Digitalt aksjonærregister

I Adminflow har du tilgang til et eget digitalt aksjonærregister med integrasjon til Altinn.
Prøv gratis
Person typing in traqnsactions on computer to digital shareholder register

Digitalt aksjonærregister

I Adminflow har du tilgang til et eget digitalt aksjonærregister med integrasjon til Altinn.
Prøv gratis
Person typing in traqnsactions on computer to digital shareholder register
Send to altinn illustration

Hvordan fungerer det?

Aksjonærregisteroppgave
Adminflow gjør aksjonærregisterinnlevering enkelt ved å la deg sende oppdatert register til Altinn med få klikk. Automatisk overføring sikrer korrekt informasjon uten manuell innlegging, og fristen 31. januar blir håndtert effektivt.

Overholdelse av juridiske krav
Adminflow sikrer samsvar med lovkrav ved å tilby oppdaterte aksjonærregistre for alle aksjeselskaper. Du kan enkelt håndtere emisjoner og aksjesalg direkte i plattformen, med automatisk oppdatering av aksjenummer til riktig kjøper. Dette sikrer juridisk trygghet.  

Rapportering
Adminflow sikrer korrekt rapportering ved å utføre nøye datakontroller før innsending. Vi støtter ulike aksjetransaksjoner, kapitalforhøyelser, og gir mulighet for registrering av utbytte og gründerfradrag. Vårt varslingssystem sikrer at kapitalforhøyelser ikke overses, og dermed bidrar til å maksimere virksomhetens potensielle besparelser gjennom gründerfradraget. 

GF-protokoll
AdminFlow gir deg muligheten til å lage GF-protokoller for kapitalforhøyelser og utbytte, og forenkler dermed administrasjonen av disse prosessene. Dette gir en mer effektiv håndtering av kapitalforhøyelser og utbytte, noe som vil gi merverdi for din virksomhet.

Dokumenthåndtering
Adminflow gir deg sømløs tilgang til riktig GF-protokoll for kapitalendringer, noe som sparer verdifull tid og minimerer frustrasjonen knyttet til dokumenthåndtering. Du kan også enkelt koble dokumenter til transaksjoner, og dermed organisere dokumentasjonen på en bedre måte. Dette gir deg en klar oversikt over transaksjoner, avgjørende for grundige analyser og informert beslutningstaking.

Ligningsverdi
Etter årsoppgjøret blir Adminflow et essensielt verktøy for å levere den nyeste ligningsverdien til investorene. I Adminflow presenterer vi ligningsverdien på en brukervennlig måte gjennom ditt personlige dashboard og porteføljeoversikt. Dette gir investorene ikke bare tilgang, men også umiddelbar forståelse av verdien, slik at de kan ta raske og effektive beslutninger. Dette danner også grunnlaget for strategisk planlegging av økonomien, slik at de kan ta veloverveide beslutninger for fremtiden. 

Registrering og signering
I Aminflow kan du enkelt registrere transaksjoner og kapitalendringer, noe som gir deg nøyaktig oversikt i sanntid og en sporbar historikk for revisjon og analyser over tid. Du kan også raskt og enkelt opprette transaksjonsdokumenter for signering. Dette effektiviserer prosessen betydelig, sparer tid og skaper en mer strømlinjeformet arbeidsflyt.

Send to altinn illustration

Hvordan det fungerer

Enkel registrering av transaksjoner og kapitalendringer.

Alle aksjeselskaper er lovpålagt å ha et oppdatert aksjonærregister med nummererte aksjer. Dette får du i Adminflow. Har du gjennomført emisjoner eller har det vært salg av aksjer – null problem. Dette registrerer du bare direkte i Adminflow og så oppdaterer aksjonærregisteret seg automatisk, med riktige aksjenummer til riktig kjøper.

Systemet gjør mange kontroller av dataen før det sendes inn for å sikre korrekt rapportering. Vi støtter de fleste aksjetransaksjonstypene og flere kapitalforhøyelserstyper. I tillegg er det mulig å registrere utbytte og gründerfradrag. Vi gir selskapet ditt en heads up når kapitalforhøyelser registreres slik at gründerfradraget som kan spare virksomheten mye penger ikke blir glemt.

Innlevering av aksjonærregisteroppgave

Fristen for innlevering av aksjonærregisteroppgave er 31. januar hvert år. Som bruker av Adminflow kan du enkelt sende aksjonærregisteret ditt til Altinn ved få klikk – direkte fra Adminflow. Siden du har et oppdatert aksjonærregister får Altinn riktig informasjon, uten at du må legge inn dette manuelt i Altinn.

