Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Posted by:
Monica Eriksen
on
September 12, 2022

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Hva er aksjonærregisteret?
Aksjonærregisteret inneholder opplysninger om aksjeselskapene, og det de selv har rapportert inn innen 31.12 året før. Dette inkluderer også informasjon om blant annet utbyttebetalinger og kapitalforhøyelser i selskapene.

Registeret gir Skatteetaten grunnlag for å sende ut aksjer og egenkapitalbevis til aksjonærene, og er sånn sett også viktig for selskapets investorer. Dette hjelper dem å levere rett skattemelding. Informasjonen i aksjonærregisteret brukes til å beregne blant annet utbytteskatt, skatt på gevinst ved salg av aksjer og formuesskatt.

Hvilken informasjon finner man når man søker etter et selskap i aksjonærregisteret?

Oversikt over aksjonærer:

  • Direkte eiere: Oversikt over de 100 største eierne.
  • Direkte + indirekte eiere: Oversikt over de 100 største aksjonærene, justert for indirekte eierskap gjennom kompliserte eierstrukturer.

Oversikt over bedriftens eierskap

  • Direkte eierskap. Hvilke datterselskaper bedriften har og hvor mye den eier av hvert selskap.
  • Direkte + indirekte eierselskap: Hvilke datterselskaper bedriften har, justert for indirekte eierskap gjennom kompliserte eierstrukturer.

Når skal man oppdatere aksjonærregisteret?
Aksjonærregisteret kan oppdateres løpende gjennom året. De fleste virksomheter oppdaterer registeret ved slutten av året innen fristen 31. januar, da det er denne som offentliggjøres av Skatteetaten.

Hva er aksjonærregisteroppgaven?
Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) inneholder informasjon om alle aksjonærer (eiere), og hendelser knyttet til aksjene i selskapet for det gjeldende året. Eksempel på hendelser er stiftelse, utbetaling av utbytte, kapitalforhøyelse og emisjon. Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap skal levere oppgaven via Altinn til Skatteetatens aksjonærregister hvert år. Fristen for innlevering er 31. januar. Også selskap som er avviklet året før må levere oppgaven.

Som bruker av Adminflow kan du enkelt sende aksjonærregisteret ditt til Altinn ved få klikk – direkte fra Adminflow. Brukes Adminflow aktivt gjennom året vil du alltid ha et oppdatert aksjonærregister og innlevering av AR-oppgave er gjort på få klikk.

Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål om aksjonærregister eller aksjonærregisteroppgaven.

Du kan også være interessert i disse

May 23, 2024
Kundesuksess - Futurehome

Kundesuksess med Futurehome- “Hovednytten for meg i Adminflow er å få alt samlet på ett sted"

Les mer
May 16, 2024
Kundesuksess - BoldBooks

Kundesuksess med BoldBooks - "Med enkel implementering, integrasjon med Altinn og støtte fra Dealflow-teamet har vi kunnet effektivisere arbeidsprosessene og sikre nøyaktig og pålitelig administrasjon av aksjonærene i Adminflow"

Les mer
February 21, 2024
Hva må du passe på når det gjelder ligningsverdi!

Å forstå og håndtere skatteforpliktelser er avgjørende for økonomisk planlegging. Denne veiledningen gir en kort oppsummering av begrepet "ligningsverdi" og fokuserer på essensielle punkter for skattemeldingen. Fra verdsetting av eiendeler til rapportering av aksjeoppgaver, vil vi utforske viktige aspekter som kan påvirke skatteforholdene dine.

Les mer
February 13, 2024
Årlig service av styret

Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Les mer
January 18, 2024
Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

En kort innføring i Aksjonærregisteroppgaven - tidsfrist 31. januar, så ingen tid å miste.

Les mer
January 8, 2024
Kundesuksess - Norwegian Renewables Group

Kundesuksess med Norwegian Renewables Group - «Med Adminflow sin AR-rapporteringen bruker vi ikke mer enn et par timer på dette arbeidet og den totale besparelsens i tid og oversikten den gir meg som CEO er helt uunnværlig»

Les mer