Hva er et datarom og hvorfor bruker man det?

Hva er et datarom og hvorfor bruker man det?

Posted by:
Monica Eriksen
on
August 10, 2022

I forbindelse med kjøp, salg og investering er det viktig med effektiv, sikker og oversiktlig dokumentflyt med eksterne parter. Et digitalt datarom sørger for smidige prosesser.

Et datarom er en skreddersydd løsning laget for å støtte opp under due diligence prosesser (selskapsgjennomgang). Det er mye informasjon som skal deles og spørsmål som skal besvares og med et datarom får du en oversiktlig struktur.  

En due diligence prosess eller selskapsgjennomgang, er en sentral og kritisk del av restrukturering, salg av selskaper og ved vurdering av nye strategiske partnerskap.  Regnskapet, ulike kontrakter, bonusavtaler, patentbevis og mye mer skal alt gjøres tilgjengelig for de eksterne partene. Det er akkurat derfor en DD-prosess kan ta veldig mye tid og være svært krevende.

Et datarom kan påvirke både avtale og prissetting
Ved gjennomføring av due diligence er det viktig å være godt forberedt. Prosessene kan komme brått på og så klart på toppen av daglig drift og oppgaver. Dersom du har et ryddig datarom vil det gjøre prosessen mye enklere og det kan i tillegg påvirke prissettingen av selskapet og ikke minst om det blir en avtale.

Sikker lagring og deling av sensitivt materiale
I tillegg til å oppbevare og strukturere dokumenter, sørger datarommet også for at de sensitive dokumentene trygt og enkelt kan deles med eksterne parter. Behovet for gode datarom blir bare større ettersom flere og flere selskapstransaksjoner foregår på tvers av landegrenser. Noe som krever at datarommene er brukervennlige uavhengig av språk.

I Adminflow kan du enkelt laste opp de aktuelle dokumentene fortløpende. Du deler den nødvendige informasjonen i datarommet og setter selv begrensninger på hvem som kan se innholdet i mappen. Adminflow sørger for at alt det sensitive materialet trygt kan deles med eksterne parter. Både når det kommer til nasjonale og internasjonale selskapstransaksjoner.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål om datarom eller annet innen selskapsadministrasjon.

Du kan også være interessert i disse

August 23, 2023
Release av ny funksjonalitet i Adminflow

Vi har ikke ligget på latsiden i sommer og har mange spennende nyheter å komme med. Her finner du en oversikt over de nyeste releasene vi har sluppet nå i august.

Les mer
June 30, 2023
Effektiv kontraktshåndtering med Adminflow

Kontraktshåndtering er en essensiell del av det administrative arbeidet i alle bedrifter, og med Adminflow kan du sikre en enklere, mer effektiv og ikke minst digitalisert kontraktshåndteringsprosess for din bedrift.

Les mer
June 29, 2023
En guide til Åpenhetsloven og hvilke selskaper den gjelder for

I dagens moderne samfunn er åpenhet og gjennomsiktighet avgjørende for tillit mellom selskaper og deres interessenter. I Norge har Åpenhetsloven blitt innført for å sikre at større virksomheter opererer med høy grad av transparens. I dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hvilke selskaper loven gjelder for og hvilke kriterier som må oppfylles.

Les mer
October 5, 2022
Forenklet rapportering for selskaper med mange SPVer

Adminflow har lenge vært populært for holdingsselskaper og andre enkle strukturer for rapportering av aksjonærregisteroppgave og lagring av viktige dokumenter. Nylig har vi sett at vi også i stadig økende grad er aktuelle for eiendomsselskaper med mange selskaper (eiendommer) i porteføljen.

Les mer
September 12, 2022
Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Les mer
September 1, 2022
Historisk eierskapsrapport og andre forbedringer i Adminflow

Vi har brukt sommeren til å jobbe med tilbakemeldingene fra våre brukere og under finner du en liten oppsummering av noen av forbedringene vi har gjort.

Les mer