To ansatte high fiver for digitalt styrerom
November 18, 2021
Hvordan og hvor ofte bør man holde styremøter?

Godt styrearbeid handler om at styret samarbeider for å ivareta sine oppgaver på en god måte. Styret har ansvar for oppgaver som blant annet ledelsesutøvelsen, strategi og planer, forvaltningen av selskapet, forsvarlig organisering, egenkapital, likviditet og risiko.

Are Berg Hjelle
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
November 11, 2021
Hvordan gjennomføre en aksjeoverdragelse

Aksjeloven regulerer overdragelse av aksjer dersom ikke annet er avtalt. Vi anbefaler uansett å inngå en kjøps- og salgsavtale for å sikre begge parters interesser.

Stephen Øyhovden
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
November 4, 2021
Nye funksjoner i Adminflow

Adminflow har fått nye funksjonaliteter. Blant annet ny rollefordeling i dokumentsenteret, transaksjonstyper og utbytte registrering

Preben Wallestad & Ståle Skullerud
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
October 26, 2021
Forkjøpsrett av aksjer

Hovedregelen i aksjeloven tilsier at øvrige aksjonærer har forkjøpsrett når en eller flere aksjer skal selges.

Stephen Øyhovden
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
October 19, 2021
Du kan spare mye i skattefradrag ved å investere i gründerselskaper

Visste du at det er muligheter for å få skattefradrag på deg personlig dersom du eller holdingselskapet ditt gjør investeringer i et oppstartselskap?

Are Berg Hjelle
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
October 13, 2021
Hvordan et digitalt styrerom kan modernisere og effektivisere styrearebeidet

Digitale styrerom lar deg håndtere alt du trenger før og etter hvert styremøte på én plattform. Slik blir styrearbeidet sikrere, enklere og mer effektivt for både styret og administrasjonen.

Monica Eriksen
Les mer
Aksjonærregisteroppgave
August 31, 2021
Om aksjonærregisteroppgave

Hvert år må norske aksjeselskaper levere aksjonærregisteroppgave. Her finner du en kort beskrivelse av hva det er, samt litt informasjon om hvordan du kan gjøre dette i Adminflow.

Adminflow
Les mer
Hold deg oppdatert
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.