Signeringsløsninger i Adminflow

Signeringsløsninger i Adminflow

Posted by:
Stephen Øyhovden
on
July 7, 2022

I tillegg til aksjebok og dokumentsenter har vi også styrerom i Adminflow. Her kan du dele dokumenter, delegere oppgaver og selvfølgelig signere dokumenter: styreprotokoller, kontrakter osv.

Sikker signering for styret
Vår signeringsløsning er basert på Bank-ID, og alle administratorer og styremedlemmer kan benytte den fritt. Dette er inkludert i prisen når du bruker Adminflow. Du velger bare hvem som skal signere, setter fristen (og hvor ofte det skal purres) og så får styret eller den du har bedt signere beskjed om at det ligger et dokument klart for signering. Dokumentet kan selvfølgelig leses i forkant.

Signering for investorer og dem uten Bank-ID
I tillegg til signeringsløsningen med Bank-ID har vi utviklet en egen elektronisk signeringsløsning som lar investorer signere dokumenter. Dette registreres med en digital signatur på det enkelte dokument, slik at alle har mulighet til å signere i Adminflow. Dette er også spesielt nyttig om du for eksempel har utenlandske brukere uten tilgang til Bank-ID signering.

Ingen har lyst til å printe, scanne, signere og scanne (igjen) dokumenter i 2022.

Derfor kan du løse signering enkelt i Adminflow. Om du har spørsmål rundt signeringsløsningene må du ikke nøle med å ta kontakt.

Du kan også være interessert i disse

August 23, 2023
Release av ny funksjonalitet i Adminflow

Vi har ikke ligget på latsiden i sommer og har mange spennende nyheter å komme med. Her finner du en oversikt over de nyeste releasene vi har sluppet nå i august.

Les mer
June 30, 2023
Effektiv kontraktshåndtering med Adminflow

Kontraktshåndtering er en essensiell del av det administrative arbeidet i alle bedrifter, og med Adminflow kan du sikre en enklere, mer effektiv og ikke minst digitalisert kontraktshåndteringsprosess for din bedrift.

Les mer
June 29, 2023
En guide til Åpenhetsloven og hvilke selskaper den gjelder for

I dagens moderne samfunn er åpenhet og gjennomsiktighet avgjørende for tillit mellom selskaper og deres interessenter. I Norge har Åpenhetsloven blitt innført for å sikre at større virksomheter opererer med høy grad av transparens. I dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hvilke selskaper loven gjelder for og hvilke kriterier som må oppfylles.

Les mer
October 5, 2022
Forenklet rapportering for selskaper med mange SPVer

Adminflow har lenge vært populært for holdingsselskaper og andre enkle strukturer for rapportering av aksjonærregisteroppgave og lagring av viktige dokumenter. Nylig har vi sett at vi også i stadig økende grad er aktuelle for eiendomsselskaper med mange selskaper (eiendommer) i porteføljen.

Les mer
September 12, 2022
Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Les mer
September 1, 2022
Historisk eierskapsrapport og andre forbedringer i Adminflow

Vi har brukt sommeren til å jobbe med tilbakemeldingene fra våre brukere og under finner du en liten oppsummering av noen av forbedringene vi har gjort.

Les mer