En guide til Åpenhetsloven og hvilke selskaper den gjelder for

En guide til Åpenhetsloven og hvilke selskaper den gjelder for

Posted by:
Stephen Øyhovden
on
June 29, 2023

I dagens moderne samfunn er åpenhet og gjennomsiktighet avgjørende for tillit mellom selskaper og deres interessenter. I Norge har Åpenhetsloven blitt innført for å sikre at større virksomheter opererer med høy grad av transparens. I dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hvilke selskaper loven gjelder for og hvilke kriterier som må oppfylles.

Åpenhetsloven og dens anvendelsesområde:
Åpenhetsloven retter seg mot "større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge." Dette betyr at både norske og utenlandske selskaper kan omfattes av loven, så lenge de oppfyller visse krav.

Kravene for norsk virksomhet
For at en norsk virksomhet skal være underlagt Åpenhetsloven, må den oppfylle følgende kriterier:

Drive virksomhet hjemmehørende i Norge:
En virksomhet anses som hjemmehørende i Norge dersom den enten er stiftet i henhold til norsk selskapsrett eller har reell ledelse i Norge. Dette sikrer at loven gjelder for selskaper som er juridisk etablert i landet eller har betydelig forretningsaktivitet her.

Virksomheten tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge:
Begrepet "varer og tjenester" skal tolkes som enten varer eller tjenester. Med andre ord er det tilstrekkelig for virksomheten å tilby enten varer eller tjenester i landet. Det er viktig å merke seg at det ikke kreves at varen eller tjenesten ytes mot vederlag, noe som skiller Åpenhetsloven fra det generelle næringsbegrepet.

Virksomheten må være en "større virksomhet":
For både norske og utenlandske selskaper gjelder kravet om å være en "større virksomhet" for å omfattes av Åpenhetsloven. Hva som karakteriseres som en større virksomhet avhenger av om virksomheten oppfyller vilkåret i Regnskapsloven § 1-5 eller overskrider to av tre vilkår i Åpenhetsloven § 3 nr. 1-3.

Ifølge Regnskapsloven § 1-5 omfatter dette hovedsakelig almennaksjeselskaper og børsnoterte selskaper. Alternativt kan en virksomhet anses som stor hvis den på balansedagen oppfyller to av følgende tre vilkår, i henhold til Åpenhetsloven § 3:

  • Salgsinntekt på 70 millioner.
  • Balansesum på 35 millioner.
  • Gjennomsnittlig årsverk over 50

Etter Åpenhetsloven § 3 a) skal morselskaper regnes som "større virksomheter" dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet (konsolideringsregel).

Med Adminflow som din partner kan du trygt og effektivt komme i gang med Åpenhetsloven. Vår løsning gir deg verktøyene du trenger for å håndtere pliktene etter loven, fra forankring i styret til kartlegging og risikoanalyse. Ta det riktige steget i retning av åpenhet og ansvarlig virksomhetspraksis med Adminflow.

Du kan også være interessert i disse

May 23, 2024
Kundesuksess - Futurehome

Kundesuksess med Futurehome- “Hovednytten for meg i Adminflow er å få alt samlet på ett sted"

Les mer
May 16, 2024
Kundesuksess - BoldBooks

Kundesuksess med BoldBooks - "Med enkel implementering, integrasjon med Altinn og støtte fra Dealflow-teamet har vi kunnet effektivisere arbeidsprosessene og sikre nøyaktig og pålitelig administrasjon av aksjonærene i Adminflow"

Les mer
February 21, 2024
Hva må du passe på når det gjelder ligningsverdi!

Å forstå og håndtere skatteforpliktelser er avgjørende for økonomisk planlegging. Denne veiledningen gir en kort oppsummering av begrepet "ligningsverdi" og fokuserer på essensielle punkter for skattemeldingen. Fra verdsetting av eiendeler til rapportering av aksjeoppgaver, vil vi utforske viktige aspekter som kan påvirke skatteforholdene dine.

Les mer
February 13, 2024
Årlig service av styret

Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Les mer
January 18, 2024
Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

En kort innføring i Aksjonærregisteroppgaven - tidsfrist 31. januar, så ingen tid å miste.

Les mer
January 8, 2024
Kundesuksess - Norwegian Renewables Group

Kundesuksess med Norwegian Renewables Group - «Med Adminflow sin AR-rapporteringen bruker vi ikke mer enn et par timer på dette arbeidet og den totale besparelsens i tid og oversikten den gir meg som CEO er helt uunnværlig»

Les mer