Hvordan et digitalt styrerom kan modernisere og effektivisere styrearebeidet

Hvordan et digitalt styrerom kan modernisere og effektivisere styrearebeidet

Posted by:
Monica Eriksen
on
October 13, 2021

Ønsker du høyere kvalitet og mer kontroll? Da er det på tide å gjøre styrearbeidet digitalt og legge bort de gamle styrepermene.


Digitaliseringen av samfunnet har påvirket styrearbeidet i stor grad det siste tiåret. Hele 20 år tilbake i tid arbeidet virksomheter og styret på en helt annen måte. Opp gjennom tidene har styrene oftest vært opptatt av digitalisering og effektivisering nedover i organisasjonen, mens de selv fortsatt arbeider på samme måte som de gjorde for 20 år siden.

Digitale styrerom lar deg håndtere alt du trenger før og etter hvert styremøte på én plattform. Slik blir styrearbeidet sikrere, enklere og mer effektivt for både styret og administrasjonen. Adminflow er et godt eksempel på et godt styrerom hvor du får all informasjon og dokumentasjon lagret i skyen.

Datasikkerhet

Mange styrer bruker fortsatt e-post til å kommunisere. Dette byr på en rekke utfordringer, både når det kommer til datasikkerhet og menneskelig svikt. Kryptert e-post kan også være krevende å få til. Et digitalt styrerom vil gi bedre sikring av sensitive opplysninger og ikke minst forenkle den krypterte kommunikasjonen.

Du får full kontroll over distribusjon av dokumenter, opplysninger og beskjeder, og ikke minst elimineres behovet for å bruke e-post til å kommunisere sensitivt materiale. Dokumentasjonen vil ligge trygt lagret i styrerommet, utilgjengelig for uvedkommende man ikke ønsker skal få tilgang.

Effektivisering

En av de største fordelene ved å ta i bruk et styrerom er automatiseringen av manuelt styrearbeid. Styremedlemmer kan blant annet legge inn viktige dokumenter, be om gjennomlesning, kommentarer og sende signeringsoppdrag til hverandre.

Styrearbeidet inneholder store mengder data som skal oppbevares over tid. Når all denne informasjonen lagres på samme digitale plattform, unngår man tidkrevende administrasjonsarbeid. Med et digitalt styrerom vil det ikke lenger være nødvendig å bla gjennom hauger med mapper og scrolle gjennom utallige e-poster for å finne frem til informasjonen du behøver. Med styrerommet finner du raskt og enkelt frem til riktig informasjon, uansett hvor i verden du måtte befinne deg. 

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål om et digitalt styrerom eller test ut løsningen vår gratis her.


 


Du kan også være interessert i disse

November 18, 2021
Hvordan og hvor ofte bør man holde styremøter?

Godt styrearbeid handler om at styret samarbeider for å ivareta sine oppgaver på en god måte. Styret har ansvar for oppgaver som blant annet ledelsesutøvelsen, strategi og planer, forvaltningen av selskapet, forsvarlig organisering, egenkapital, likviditet og risiko.

Les mer
November 11, 2021
Hvordan gjennomføre en aksjeoverdragelse

Aksjeloven regulerer overdragelse av aksjer dersom ikke annet er avtalt. Vi anbefaler uansett å inngå en kjøps- og salgsavtale for å sikre begge parters interesser.

Les mer
November 4, 2021
Nye funksjoner i Adminflow

Adminflow har fått nye funksjonaliteter. Blant annet ny rollefordeling i dokumentsenteret, transaksjonstyper og utbytte registrering

Les mer
October 26, 2021
Forkjøpsrett av aksjer

Hovedregelen i aksjeloven tilsier at øvrige aksjonærer har forkjøpsrett når en eller flere aksjer skal selges.

Les mer
October 19, 2021
Du kan spare mye i skattefradrag ved å investere i gründerselskaper

Visste du at det er muligheter for å få skattefradrag på deg personlig dersom du eller holdingselskapet ditt gjør investeringer i et oppstartselskap?

Les mer
October 13, 2021
Hvordan et digitalt styrerom kan modernisere og effektivisere styrearebeidet

Digitale styrerom lar deg håndtere alt du trenger før og etter hvert styremøte på én plattform. Slik blir styrearbeidet sikrere, enklere og mer effektivt for både styret og administrasjonen.

Les mer