Årlig service av styret

Årlig service av styret

Posted by:
on
February 13, 2024

På samme måte som en årlig serviceundersøkelse for bilen er essensiell, er det like viktig å gjennomføre regelmessige gjennomganger av organisasjonens styringsstruktur.

Hvorfor er styreevaluering viktig?
Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Februar måned er spesielt egnet for denne årlige gjennomgangen, og det er flere nøye vurderingspunkter som bør tas med i betraktningen:

Diversitet i styresammensetning:

 • Legg vekt på mangfold for å styrke økonomiske resultater og samarbeid.
 • Gjennomfør jevnlige evalueringer av styrets ferdigheter og kompetanse.
 • Rekrutter en variert gruppe mennesker med ulik bakgrunn og erfaring for å berike perspektivene.

Klare vedtekter og kultur fremming:

 • Utform klare vedtekter med tydelige forventninger.
 • Investér i grundig opplæring og orientering for å dyrke en positiv kultur.
 • Legg vekt på nøye gjennomgang av dagsorden og dokumenter før møter.

Effektiv informasjonsbruk for bedre beslutninger

 • Prioriter tilgang til relevante data på styrets dagsorden.
 • Oppfordre til investeringer i systemer og prosesser som effektivt bruker data og teknologi.
 • Stimuler styremedlemmer til proaktiv innhenting av relevant informasjon.

Optimalisering av styrearbeidsprosesser:

 • Effektiviser prosesser gjennom digitale styreportaler for enkel tilgang og raske beslutninger.
 • Vurder grundig funksjonalitet, sikkerhetstiltak, brukerstøtte og leverandørens omdømme ved valg av portal.

Regelmessig styreevaluering og handlingsplaner:

 • Utfør årlige evalueringer av styrets effektivitet, ferdigheter og potensial.
 • Ta i bruk digitale verktøy som Adminflow for strukturerte og detaljerte evalueringer.
 • Øk bevisstheten om beste praksis, identifiser områder for forbedring og planlegg konkrete tiltak basert på evalueringsresultater.
                                    

Styrefullmakt og aksjekapitalforhøyelse
Styrearbeidet i aksjeselskaper er regulert av aksjelovens kapittel 10. For forhøyelse av aksjekapital, spesielt ved bruk av styrefullmakt, er det viktig å følge loven nøye for å sikre selskapets integritet og aksjonærenes rettigheter. Nøkkelaspekter inkluderer:

 • Generalforsamlingens beslutning (§ 10-14):

Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til aksjekapitalforhøyelse.

Beslutningen skal klargjøre beløp, varighet, fortrinnsrett, kapitalforhøyelse mot innskudd, og fusjonsbeslutning.

 • Styrets forslag (§ 10-15):

Styret utarbeider forslag i samsvar med generalforsamlingens beslutning.

 • Melding til Foretaksregisteret (§ 10-16):

Generalforsamlingens beslutning må meldes til Foretaksregisteret før fullmakten tas i bruk.

 • Styrets beslutning om kapitalforhøyelse (§ 10-17):

Styrets beslutning følger § 10-1, inkludert vilkår ved tegning av nye aksjer.

 • Tegningen (§ 10-18):

Tegningen av nye aksjer dokumenteres i samsvar med generalforsamlingens og styrets beslutninger.

Vedtekter, årsregnskap, og årsberetning må være tilgjengelige ved tegningen.

 • Gjennomføring av kapitalforhøyelsen (§ 10-19):

§§ 10-8 til 10-13 gjelder for gjennomføringen av kapitalforhøyelse i henhold til styrebeslutning.

Styret kan foreta nødvendige vedtektsendringer som følge av kapitalforhøyelsen.

Overholdelse av lovgivningen og optimalt styrearbeid går hånd i hånd. Gjennom en nøye overholdelse av aksjeloven sikrer aksjeselskaper ikke bare juridisk samsvar, men også tillit og integritet i deres operasjoner. Dette danner grunnlaget for suksessfulle aksjeselskaper i et stadig skiftende forretningslandskap.

Digitalt styrerom    
Vi anbefaler å gjennomføre årlig service for styret, og Adminflow gir deg en komplett løsning for styreadministrasjon. Med fokus på effektivitet, sikkerhet og profesjonalitet, forenkler plattformen grundige forberedelser og oppfølging før og etter hvert styremøte direkte i det digitale styrerommet. 

Ta kontakt med oss i dag for å utforske hvordan Adminflow kan møte dine behov og forenkle styrearbeidet! 

Du kan også være interessert i disse

February 21, 2024
Hva må du passe på når det gjelder ligningsverdi!

Å forstå og håndtere skatteforpliktelser er avgjørende for økonomisk planlegging. Denne veiledningen gir en kort oppsummering av begrepet "ligningsverdi" og fokuserer på essensielle punkter for skattemeldingen. Fra verdsetting av eiendeler til rapportering av aksjeoppgaver, vil vi utforske viktige aspekter som kan påvirke skatteforholdene dine.

Les mer
February 13, 2024
Årlig service av styret

Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Les mer
January 18, 2024
Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

En kort innføring i Aksjonærregisteroppgaven - tidsfrist 31. januar, så ingen tid å miste.

Les mer
January 8, 2024
Kundesuksess - Norwegian Renewables Group

Kundesuksess med Norwegian Renewables Group - «Med Adminflow sin AR-rapporteringen bruker vi ikke mer enn et par timer på dette arbeidet og den totale besparelsens i tid og oversikten den gir meg som CEO er helt uunnværlig»

Les mer
December 20, 2023
Oppdateringer og Forbedringer: En Ny Milepæl for Vårt Produkt

Vi er glade for å kunngjøre en rekke spennende oppdateringer og forbedringer i vårt produkt for å gjøre din opplevelse enda bedre. Her er en oversikt over de nye funksjonene.

Les mer
December 20, 2023
Adminflow styrker laget med Chief Operating Officer

Adminflow, en ledende leverandør av forenklet bedriftsadministrasjon, kunngjør Stefan Okstveit som ny Chief Operating Officer (COO). Med over 25 års erfaring som growth hacker og merkevarebygger, vil Okstveit spille en nøkkelrolle i utviklingen av Adminflows operasjonelle og kommersielle strategier.

Les mer