Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Posted by:
Monica Eriksen
on
September 12, 2022

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Hva er aksjonærregisteret?
Aksjonærregisteret inneholder opplysninger om aksjeselskapene, og det de selv har rapportert inn innen 31.12 året før. Dette inkluderer også informasjon om blant annet utbyttebetalinger og kapitalforhøyelser i selskapene.

Registeret gir Skatteetaten grunnlag for å sende ut aksjer og egenkapitalbevis til aksjonærene, og er sånn sett også viktig for selskapets investorer. Dette hjelper dem å levere rett skattemelding. Informasjonen i aksjonærregisteret brukes til å beregne blant annet utbytteskatt, skatt på gevinst ved salg av aksjer og formuesskatt.

Hvilken informasjon finner man når man søker etter et selskap i aksjonærregisteret?

Oversikt over aksjonærer:

  • Direkte eiere: Oversikt over de topp 100 største eierene
  • Direkte + indirekte eiere: Oversikt over de topp 100 største aksjoærene, justert for indirekte eierskap gjennom kompliserte eierstrukturer.

Oversikt over bedriftens eierskap

  • Direkte eierskap. Hvilke datterselskaper bedriften har og hvor mye den eier av hvert selskap
  • Direkte + indirekte eierselskap: Hvilke datterselskaper bedriften har, justert for indirekte eierskap gjennom kompliserte eierstrukturer.

Når skal man oppdatere aksjonærregisteret?
Aksjonærregisteret kan oppdateres løpende gjennom året. De fleste virksomheter oppdaterer registeret ved slutten av året innen fristen 31. januar, da det er denne som offentliggjøres av Skatteetaten.

Hva er aksjonærregisteroppgaven?
Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) inneholder informasjon om alle aksjonærer (eiere), og hendelser knyttet til aksjene i selskapet for det gjeldende året. Eksempel på hendelser er stiftelse, utbetaling av utbytte, kapitalforhøyelse og emisjon. Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap skal levere oppgaven via Altinn til Skatteetatens aksjonærregister hvert år. Fristen for innlevering er 31. januar. Også selskap som er avviklet året før må levere oppgaven.

Som bruker av Adminflow kan du enkelt sende aksjonærregisteret ditt til Altinn ved få klikk – direkte fra Adminflow. Brukes Adminflow aktivt gjennom året vil du alltid ha et oppdatert aksjonærregister og innlevering av AR-oppgave er gjort på få klikk.

Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål om aksjonærregister eller aksjonærregisteroppgaven.

Du kan også være interessert i disse

September 12, 2022
Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Les mer
September 1, 2022
Historisk eierskapsrapport og andre forbedringer i Adminflow

Vi har brukt sommeren til å jobbe med tilbakemeldingene fra våre brukere og under finner du en liten oppsummering av noen av forbedringene vi har gjort.

Les mer
August 23, 2022
Spørsmål og svar om due diligence prosesser

Vi får regelmessig inn spørsmål om due diligence prosesser. I denne artikkelen tar vi derfor for oss de 7 vanligste. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål som ikke kom med i artikkelen.

Les mer
August 10, 2022
Hva er et datarom og hvorfor bruker man det?

I forbindelse med kjøp, salg og investering er det viktig med effektiv, sikker og oversiktlig dokumentflyt med eksterne parter. Et digitalt datarom sørger for smidige prosesser.

Les mer
July 17, 2022
Digitalt styrerom i Adminflow

I Adminflow får du og styremedlemmene full kontroll over virksomhetens styrebehandling og aktivering i et brukervennlig digitalt styrerom. For mer effektivt, tryggere og mer profesjonelt styrearbeid.

Les mer