Hva er ligningsverdi og hvordan skal det rapporteres i skattemeldingen for private aksjonærer og holdingselskaper?

Hva er ligningsverdi og hvordan skal det rapporteres i skattemeldingen for private aksjonærer og holdingselskaper?

Posted by:
Monica Eriksen
on
June 22, 2022

Ligningsverdien på aksjer er normalt forhåndsutfylt i skattemeldingen, men dette er ikke alltid tilfellet. Ta en titt på blogginnlegget vårt for å finne ut hva som gjelder for deg.

Ligningsverdi/Formuesverdi
Ligningsverdi eller formuesverdi som Skattemyndighetene døpte det om til i 2017, er et skattebegrep som har innvirkning på formuesskatten.

Formuesverdien er den skattemessige formuesverdien på aksjene du eier ved utgangen av året. Formuesverdier av aksjer er normalt forhåndsutfylte i skattemeldingen din.

Har du endringer eller tilføyelser tilknyttet formuesverdi, skal du endre på dette direkte i skattemeldingen og ikke i aksjeoppgaven. Det samme gjelder dersom aksjeformuen ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Formuesverdi for ikke-børsnoterte aksjeselskaper
Dersom du har aksjer i et selskap som ble stiftet i inntektsåret, har kjøpt egne aksjer eller hadde kapitalendringer i inntektsåret, betyr det at formuesverdien ikke vil være forhåndsutfylt på skattemeldingen. Altså har du selv ansvar for å hente ut opplysningene eller ta kontakt med selskapet for å få tak i opplysningene og føre dem inn i skattemeldingen.

Når selve aksjeselskapet leverer sin skattemelding får Skatteetaten opplysninger om formuesverdien og du vil da få en ny aksjeoppgave (RF-1088R). Den nye aksjeoppgaven viser riktig formuesverdi som tidligere var ukjent. Denne kan du motta før eller etter innleveringsfristen for din skattemelding.

Se nøye gjennom aksjeoppgaven
Aksjeoppgaven bidrar til at du får de skattefradragene du har krav på ut i fra dine aksjeinntekter. Derfor er det viktig at aksjeoppgaven kontrolleres nøye før du leverer skattemeldingen.

Merk at dersom opplysningene i den nye aksjeoppgaven ikke stemmer opp mot skattemeldingen, uavhengig om du allerede har levert den, må du oppdatere og levere ny skattemelding. Dette gjelder også dersom det kommer inn nye opplysninger om skattepliktig utbytte og gevinst eller tap - som igjen fører til at du får ny aksjeoppgave som må kontrolleres.

Nytt eller gammel format av skattemeldingen
Dersom du leverer skattemeldingen i det gamle formatet leverer du opplysninger om endringer i skjema «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter» (RF-1159). Leverer du derimot skattemeldingen i nytt format, fører du opplysningene direkte i den nye skattemeldingen og leverer ikke skjema RF-1159 i tillegg.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål vedrørende skattemeldingen eller annet.

Du kan også være interessert i disse

June 22, 2022
Hva er ligningsverdi og hvordan skal det rapporteres i skattemeldingen for private aksjonærer og holdingselskaper?

Ligningsverdien på aksjer er normalt forhåndsutfylt i skattemeldingen, men dette er ikke alltid tilfellet. Ta en titt på blogginnlegget vårt for å finne ut hva som gjelder for deg.

Les mer
June 14, 2022
Mappestruktur i Adminflow

Når selskapet bruker Adminflow har selskapet tilgang til et eget dokumentsenter. I utgangspunktet er det kun en mappe her: Styrerom. Denne mappen er det kun dem med tilgangsnivå Selskaps-admin og Styremedlemmer som ser. Det samme gjelder mappen Signerte dokumenter, som automatisk genereres når du signerer ditt første dokument.

Les mer
May 10, 2022
Styrearbeid: Spørsmål og svar om elektronisk signering

Styrearbeid krever en del innhenting av underskrifter til styreprotokoller og annet som krever underskrifter fra styremedlemmene. Dette kan være både tungvint og tidkrevende dersom det gjøres manuelt. Med elektronisk signering derimot kan man spare både tid og ressurser.

Les mer
March 28, 2022
Regjeringen vil gjøre det enklere å stifte aksjeselskap

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser i pressemelding 24. februar at regjeringen foreslår nye regler som skal gjøre det enklere å stifte og registrere aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer på nett, på tvers av hele EØS.

Les mer
March 21, 2022
Ny release i Adminflow

Vi har oppdatert Adminflow med nye funksjoner. Gjeldskonvertering i emisjoner, pålydende, redigerbart format i Altinn og import av Aksjonærregisteroppgaven.

Les mer
March 8, 2022
Hvilke regler må følges ved innkallelse til generalforsamling?

Alle aksjeselskaper har krav om å holde generalforsamling minimum en gang i året, innen seks måneder etter regnskapsårets utløp. I denne artikkelen har vi samlet reglene som må følges ved innkallingen.

Les mer