Hva er et datarom og hvorfor bruker man det?

Hva er et datarom og hvorfor bruker man det?

Posted by:
Monica Eriksen
on
August 10, 2022

I forbindelse med kjøp, salg og investering er det viktig med effektiv, sikker og oversiktlig dokumentflyt med eksterne parter. Et digitalt datarom sørger for smidige prosesser.

Et datarom er en skreddersydd løsning laget for å støtte opp under due diligence prosesser (selskapsgjennomgang). Det er mye informasjon som skal deles og spørsmål som skal besvares og med et datarom får du en oversiktlig struktur.  

En due diligence prosess eller selskapsgjennomgang, er en sentral og kritisk del av restrukturering, salg av selskaper og ved vurdering av nye strategiske partnerskap.  Regnskapet, ulike kontrakter, bonusavtaler, patentbevis og mye mer skal alt gjøres tilgjengelig for de eksterne partene. Det er akkurat derfor en DD-prosess kan ta veldig mye tid og være svært krevende.

Et datarom kan påvirke både avtale og prissetting
Ved gjennomføring av due diligence er det viktig å være godt forberedt. Prosessene kan komme brått på og så klart på toppen av daglig drift og oppgaver. Dersom du har et ryddig datarom vil det gjøre prosessen mye enklere og det kan i tillegg påvirke prissettingen av selskapet og ikke minst om det blir en avtale.

Sikker lagring og deling av sensitivt materiale
I tillegg til å oppbevare og strukturere dokumenter, sørger datarommet også for at de sensitive dokumentene trygt og enkelt kan deles med eksterne parter. Behovet for gode datarom blir bare større ettersom flere og flere selskapstransaksjoner foregår på tvers av landegrenser. Noe som krever at datarommene er brukervennlige uavhengig av språk.

I Adminflow kan du enkelt laste opp de aktuelle dokumentene fortløpende. Du deler den nødvendige informasjonen i datarommet og setter selv begrensninger på hvem som kan se innholdet i mappen. Adminflow sørger for at alt det sensitive materialet trygt kan deles med eksterne parter. Både når det kommer til nasjonale og internasjonale selskapstransaksjoner.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål om datarom eller annet innen selskapsadministrasjon.

Du kan også være interessert i disse

May 23, 2024
Kundesuksess - Futurehome

Kundesuksess med Futurehome- “Hovednytten for meg i Adminflow er å få alt samlet på ett sted"

Les mer
May 16, 2024
Kundesuksess - BoldBooks

Kundesuksess med BoldBooks - "Med enkel implementering, integrasjon med Altinn og støtte fra Dealflow-teamet har vi kunnet effektivisere arbeidsprosessene og sikre nøyaktig og pålitelig administrasjon av aksjonærene i Adminflow"

Les mer
February 21, 2024
Hva må du passe på når det gjelder ligningsverdi!

Å forstå og håndtere skatteforpliktelser er avgjørende for økonomisk planlegging. Denne veiledningen gir en kort oppsummering av begrepet "ligningsverdi" og fokuserer på essensielle punkter for skattemeldingen. Fra verdsetting av eiendeler til rapportering av aksjeoppgaver, vil vi utforske viktige aspekter som kan påvirke skatteforholdene dine.

Les mer
February 13, 2024
Årlig service av styret

Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Les mer
January 18, 2024
Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

En kort innføring i Aksjonærregisteroppgaven - tidsfrist 31. januar, så ingen tid å miste.

Les mer
January 8, 2024
Kundesuksess - Norwegian Renewables Group

Kundesuksess med Norwegian Renewables Group - «Med Adminflow sin AR-rapporteringen bruker vi ikke mer enn et par timer på dette arbeidet og den totale besparelsens i tid og oversikten den gir meg som CEO er helt uunnværlig»

Les mer