Hvordan og hvor ofte bør man holde styremøter?

Hvordan og hvor ofte bør man holde styremøter?

Posted by:
Are Berg Hjelle
on
November 18, 2021

Er du usikker på hvor ofte selskapet ditt bør holde styremøter? Hvem som innkaller eller rett og slett hvem som står for forberedelsene? Da bør du ta en titt på denne artikkelen.

Praktisk info om styrearbeid og styremøter
Godt styrearbeid handler om at styret samarbeider for å ivareta sine oppgaver på en god måte. Styret har ansvar for oppgaver som blant annet ledelsesutøvelsen, strategi og planer, forvaltningen av selskapet, forsvarlig organisering, egenkapital, likviditet og risiko.

For å ha god kontroll og oversikt over alle disse oppgavene er det viktig å sørge for god møtefrekvens og arbeidsstruktur for å ivareta dette i godt samspill mellom styret, daglig ledelse og eiere.

Hvor mange styremøter er nødvendig for min virksomhet?
Styremøter skal i utgangspunktet gjennomføres ved behov. Det er styret selv som må finne ut hvor mange møter som er nødvendig via diskusjon rundt oppgavene som skal løses.

Aksjeloven stiller ikke krav til antall møter som skal gjennomføres i løpet av året. Derimot anbefales det at styret innkaller til møter minst en gang hver fjerde måned, men man kan gjerne ha fra fem til ti styremøter for å sikre at tilsynsansvaret styret har overfor selskapet blir ivaretatt. Her vil både selskapets størrelse og spesielle situasjoner ha en innvirkning.

Daglig leder skal minst hver fjerde måned, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling, jf. Aksjeloven § 6-15. Det anbefales at styret har med det som styresak til behandling i sin årsplan.

Ved spesielle situasjoner, som for eksempel fusjon, vil det være naturlig å ha styremøter hyppigere.

Hvem innkaller til styremøtene? 
Ansvaret for å kalle inn til styremøter og at aktuelle saker blir tatt opp ligger på styrets leder. Styrets leder har også mulighet til å delegere ansvaret til daglig leder. Det er vanlig at det settes opp en plan på når styremøtene skal avholdes for et halvt eller et helt år av gangen.

Det er muligheter for å innkalle til ekstraordinære styremøter hvis det er spesielle saker eller haste saker som dukker opp. For eksempel ved oppkjøp, vanskelige økonomiske situasjoner eller ved bud på selskapet. Daglig leder og styremedlemmene kan også be om at det innkalles til ekstraordinære styremøter.

Agenda for styremøtene 
I følge Aksjeloven § 6-21 er det styrets leder sammen med daglig leder for selskapet som har ansvaret for å sette opp agenda med saker som skal styrebehandles. Det finnes ingen fasit på hvordan agendaen skal se ut, som kan gjøre det utfordrende for mange å skulle utforme denne på best mulig måte.

Fra Adminflow kan du avholde og lage styreprotokoller: I et eget digitalt styrerom.
Samt be om gjennomlesning eller kommentarer på styredokumenter eller protokoller og signere dokumenter i dokumentsenteret.

Du kan også være interessert i disse

May 23, 2024
Kundesuksess - Futurehome

Kundesuksess med Futurehome- “Hovednytten for meg i Adminflow er å få alt samlet på ett sted"

Les mer
May 16, 2024
Kundesuksess - BoldBooks

Kundesuksess med BoldBooks - "Med enkel implementering, integrasjon med Altinn og støtte fra Dealflow-teamet har vi kunnet effektivisere arbeidsprosessene og sikre nøyaktig og pålitelig administrasjon av aksjonærene i Adminflow"

Les mer
February 21, 2024
Hva må du passe på når det gjelder ligningsverdi!

Å forstå og håndtere skatteforpliktelser er avgjørende for økonomisk planlegging. Denne veiledningen gir en kort oppsummering av begrepet "ligningsverdi" og fokuserer på essensielle punkter for skattemeldingen. Fra verdsetting av eiendeler til rapportering av aksjeoppgaver, vil vi utforske viktige aspekter som kan påvirke skatteforholdene dine.

Les mer
February 13, 2024
Årlig service av styret

Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Les mer
January 18, 2024
Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

En kort innføring i Aksjonærregisteroppgaven - tidsfrist 31. januar, så ingen tid å miste.

Les mer
January 8, 2024
Kundesuksess - Norwegian Renewables Group

Kundesuksess med Norwegian Renewables Group - «Med Adminflow sin AR-rapporteringen bruker vi ikke mer enn et par timer på dette arbeidet og den totale besparelsens i tid og oversikten den gir meg som CEO er helt uunnværlig»

Les mer