Hva er ligningsverdi og hvordan skal det rapporteres i skattemeldingen for private aksjonærer og holdingselskaper?

Hva er ligningsverdi og hvordan skal det rapporteres i skattemeldingen for private aksjonærer og holdingselskaper?

Posted by:
Monica Eriksen
on
June 22, 2022

Ligningsverdien på aksjer er normalt forhåndsutfylt i skattemeldingen, men dette er ikke alltid tilfellet. Ta en titt på blogginnlegget vårt for å finne ut hva som gjelder for deg.

Ligningsverdi/Formuesverdi
Ligningsverdi eller formuesverdi som Skattemyndighetene døpte det om til i 2017, er et skattebegrep som har innvirkning på formuesskatten.

Formuesverdien er den skattemessige formuesverdien på aksjene du eier ved utgangen av året. Formuesverdier av aksjer er normalt forhåndsutfylte i skattemeldingen din.

Har du endringer eller tilføyelser tilknyttet formuesverdi, skal du endre på dette direkte i skattemeldingen og ikke i aksjeoppgaven. Det samme gjelder dersom aksjeformuen ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Formuesverdi for ikke-børsnoterte aksjeselskaper
Dersom du har aksjer i et selskap som ble stiftet i inntektsåret, har kjøpt egne aksjer eller hadde kapitalendringer i inntektsåret, betyr det at formuesverdien ikke vil være forhåndsutfylt på skattemeldingen. Altså har du selv ansvar for å hente ut opplysningene eller ta kontakt med selskapet for å få tak i opplysningene og føre dem inn i skattemeldingen.

Når selve aksjeselskapet leverer sin skattemelding får Skatteetaten opplysninger om formuesverdien og du vil da få en ny aksjeoppgave (RF-1088R). Den nye aksjeoppgaven viser riktig formuesverdi som tidligere var ukjent. Denne kan du motta før eller etter innleveringsfristen for din skattemelding.

Se nøye gjennom aksjeoppgaven
Aksjeoppgaven bidrar til at du får de skattefradragene du har krav på ut i fra dine aksjeinntekter. Derfor er det viktig at aksjeoppgaven kontrolleres nøye før du leverer skattemeldingen.

Merk at dersom opplysningene i den nye aksjeoppgaven ikke stemmer opp mot skattemeldingen, uavhengig om du allerede har levert den, må du oppdatere og levere ny skattemelding. Dette gjelder også dersom det kommer inn nye opplysninger om skattepliktig utbytte og gevinst eller tap - som igjen fører til at du får ny aksjeoppgave som må kontrolleres.

Nytt eller gammel format av skattemeldingen
Dersom du leverer skattemeldingen i det gamle formatet leverer du opplysninger om endringer i skjema «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter» (RF-1159). Leverer du derimot skattemeldingen i nytt format, fører du opplysningene direkte i den nye skattemeldingen og leverer ikke skjema RF-1159 i tillegg.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål vedrørende skattemeldingen eller annet.

Du kan også være interessert i disse

September 12, 2022
Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Les mer
September 1, 2022
Historisk eierskapsrapport og andre forbedringer i Adminflow

Vi har brukt sommeren til å jobbe med tilbakemeldingene fra våre brukere og under finner du en liten oppsummering av noen av forbedringene vi har gjort.

Les mer
August 23, 2022
Spørsmål og svar om due diligence prosesser

Vi får regelmessig inn spørsmål om due diligence prosesser. I denne artikkelen tar vi derfor for oss de 7 vanligste. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål som ikke kom med i artikkelen.

Les mer
August 10, 2022
Hva er et datarom og hvorfor bruker man det?

I forbindelse med kjøp, salg og investering er det viktig med effektiv, sikker og oversiktlig dokumentflyt med eksterne parter. Et digitalt datarom sørger for smidige prosesser.

Les mer
July 17, 2022
Digitalt styrerom i Adminflow

I Adminflow får du og styremedlemmene full kontroll over virksomhetens styrebehandling og aktivering i et brukervennlig digitalt styrerom. For mer effektivt, tryggere og mer profesjonelt styrearbeid.

Les mer