisjon (hvor en spesifikk gruppe interne eller eksterne aksjonærer får tilbud om å tegne aksjer).

Are Berg Hjelle
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
December 15, 2021
Hva er en emisjon og hvorfor gjennomføres det?
Aksjer

Dersom et aksjeselskap har behov for mer penger kan de velge å selge flere aksjer. Selskapet utsteder da nye aksjer som selges til investorer og på den måten får selskapet tilført frisk egenkapital.

Stephen Øyhovden
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
November 18, 2021
Hvordan og hvor ofte bør man holde styremøter?
Styret

Godt styrearbeid handler om at styret samarbeider for å ivareta sine oppgaver på en god måte. Styret har ansvar for oppgaver som blant annet ledelsesutøvelsen, strategi og planer, forvaltningen av selskapet, forsvarlig organisering, egenkapital, likviditet og risiko.

Are Berg Hjelle
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
November 11, 2021
Hvordan gjennomføre en aksjeoverdragelse
Aksjer

Aksjeloven regulerer overdragelse av aksjer dersom ikke annet er avtalt. Vi anbefaler uansett å inngå en kjøps- og salgsavtale for å sikre begge parters interesser.

Stephen Øyhovden
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
November 4, 2021
Nye funksjoner i Adminflow
Nyheter

Adminflow har fått nye funksjonaliteter. Blant annet ny rollefordeling i dokumentsenteret, transaksjonstyper og utbytte registrering

Preben Wallestad & Ståle Skullerud
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
October 26, 2021
Forkjøpsrett av aksjer
Aksjer

Hovedregelen i aksjeloven tilsier at øvrige aksjonærer har forkjøpsrett når en eller flere aksjer skal selges.

Stephen Øyhovden
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
October 19, 2021
Du kan spare mye i skattefradrag ved å investere i gründerselskaper
Aksjer

Visste du at det er muligheter for å få skattefradrag på deg personlig dersom du eller holdingselskapet ditt gjør investeringer i et oppstartselskap?

Are Berg Hjelle
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
October 13, 2021
Hvordan et digitalt styrerom kan modernisere og effektivisere styrearebeidet
Styret

Digitale styrerom lar deg håndtere alt du trenger før og etter hvert styremøte på én plattform. Slik blir styrearbeidet sikrere, enklere og mer effektivt for både styret og administrasjonen.

Monica Eriksen
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
August 31, 2021
Om aksjonærregisteroppgave
Aksjer

Hvert år må norske aksjeselskaper levere aksjonærregisteroppgave. Her finner du en kort beskrivelse av hva det er, samt litt informasjon om hvordan du kan gjøre dette i Adminflow.

Adminflow
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
January 11, 2021
Husk å holde investorene dine oppdatert
No items found.

Det er svært lurt å investere litt tid i å holde investorene dine oppdatert på utviklingen i selskapet. Her kommer noen gode grunner til hvorfor du bør bruke tid på nettopp det.

Adminflow
Les mer
Hold deg oppdatert
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.