Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

Posted by:
on
January 18, 2024

Å sikre en jevn og effektiv administrasjon for norske aksje- og allmennaksjeselskaper er en nøkkeloppgave. Aksjonærregisteroppgaven (AR), også kjent som RF-1086, er en essensiell del av denne prosessen. Adminflow, trer inn som den ultimate løsningen for å lette byrden av administrasjons plikter.

Hva innebærer Aksjonærregisteroppgaven?

AR er mer enn bare en liste over aksjonærer. Den gir en omfattende oversikt over personlig informasjon knyttet til aksjonærene samt en historikk over hendelser som påvirker aksjene gjennom året, fra stiftelse til fusjoner.

Fristen nærmer seg: 31. januar 2024

Innleveringsfristen for AR 2024, som gjelder inntektsåret 2023, er satt til 31. januar 2024. Det er viktig å understreke at selv selskaper som avvikles må levere oppgaven innen denne fristen.

Hvem er forpliktet til å levere?

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskaper, i tillegg til sparebanker med egenkapitalbevis, har plikt til å levere AR til Skatteetatens aksjonærregister årlig. Selv uten endringer må alle kvalifiserte selskaper oppfylle denne forpliktelsen.

Hvorfor er Aksjonærregisteroppgaven så viktig?

AR gir Skatteetaten det nødvendige grunnlaget for å forhåndsutfylle aksjonærenes skattemeldinger. Denne informasjonen er avgjørende for nøyaktig skatteberegning, samtidig som den offentliggjør eierskapsinformasjon, og dermed unngår manuell utfylling av skattemeldingen for aksjonærene.

Smidig levering med Adminflow

For de som benytter Adminflow, er prosessen smidig og enkel. Ved å være aktiv på plattformen gjennom året, holdes aksjonærregisteret kontinuerlig oppdatert, og innlevering av AR kan gjøres med bare noen få klikk.

Viktige punkt å huske:

  • AR er grunnlaget for forhåndsutfylling av aksjonærens skattemelding.
  • Tidsnok levering er avgjørende for å unngå daglige tvangsmulkt.
  • NUF er unntatt fra AR-leveringsplikten.

Adminflow – fremtiden for administrasjon

Adminflow tilbyr ikke bare en løsning for AR, men en omfattende plattform for administrasjon, rapportering og kommunikasjon. Den integrerer også sømløst med Altinn for ekstra enkelhet. Ved å benytte Adminflow kan selskaper utføre denne plikten effektivt og presist, og oppfordres sterkt til å levere i god tid før fristen.

Få hjelp og veiledning med Adminflow

For spørsmål om innlevering av Aksjonærregisteroppgaven, står Adminflows eksperter klare til å veilede og hjelpe. Med Adminflow blir administrasjonen en strategisk fordel, og bedrifter kan møte kravene knyttet til AR på en sømløs måte. 

Bare å ta kontakt (support@adminflow.no) for å sikre at din bedrift er godt forberedt for AR 2024!

Du kan også være interessert i disse

May 23, 2024
Kundesuksess - Futurehome

Kundesuksess med Futurehome- “Hovednytten for meg i Adminflow er å få alt samlet på ett sted"

Les mer
May 16, 2024
Kundesuksess - BoldBooks

Kundesuksess med BoldBooks - "Med enkel implementering, integrasjon med Altinn og støtte fra Dealflow-teamet har vi kunnet effektivisere arbeidsprosessene og sikre nøyaktig og pålitelig administrasjon av aksjonærene i Adminflow"

Les mer
February 21, 2024
Hva må du passe på når det gjelder ligningsverdi!

Å forstå og håndtere skatteforpliktelser er avgjørende for økonomisk planlegging. Denne veiledningen gir en kort oppsummering av begrepet "ligningsverdi" og fokuserer på essensielle punkter for skattemeldingen. Fra verdsetting av eiendeler til rapportering av aksjeoppgaver, vil vi utforske viktige aspekter som kan påvirke skatteforholdene dine.

Les mer
February 13, 2024
Årlig service av styret

Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Les mer
January 18, 2024
Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

En kort innføring i Aksjonærregisteroppgaven - tidsfrist 31. januar, så ingen tid å miste.

Les mer
January 8, 2024
Kundesuksess - Norwegian Renewables Group

Kundesuksess med Norwegian Renewables Group - «Med Adminflow sin AR-rapporteringen bruker vi ikke mer enn et par timer på dette arbeidet og den totale besparelsens i tid og oversikten den gir meg som CEO er helt uunnværlig»

Les mer