Hva er ligningsverdi og hvordan skal det rapporteres i skattemeldingen for private aksjonærer og holdingselskaper?

Hva er ligningsverdi og hvordan skal det rapporteres i skattemeldingen for private aksjonærer og holdingselskaper?

Posted by:
Monica Eriksen
on
June 22, 2022

Ligningsverdien på aksjer er normalt forhåndsutfylt i skattemeldingen, men dette er ikke alltid tilfellet. Ta en titt på blogginnlegget vårt for å finne ut hva som gjelder for deg.

Ligningsverdi/Formuesverdi
Ligningsverdi eller formuesverdi som Skattemyndighetene døpte det om til i 2017, er et skattebegrep som har innvirkning på formuesskatten.

Formuesverdien er den skattemessige formuesverdien på aksjene du eier ved utgangen av året. Formuesverdier av aksjer er normalt forhåndsutfylte i skattemeldingen din.

Har du endringer eller tilføyelser tilknyttet formuesverdi, skal du endre på dette direkte i skattemeldingen og ikke i aksjeoppgaven. Det samme gjelder dersom aksjeformuen ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Formuesverdi for ikke-børsnoterte aksjeselskaper
Dersom du har aksjer i et selskap som ble stiftet i inntektsåret, har kjøpt egne aksjer eller hadde kapitalendringer i inntektsåret, betyr det at formuesverdien ikke vil være forhåndsutfylt på skattemeldingen. Altså har du selv ansvar for å hente ut opplysningene eller ta kontakt med selskapet for å få tak i opplysningene og føre dem inn i skattemeldingen.

Når selve aksjeselskapet leverer sin skattemelding får Skatteetaten opplysninger om formuesverdien og du vil da få en ny aksjeoppgave (RF-1088R). Den nye aksjeoppgaven viser riktig formuesverdi som tidligere var ukjent. Denne kan du motta før eller etter innleveringsfristen for din skattemelding.

Se nøye gjennom aksjeoppgaven
Aksjeoppgaven bidrar til at du får de skattefradragene du har krav på ut i fra dine aksjeinntekter. Derfor er det viktig at aksjeoppgaven kontrolleres nøye før du leverer skattemeldingen.

Merk at dersom opplysningene i den nye aksjeoppgaven ikke stemmer opp mot skattemeldingen, uavhengig om du allerede har levert den, må du oppdatere og levere ny skattemelding. Dette gjelder også dersom det kommer inn nye opplysninger om skattepliktig utbytte og gevinst eller tap - som igjen fører til at du får ny aksjeoppgave som må kontrolleres.

Nytt eller gammel format av skattemeldingen
Dersom du leverer skattemeldingen i det gamle formatet leverer du opplysninger om endringer i skjema «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter» (RF-1159). Leverer du derimot skattemeldingen i nytt format, fører du opplysningene direkte i den nye skattemeldingen og leverer ikke skjema RF-1159 i tillegg.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål vedrørende skattemeldingen eller annet.

Du kan også være interessert i disse

May 23, 2024
Kundesuksess - Futurehome

Kundesuksess med Futurehome- “Hovednytten for meg i Adminflow er å få alt samlet på ett sted"

Les mer
May 16, 2024
Kundesuksess - BoldBooks

Kundesuksess med BoldBooks - "Med enkel implementering, integrasjon med Altinn og støtte fra Dealflow-teamet har vi kunnet effektivisere arbeidsprosessene og sikre nøyaktig og pålitelig administrasjon av aksjonærene i Adminflow"

Les mer
February 21, 2024
Hva må du passe på når det gjelder ligningsverdi!

Å forstå og håndtere skatteforpliktelser er avgjørende for økonomisk planlegging. Denne veiledningen gir en kort oppsummering av begrepet "ligningsverdi" og fokuserer på essensielle punkter for skattemeldingen. Fra verdsetting av eiendeler til rapportering av aksjeoppgaver, vil vi utforske viktige aspekter som kan påvirke skatteforholdene dine.

Les mer
February 13, 2024
Årlig service av styret

Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Les mer
January 18, 2024
Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

En kort innføring i Aksjonærregisteroppgaven - tidsfrist 31. januar, så ingen tid å miste.

Les mer
January 8, 2024
Kundesuksess - Norwegian Renewables Group

Kundesuksess med Norwegian Renewables Group - «Med Adminflow sin AR-rapporteringen bruker vi ikke mer enn et par timer på dette arbeidet og den totale besparelsens i tid og oversikten den gir meg som CEO er helt uunnværlig»

Les mer