En guide til Åpenhetsloven og hvilke selskaper den gjelder for

En guide til Åpenhetsloven og hvilke selskaper den gjelder for

Posted by:
Stephen Øyhovden
on
June 29, 2023

I dagens moderne samfunn er åpenhet og gjennomsiktighet avgjørende for tillit mellom selskaper og deres interessenter. I Norge har Åpenhetsloven blitt innført for å sikre at større virksomheter opererer med høy grad av transparens. I dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hvilke selskaper loven gjelder for og hvilke kriterier som må oppfylles.

Åpenhetsloven og dens anvendelsesområde:
Åpenhetsloven retter seg mot "større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge." Dette betyr at både norske og utenlandske selskaper kan omfattes av loven, så lenge de oppfyller visse krav.

Kravene for norsk virksomhet
For at en norsk virksomhet skal være underlagt Åpenhetsloven, må den oppfylle følgende kriterier:

Drive virksomhet hjemmehørende i Norge:
En virksomhet anses som hjemmehørende i Norge dersom den enten er stiftet i henhold til norsk selskapsrett eller har reell ledelse i Norge. Dette sikrer at loven gjelder for selskaper som er juridisk etablert i landet eller har betydelig forretningsaktivitet her.

Virksomheten tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge:
Begrepet "varer og tjenester" skal tolkes som enten varer eller tjenester. Med andre ord er det tilstrekkelig for virksomheten å tilby enten varer eller tjenester i landet. Det er viktig å merke seg at det ikke kreves at varen eller tjenesten ytes mot vederlag, noe som skiller Åpenhetsloven fra det generelle næringsbegrepet.

Virksomheten må være en "større virksomhet":
For både norske og utenlandske selskaper gjelder kravet om å være en "større virksomhet" for å omfattes av Åpenhetsloven. Hva som karakteriseres som en større virksomhet avhenger av om virksomheten oppfyller vilkåret i Regnskapsloven § 1-5 eller overskrider to av tre vilkår i Åpenhetsloven § 3 nr. 1-3.

Ifølge Regnskapsloven § 1-5 omfatter dette hovedsakelig almennaksjeselskaper og børsnoterte selskaper. Alternativt kan en virksomhet anses som stor hvis den på balansedagen oppfyller to av følgende tre vilkår, i henhold til Åpenhetsloven § 3:

  • Salgsinntekt på 70 millioner.
  • Balansesum på 35 millioner.
  • Gjennomsnittlig årsverk over 50

Etter Åpenhetsloven § 3 a) skal morselskaper regnes som "større virksomheter" dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet (konsolideringsregel).

Med Adminflow som din partner kan du trygt og effektivt komme i gang med Åpenhetsloven. Vår løsning gir deg verktøyene du trenger for å håndtere pliktene etter loven, fra forankring i styret til kartlegging og risikoanalyse. Ta det riktige steget i retning av åpenhet og ansvarlig virksomhetspraksis med Adminflow.

Du kan også være interessert i disse

August 23, 2023
Release av ny funksjonalitet i Adminflow

Vi har ikke ligget på latsiden i sommer og har mange spennende nyheter å komme med. Her finner du en oversikt over de nyeste releasene vi har sluppet nå i august.

Les mer
June 30, 2023
Effektiv kontraktshåndtering med Adminflow

Kontraktshåndtering er en essensiell del av det administrative arbeidet i alle bedrifter, og med Adminflow kan du sikre en enklere, mer effektiv og ikke minst digitalisert kontraktshåndteringsprosess for din bedrift.

Les mer
June 29, 2023
En guide til Åpenhetsloven og hvilke selskaper den gjelder for

I dagens moderne samfunn er åpenhet og gjennomsiktighet avgjørende for tillit mellom selskaper og deres interessenter. I Norge har Åpenhetsloven blitt innført for å sikre at større virksomheter opererer med høy grad av transparens. I dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hvilke selskaper loven gjelder for og hvilke kriterier som må oppfylles.

Les mer
October 5, 2022
Forenklet rapportering for selskaper med mange SPVer

Adminflow har lenge vært populært for holdingsselskaper og andre enkle strukturer for rapportering av aksjonærregisteroppgave og lagring av viktige dokumenter. Nylig har vi sett at vi også i stadig økende grad er aktuelle for eiendomsselskaper med mange selskaper (eiendommer) i porteføljen.

Les mer
September 12, 2022
Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Les mer
September 1, 2022
Historisk eierskapsrapport og andre forbedringer i Adminflow

Vi har brukt sommeren til å jobbe med tilbakemeldingene fra våre brukere og under finner du en liten oppsummering av noen av forbedringene vi har gjort.

Les mer