Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Posted by:
Monica Eriksen
on
September 12, 2022

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Hva er aksjonærregisteret?
Aksjonærregisteret inneholder opplysninger om aksjeselskapene, og det de selv har rapportert inn innen 31.12 året før. Dette inkluderer også informasjon om blant annet utbyttebetalinger og kapitalforhøyelser i selskapene.

Registeret gir Skatteetaten grunnlag for å sende ut aksjer og egenkapitalbevis til aksjonærene, og er sånn sett også viktig for selskapets investorer. Dette hjelper dem å levere rett skattemelding. Informasjonen i aksjonærregisteret brukes til å beregne blant annet utbytteskatt, skatt på gevinst ved salg av aksjer og formuesskatt.

Hvilken informasjon finner man når man søker etter et selskap i aksjonærregisteret?

Oversikt over aksjonærer:

  • Direkte eiere: Oversikt over de topp 100 største eierene
  • Direkte + indirekte eiere: Oversikt over de topp 100 største aksjoærene, justert for indirekte eierskap gjennom kompliserte eierstrukturer.

Oversikt over bedriftens eierskap

  • Direkte eierskap. Hvilke datterselskaper bedriften har og hvor mye den eier av hvert selskap
  • Direkte + indirekte eierselskap: Hvilke datterselskaper bedriften har, justert for indirekte eierskap gjennom kompliserte eierstrukturer.

Når skal man oppdatere aksjonærregisteret?
Aksjonærregisteret kan oppdateres løpende gjennom året. De fleste virksomheter oppdaterer registeret ved slutten av året innen fristen 31. januar, da det er denne som offentliggjøres av Skatteetaten.

Hva er aksjonærregisteroppgaven?
Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) inneholder informasjon om alle aksjonærer (eiere), og hendelser knyttet til aksjene i selskapet for det gjeldende året. Eksempel på hendelser er stiftelse, utbetaling av utbytte, kapitalforhøyelse og emisjon. Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap skal levere oppgaven via Altinn til Skatteetatens aksjonærregister hvert år. Fristen for innlevering er 31. januar. Også selskap som er avviklet året før må levere oppgaven.

Som bruker av Adminflow kan du enkelt sende aksjonærregisteret ditt til Altinn ved få klikk – direkte fra Adminflow. Brukes Adminflow aktivt gjennom året vil du alltid ha et oppdatert aksjonærregister og innlevering av AR-oppgave er gjort på få klikk.

Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål om aksjonærregister eller aksjonærregisteroppgaven.

Du kan også være interessert i disse

August 23, 2023
Release av ny funksjonalitet i Adminflow

Vi har ikke ligget på latsiden i sommer og har mange spennende nyheter å komme med. Her finner du en oversikt over de nyeste releasene vi har sluppet nå i august.

Les mer
June 30, 2023
Effektiv kontraktshåndtering med Adminflow

Kontraktshåndtering er en essensiell del av det administrative arbeidet i alle bedrifter, og med Adminflow kan du sikre en enklere, mer effektiv og ikke minst digitalisert kontraktshåndteringsprosess for din bedrift.

Les mer
June 29, 2023
En guide til Åpenhetsloven og hvilke selskaper den gjelder for

I dagens moderne samfunn er åpenhet og gjennomsiktighet avgjørende for tillit mellom selskaper og deres interessenter. I Norge har Åpenhetsloven blitt innført for å sikre at større virksomheter opererer med høy grad av transparens. I dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hvilke selskaper loven gjelder for og hvilke kriterier som må oppfylles.

Les mer
October 5, 2022
Forenklet rapportering for selskaper med mange SPVer

Adminflow har lenge vært populært for holdingsselskaper og andre enkle strukturer for rapportering av aksjonærregisteroppgave og lagring av viktige dokumenter. Nylig har vi sett at vi også i stadig økende grad er aktuelle for eiendomsselskaper med mange selskaper (eiendommer) i porteføljen.

Les mer
September 12, 2022
Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Les mer
September 1, 2022
Historisk eierskapsrapport og andre forbedringer i Adminflow

Vi har brukt sommeren til å jobbe med tilbakemeldingene fra våre brukere og under finner du en liten oppsummering av noen av forbedringene vi har gjort.

Les mer