Effektiv kontraktshåndtering med Adminflow

Effektiv kontraktshåndtering med Adminflow

Posted by:
Monica Eriksen
on
June 30, 2023

Kontraktshåndtering er en essensiell del av det administrative arbeidet i alle bedrifter, og med Adminflow kan du sikre en enklere, mer effektiv og ikke minst digitalisert kontraktshåndteringsprosess for din bedrift.

Å ha kontroll over kjøper- og leverandørkontrakter kan være en stadig utfordring. De fleste selskaper har langt flere kontrakter enn de er klar over. Disse kontraktene kan være skjult i innbokser, lokale filmapper, fellesmapper og er heller ikke sentralisert. Det er vanskelig å søke etter kontraktnr og vanskelig å finne kontrakten du leter etter.

Du må ofte lese gjennom hele kontrakten for å finne informasjonen du er på jakt etter. Forsøk å finne utløpsdatoen på leiekontrakten din i Kristiansand for eksempel. Med Adminflow har du alt dette lett tilgjengelig og den viktigste informasjonen er enkel å finne uten at du må lese over hele avtalen.

Dokumentasjon og informasjon kan gå tapt, og kontrakter blir fornyet uten at dere ønsker fornyelse. Dette kan føre til at teamet mangler viktig informasjon som trengs for å kunne lage effektive prognoser og opprettholde kostnadskontroll.

Digitalisering av kontraktshåndtering blir stadig viktigere, og med riktig system kan det være en game changer for din bedrift. Her er seks fordeler du får med det digitale kontraktshåndteringsverktøyet vi har utviklet i Adminflow:

 1. Sentralisert lagring og tilgang
  Med Adminflow kan alle kontrakter lagres på ett sted - i skyen. Den sentraliserte lagringen gjør det enkelt å organisere, indeksere og søke etter kontrakter når det er nødvendig. Du trenger ikke lenger å lete gjennom papirdokumenter eller ulike datalagringssystemer. Ved å ha alle kontraktene samlet på ett sted, kan alle berørte parter få tilgang til kontraktene og eventuelle tilhørende dokumenter uavhengig av hvor de befinner seg geografisk.
 2. Bedre kontroll og sporbarhet
  Adminflow gir organisasjoner bedre kontroll over kontraktsprosessen. Verktøyet sporer status, varsler om viktige hendelser og frister, og opprettholder en tydelig historikk. Dette gir bedre innsikt og oversikt over kontraktene, inkludert når de ble opprettet, endret, signert og fornyet. Med en fullstendig oversikt kan du effektivt styre kontraktenes livssyklus og sikre at alle trinnene blir fulgt opp i tide.
 3. Risikoreduksjon og etterlevelse
  Et sikkert digitalt kontraktshåndteringsvørktøy hjelper deg med å håndtere risiko og sikre etterlevelse av forskrifter, lover og kontraktsmessige forpliktelser. Verktøyet i Adminflow kan generere påminnelser om viktige frister, automatisere varslinger om fornyelser eller revisjoner, og sikre at all nødvendig informasjon og dokumentasjon er tilgjengelig for revisjoner og juridiske formål.
 4. Bedre samarbeid og kommunikasjon
  Adminflow muliggjør enklere samarbeid og kommunikasjon mellom ulike interessenter i kontraktsprosessen. Ved å tillate deling av kommentarer, notater og dokumenter kan verktøyet sikre at alle relevante parter er involvert og oppdatert i kontraktsforhandlinger og gjennomgang. Dette fremmer effektivt samarbeid og bidrar til å unngå misforståelser.
 5. Innsikt og rapportering
  Verktøyet i Adminflow kan generere rapporter basert på kontraktsdata. Dette gir innsikt i kontraktsporteføljen, som antall kontrakter, verdier, viktige vilkår og risikoområder. Slik data kan være nyttige for strategisk planlegging, beslutningstaking og evaluering av kontraktsytelse. Ved å ha tilgang til et slikt verktøy kan din bedrift bedre forstå egen kontraktsportefølje og ta informerte beslutninger.
 6. Effektivisering av arbeidsflyt
  Med Adminflow automatiseres og strømlinjeformes prosessen med opprettelse, godkjenning, signering og oppfølging av kontrakter. Verktøyet reduserer manuelle oppgaver, øker effektiviteten og minimerer muligheten for menneskelige feil. Ved å spare tid og ressurser kan organisasjoner fokusere på andre viktige oppgaver og oppnå bedre resultater.
Et sted for alle dine kontrakter


Med Adminflow på laget er det enkelt å lagre og tilgjengeliggjøre alle typer kontrakter på en sikker plattform, som forenkler prosessene, reduserer kostnader og gir bedre kontroll over kontraktsadministrasjonen. Med Adminflow kan virksomheter ta full kontroll over sin kontraktsadministrasjon og oppnå bedre resultater i dagens konkurranseutsatte marked.

Du kan også være interessert i disse

May 23, 2024
Kundesuksess - Futurehome

Kundesuksess med Futurehome- “Hovednytten for meg i Adminflow er å få alt samlet på ett sted"

Les mer
May 16, 2024
Kundesuksess - BoldBooks

Kundesuksess med BoldBooks - "Med enkel implementering, integrasjon med Altinn og støtte fra Dealflow-teamet har vi kunnet effektivisere arbeidsprosessene og sikre nøyaktig og pålitelig administrasjon av aksjonærene i Adminflow"

Les mer
February 21, 2024
Hva må du passe på når det gjelder ligningsverdi!

Å forstå og håndtere skatteforpliktelser er avgjørende for økonomisk planlegging. Denne veiledningen gir en kort oppsummering av begrepet "ligningsverdi" og fokuserer på essensielle punkter for skattemeldingen. Fra verdsetting av eiendeler til rapportering av aksjeoppgaver, vil vi utforske viktige aspekter som kan påvirke skatteforholdene dine.

Les mer
February 13, 2024
Årlig service av styret

Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Les mer
January 18, 2024
Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

En kort innføring i Aksjonærregisteroppgaven - tidsfrist 31. januar, så ingen tid å miste.

Les mer
January 8, 2024
Kundesuksess - Norwegian Renewables Group

Kundesuksess med Norwegian Renewables Group - «Med Adminflow sin AR-rapporteringen bruker vi ikke mer enn et par timer på dette arbeidet og den totale besparelsens i tid og oversikten den gir meg som CEO er helt uunnværlig»

Les mer