Start å forenkle selskapsadministrasjonen din i dag

Sett opp en gratis prøveperiode og kontakt oss dersom du ønsker en demonstrasjon

Hvorfor velge Adminflow?

Her er noen av fordelene kundene våre har fremhevet:
check icon

Tidsbesparelse med Altinn-integrasjon:
Effektiv levering av aksjonærregisteroppgaven ved bruk av Altinn-integrasjon, som sparer betydelig tid.

check icon

Feilfrihet med digitalt aksjonærregister:
Unngå feil og mangler ved manuell registrering til aksjonærregisteroppgaven ved å benytte det digitale aksjonærregisteret.

check icon

Fleksibilitet:
Støtte for flere aksjeklasser, ulike aksjetransaksjonstyper, og diverse kapitalforhøyelsestyper.
Registrering av utbytte og gründerfradrag forbedrer nøyaktigheten og fullstendigheten i dataene.

check icon

Enkel transaksjonsregistrering:
Automatisk oppdatering av aksjeboken ved registrering av transaksjoner i Adminflow.
Direkte rapportering til Altinn som gir både tidsbesparelser og reduserte potensielle feil.

Fordeler

Her er noen av fordelene kundene våre har fremhevet: 

check icon

Integrasjonen til Altinn sparer mye tid på levering av aksjonærregisteroppgaven.

check icon

Det digitale aksjonærregisteret sparer deg for mye feil og mangler som kan forekomme ved manuell registrering til aksjonærregisteroppgaven.

check icon

Adminflow støtter flere aksjeklasser, de fleste aksjetransaksjonstypene og flere kapitalforhøyelsestyper, i tillegg til registrering av utbytte og gründerfradrag.

check icon

Enkel registrering av transaksjoner. Når du registrerer transaksjonene i Adminflow vil aksjeboken automatisk oppdatere seg, og kan rapportere direkte til Altinn. Som igjen kan spare deg for både tid og potensielle feil.

IDA SÆTERSDAL
Shairskills

" Adminflow gir oss en god oversikt over historikken på kommunikasjonen med investorene. Det er lett å holde oversikt og integrasjonen med Altinn er suveren! Den gjør det svært enkelt å levere aksjonæroppgaven. "

icon-rate-fullicon-rate-fullicon-rate-fullicon-rate-fullicon-rate-full
ALF GUNNAR ANDERSEN
Horde

" Adminflow gir oss en enkel håndtering av aksjonærmassen og kontroll på alt av protokoller i både styret og generalforsamlinger. Enkelt og trygt, og gir oss mer tid til å gjøre det som er gøy. "

icon-rate-fullicon-rate-fullicon-rate-fullicon-rate-fullicon-rate-full
TOM AAS
LeadX

" Adminflow gjør det enkelt å kommunisere med investorer, forenkler dokumentflyten ifm styremøter og gjør det lettere for aksjonærene å holde seg oppdatert på dokumenter, selskapsverdi og egne aksjer. "

icon-rate-fullicon-rate-fullicon-rate-fullicon-rate-fullicon-rate-full
arrow-left
arrow-right

Hva brukerne våre sier

Tom Aas
LeadX

"Adminflow gjør det enkelt å kommunisere med investorer, forenkler dokumentflyten ifm styremøter og gjør det lettere for aksjonærene å holde seg oppdatert på dokumenter, selskapsverdi og egne aksjer"

Alf Gunnar Andersen
Horde

" Adminflow gir oss en enkel håndtering av aksjonærmassen og kontroll på alt av protokoller i både styret og generalforsamlinger. Enkelt og trygt, og gir oss mer tid til å gjøre det som er gøy."

Arnulf Refsnes
Naardic

"Adminflow forenkler virkelig bedriftsadministrasjonen! Vi kommer raskt og enkelt i kontakt med alle investorene våre og hadde aldri klart å håndtere aksjonærene på en like god måte uten Adminflow"

Ida Sætersdal
Shairskills

"Adminflow gir oss en god oversikt over historikken på kommunikasjonen med investorene. Det er lett å holde oversikt og integrasjonen med Altinn er suveren! Den gjør det svært enkelt å levere aksjonæroppgaven."

Start med å forenkle selskapsadministrasjonen din i dag

Sett opp en gratis prøveperiode og kontakt oss dersom du ønsker en demonstrasjon

Prøv gratisFå en demo