Mappestruktur i Adminflow

Mappestruktur i Adminflow

Posted by:
Stephen Øyhovden
on
June 14, 2022

Når selskapet bruker Adminflow har selskapet tilgang til et eget dokumentsenter. I utgangspunktet er det kun en mappe her: Styrerom. Denne mappen er det kun dem med tilgangsnivå Selskaps-admin og Styremedlemmer som ser. Det samme gjelder mappen Signerte dokumenter, som automatisk genereres når du signerer ditt første dokument.

Tips til mappestruktur i Adminflow
Som nevnt over starter du med et tilnærmet blankt lerret når du starter å bruke Adminflow. Det betyr at du kan bygge den strukturen du selv vil ved å legge til nye mapper, undermapper og dokumenter. Vi har dog noen anbefalinger for at det skal være en god brukeropplevelse for deg, og enkelt å finne fram for dine investorer (og andre interessenter du eventuelt slipper inn).

Mapper tilgjengelige for alle
Vi anbefaler at du lager en egen mappe for Investorinformasjon. Da vet alle investorer hvor de skal lete etter rapporter osv. ment for dem.

Lag gjerne også en egen mappe for Generalforsamlinger, slik at den informasjonen er samlet på ett sted. Da er det også lett å gå tilbake å finne fram i viktige dokumenter.

Mapper for styret
I styrerommet anbefaler vi å lage en mappe for hvert styremøte, slik at du alltid har alt av protokoller, innkallinger og saksdokumenter.

Dokumenter relatert til kapitalforhøyelser osv. er man pliktig å lagre i 10 år, så vi anbefaler at denne dokumentasjonen også lagres i Adminflow, gjerne i en undermappe i Styrerom.

Signerte dokumenter

Hver gang du signerer et dokument vil det lages en signert kopi som legger seg i Signerte dokumenter. Denne er som nevnt ikke synlig for alle – kun for dem som har tilgang til Styrerom.

Dersom du har laget en signaturoppgave, for eksempel på en styreprotokoll, hvor flere skal signere, vil denne ikke havne i Signerte dokumenter før alle har signert.

Ikke lag et problem for deg selv og investorene

En del investorer tar kontakt med oss fordi de ikke finner fram i selskapenes mappestrukturer. Det er derfor vi har skrevet denne artikkelen, og alle er tjent med at det er et ryddig oppsett som er lett å finne fram i.

Forsøk å unngå å legge dokumenter som skal deles med alle i Styrerom, å bruke dokumentsenteret som lagringsplass for «alle slags dokumenter» og forsøk så langt det lar seg gjøre å bruke mapper med forståelige navn.  

Husk: Hvem som har tilgang til hva styrer du under Tilgangsstyring. Husk at dersom noen er lagt til som Investor i under Aksjonærer må du aktivt gå inn og gi dem ytterligere tilganger, for eksempel dersom de også er styremedlem. Du kan også manuelt justere hva de enkelte gruppene skal ha tilgang til, men det skal i utgangspunktet ikke være nødvendig.

Du kan også være interessert i disse

February 21, 2024
Hva må du passe på når det gjelder ligningsverdi!

Å forstå og håndtere skatteforpliktelser er avgjørende for økonomisk planlegging. Denne veiledningen gir en kort oppsummering av begrepet "ligningsverdi" og fokuserer på essensielle punkter for skattemeldingen. Fra verdsetting av eiendeler til rapportering av aksjeoppgaver, vil vi utforske viktige aspekter som kan påvirke skatteforholdene dine.

Les mer
February 13, 2024
Årlig service av styret

Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Les mer
January 18, 2024
Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

En kort innføring i Aksjonærregisteroppgaven - tidsfrist 31. januar, så ingen tid å miste.

Les mer
January 8, 2024
Kundesuksess - Norwegian Renewables Group

Kundesuksess med Norwegian Renewables Group - «Med Adminflow sin AR-rapporteringen bruker vi ikke mer enn et par timer på dette arbeidet og den totale besparelsens i tid og oversikten den gir meg som CEO er helt uunnværlig»

Les mer
December 20, 2023
Oppdateringer og Forbedringer: En Ny Milepæl for Vårt Produkt

Vi er glade for å kunngjøre en rekke spennende oppdateringer og forbedringer i vårt produkt for å gjøre din opplevelse enda bedre. Her er en oversikt over de nye funksjonene.

Les mer
December 20, 2023
Adminflow styrker laget med Chief Operating Officer

Adminflow, en ledende leverandør av forenklet bedriftsadministrasjon, kunngjør Stefan Okstveit som ny Chief Operating Officer (COO). Med over 25 års erfaring som growth hacker og merkevarebygger, vil Okstveit spille en nøkkelrolle i utviklingen av Adminflows operasjonelle og kommersielle strategier.

Les mer