Hvordan og hvor ofte bør man holde styremøter?

Hvordan og hvor ofte bør man holde styremøter?

Posted by:
Are Berg Hjelle
on
November 18, 2021

Er du usikker på hvor ofte selskapet ditt bør holde styremøter? Hvem som innkaller eller rett og slett hvem som står for forberedelsene? Da bør du ta en titt på denne artikkelen.

Praktisk info om styrearbeid og styremøter
Godt styrearbeid handler om at styret samarbeider for å ivareta sine oppgaver på en god måte. Styret har ansvar for oppgaver som blant annet ledelsesutøvelsen, strategi og planer, forvaltningen av selskapet, forsvarlig organisering, egenkapital, likviditet og risiko.

For å ha god kontroll og oversikt over alle disse oppgavene er det viktig å sørge for god møtefrekvens og arbeidsstruktur for å ivareta dette i godt samspill mellom styret, daglig ledelse og eiere.

Hvor mange styremøter er nødvendig for min virksomhet?
Styremøter skal i utgangspunktet gjennomføres ved behov. Det er styret selv som må finne ut hvor mange møter som er nødvendig via diskusjon rundt oppgavene som skal løses.

Aksjeloven stiller ikke krav til antall møter som skal gjennomføres i løpet av året. Derimot anbefales det at styret innkaller til møter minst en gang hver fjerde måned, men man kan gjerne ha fra fem til ti styremøter for å sikre at tilsynsansvaret styret har overfor selskapet blir ivaretatt. Her vil både selskapets størrelse og spesielle situasjoner ha en innvirkning.

Daglig leder skal minst hver fjerde måned, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling, jf. Aksjeloven § 6-15. Det anbefales at styret har med det som styresak til behandling i sin årsplan.

Ved spesielle situasjoner, som for eksempel fusjon, vil det være naturlig å ha styremøter hyppigere.

Hvem innkaller til styremøtene? 
Ansvaret for å kalle inn til styremøter og at aktuelle saker blir tatt opp ligger på styrets leder. Styrets leder har også mulighet til å delegere ansvaret til daglig leder. Det er vanlig at det settes opp en plan på når styremøtene skal avholdes for et halvt eller et helt år av gangen.

Det er muligheter for å innkalle til ekstraordinære styremøter hvis det er spesielle saker eller haste saker som dukker opp. For eksempel ved oppkjøp, vanskelige økonomiske situasjoner eller ved bud på selskapet. Daglig leder og styremedlemmene kan også be om at det innkalles til ekstraordinære styremøter.

Agenda for styremøtene 
I følge Aksjeloven § 6-21 er det styrets leder sammen med daglig leder for selskapet som har ansvaret for å sette opp agenda med saker som skal styrebehandles. Det finnes ingen fasit på hvordan agendaen skal se ut, som kan gjøre det utfordrende for mange å skulle utforme denne på best mulig måte.

Fra Adminflow kan du avholde og lage styreprotokoller: I et eget digitalt styrerom.
Samt be om gjennomlesning eller kommentarer på styredokumenter eller protokoller og signere dokumenter i dokumentsenteret.

Du kan også være interessert i disse

August 23, 2023
Release av ny funksjonalitet i Adminflow

Vi har ikke ligget på latsiden i sommer og har mange spennende nyheter å komme med. Her finner du en oversikt over de nyeste releasene vi har sluppet nå i august.

Les mer
June 30, 2023
Effektiv kontraktshåndtering med Adminflow

Kontraktshåndtering er en essensiell del av det administrative arbeidet i alle bedrifter, og med Adminflow kan du sikre en enklere, mer effektiv og ikke minst digitalisert kontraktshåndteringsprosess for din bedrift.

Les mer
June 29, 2023
En guide til Åpenhetsloven og hvilke selskaper den gjelder for

I dagens moderne samfunn er åpenhet og gjennomsiktighet avgjørende for tillit mellom selskaper og deres interessenter. I Norge har Åpenhetsloven blitt innført for å sikre at større virksomheter opererer med høy grad av transparens. I dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hvilke selskaper loven gjelder for og hvilke kriterier som må oppfylles.

Les mer
October 5, 2022
Forenklet rapportering for selskaper med mange SPVer

Adminflow har lenge vært populært for holdingsselskaper og andre enkle strukturer for rapportering av aksjonærregisteroppgave og lagring av viktige dokumenter. Nylig har vi sett at vi også i stadig økende grad er aktuelle for eiendomsselskaper med mange selskaper (eiendommer) i porteføljen.

Les mer
September 12, 2022
Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Les mer
September 1, 2022
Historisk eierskapsrapport og andre forbedringer i Adminflow

Vi har brukt sommeren til å jobbe med tilbakemeldingene fra våre brukere og under finner du en liten oppsummering av noen av forbedringene vi har gjort.

Les mer