Signeringsløsninger i Adminflow

Signeringsløsninger i Adminflow

Posted by:
Stephen Øyhovden
on
July 7, 2022

I tillegg til aksjebok og dokumentsenter har vi også styrerom i Adminflow. Her kan du dele dokumenter, delegere oppgaver og selvfølgelig signere dokumenter: styreprotokoller, kontrakter osv.

Sikker signering for styret
Vår signeringsløsning er basert på Bank-ID, og alle administratorer og styremedlemmer kan benytte den fritt. Dette er inkludert i prisen når du bruker Adminflow. Du velger bare hvem som skal signere, setter fristen (og hvor ofte det skal purres) og så får styret eller den du har bedt signere beskjed om at det ligger et dokument klart for signering. Dokumentet kan selvfølgelig leses i forkant.

Signering for investorer og dem uten Bank-ID
I tillegg til signeringsløsningen med Bank-ID har vi utviklet en egen elektronisk signeringsløsning som lar investorer signere dokumenter. Dette registreres med en digital signatur på det enkelte dokument, slik at alle har mulighet til å signere i Adminflow. Dette er også spesielt nyttig om du for eksempel har utenlandske brukere uten tilgang til Bank-ID signering.

Ingen har lyst til å printe, scanne, signere og scanne (igjen) dokumenter i 2022.

Derfor kan du løse signering enkelt i Adminflow. Om du har spørsmål rundt signeringsløsningene må du ikke nøle med å ta kontakt.

Du kan også være interessert i disse

May 23, 2024
Kundesuksess - Futurehome

Kundesuksess med Futurehome- “Hovednytten for meg i Adminflow er å få alt samlet på ett sted"

Les mer
May 16, 2024
Kundesuksess - BoldBooks

Kundesuksess med BoldBooks - "Med enkel implementering, integrasjon med Altinn og støtte fra Dealflow-teamet har vi kunnet effektivisere arbeidsprosessene og sikre nøyaktig og pålitelig administrasjon av aksjonærene i Adminflow"

Les mer
February 21, 2024
Hva må du passe på når det gjelder ligningsverdi!

Å forstå og håndtere skatteforpliktelser er avgjørende for økonomisk planlegging. Denne veiledningen gir en kort oppsummering av begrepet "ligningsverdi" og fokuserer på essensielle punkter for skattemeldingen. Fra verdsetting av eiendeler til rapportering av aksjeoppgaver, vil vi utforske viktige aspekter som kan påvirke skatteforholdene dine.

Les mer
February 13, 2024
Årlig service av styret

Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Les mer
January 18, 2024
Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

En kort innføring i Aksjonærregisteroppgaven - tidsfrist 31. januar, så ingen tid å miste.

Les mer
January 8, 2024
Kundesuksess - Norwegian Renewables Group

Kundesuksess med Norwegian Renewables Group - «Med Adminflow sin AR-rapporteringen bruker vi ikke mer enn et par timer på dette arbeidet og den totale besparelsens i tid og oversikten den gir meg som CEO er helt uunnværlig»

Les mer