Husk å holde investorene dine oppdatert

Husk å holde investorene dine oppdatert

Posted by:
Adminflow
on
January 11, 2021

Å bruke tid på å oppdatere selskapets investorer er en investering i deres relasjon. Gjennom å være proaktiv i dialogen, og gjerne også åpne for innspill, viser du at de er viktige for selskapet og at du setter pris på deres innspill. Dette er også en mulighet til å «markedsføre» selskapet mot egne interessenter – og at flere husker hva du driver med og hvorfor du er relevant er alltid fint.

God informasjonsflyt bidrar også til transparens og oversikt. Å skrive en investoroppdatering er en god mulighet til å gi investorer innblikk i utviklingen før de selv kjenner behovet for å spørre. På denne måten svarer du kanskje ut spørsmål som hadde kommet på et senere tidspunkt. Samtidig som du tvinger deg selv til å vurdere helheten når du oppsummerer til investorer, hvilket kan være en nyttig øvelse å gjennomføre fra tid til annen.

Å kommunisere mål og forventet utvikling til investorer bidrar også til forventninger. Du vil ansvarliggjøre selskapet og deg selv, hvilket kan bidra til et positivt forventningspress i hverdagen. Om du har tydelige mål og planer trenger du ikke nødvendigvis å holde dem for deg selv – kanskje sitter også noen av investorene med innsikt og kunnskap som kan hjelpe deg på veien?  ‍

"Å bruke tid på å oppdatere selskapets investorer er en investering i deres relasjon. Gjennom å være proaktiv i dialogen, og gjerne også åpne for innspill, viser du at de er viktige for selskapet og at du setter pris på deres innspill."

 
Hvordan oppdatere investorene?

Å holde investorene informert trenger ikke være vanskelig. I Adminflow kan du enkelt sende fellesmeldinger til alle investorer og gi dem mulighet til å svare og stille spørsmål direkte i tråden. Om du har rapporter eller dokumenter som skal leses kan du enten legge dem ved eller dele dem gjennom dokumentsenteret. Vi anbefaler sistnevnte eller en kombinasjon, slik at investorene enkelt finner fram til dokumenter ved en senere anledning.

Hva du velger å informere om velger du selv, men for å gjøre det enkelt for deg selv, og enkelt for investorene å følge med på, kan det være lurt å ha et relativt likt format hver gang, gjerne med noen nøkkeltall som er viktige for selskapet. En vanlig tabbe er at investorene kun hører fra selskapet når det går veldig bra eller når det går veldig dårlig, eller at de hører veldig lite/informasjonen de får inneholder ikke relevante detaljer. Et første steg kan kanskje være å høre med investorene hva de ønsker av informasjon om, og hvor ofte?

Uansett hvordan du velger å informere dine investorer oppfordrer vi til en proaktiv dialog – dette kan være nyttig for deg og vil definitivt være av verdi for dine investorer. Om du har spørsmål knyttet til investor kommunikasjon, eller hvordan du kan gjøre dette i Adminflow, må du gjerne ta kontakt på support@adminflow.no

Du kan også være interessert i disse

November 18, 2021
Hvordan og hvor ofte bør man holde styremøter?

Godt styrearbeid handler om at styret samarbeider for å ivareta sine oppgaver på en god måte. Styret har ansvar for oppgaver som blant annet ledelsesutøvelsen, strategi og planer, forvaltningen av selskapet, forsvarlig organisering, egenkapital, likviditet og risiko.

Les mer
November 11, 2021
Hvordan gjennomføre en aksjeoverdragelse

Aksjeloven regulerer overdragelse av aksjer dersom ikke annet er avtalt. Vi anbefaler uansett å inngå en kjøps- og salgsavtale for å sikre begge parters interesser.

Les mer
November 4, 2021
Nye funksjoner i Adminflow

Adminflow har fått nye funksjonaliteter. Blant annet ny rollefordeling i dokumentsenteret, transaksjonstyper og utbytte registrering

Les mer
October 26, 2021
Forkjøpsrett av aksjer

Hovedregelen i aksjeloven tilsier at øvrige aksjonærer har forkjøpsrett når en eller flere aksjer skal selges.

Les mer
October 19, 2021
Du kan spare mye i skattefradrag ved å investere i gründerselskaper

Visste du at det er muligheter for å få skattefradrag på deg personlig dersom du eller holdingselskapet ditt gjør investeringer i et oppstartselskap?

Les mer
October 13, 2021
Hvordan et digitalt styrerom kan modernisere og effektivisere styrearebeidet

Digitale styrerom lar deg håndtere alt du trenger før og etter hvert styremøte på én plattform. Slik blir styrearbeidet sikrere, enklere og mer effektivt for både styret og administrasjonen.

Les mer