Ny release i Adminflow

Ny release i Adminflow

Posted by:
Stephen Øyhovden
on
March 21, 2022

Vi har oppdatert Adminflow med nye funksjoner. Under får du en rask intro av noe funksjonalitetene som er lagt til:

‍Gjeldskonvertering i emisjoner
Det er nå mulighet å selv registrere emisjon med gjeldskonvertering direkte i Adminflow. Du gjør bare akkurat som vanlig, og kan så justere den til «konvertering av fordring».

Endring av pålydende
Det er nå mulig å endre pålydende selv – du bare velger «Feilrett» etter du har lagt til allokeringen og justerer pålydende til riktig beløp.

Redigerbart format til Altinn
Vi har gjort det enda enklere for deg som av helt spesielle grunner er nødt til å gjøre justeringer direkte i Alltinn ifm. innsending av aksjonærregisteroppgaven. Da velger du bare å sende en redigerbar versjon av aksjonærregisteroppgaven fra Adminflow.

Aksjonærregisteroppgaven
Siden desember har det også vært mulig å importere tidligere aksjonærregisteroppgaver direkte fra Altinn slik at du slipper å legge inn historikk fra start av. Det gjør det litt enklere å komme i gang. Les mer om dette her.

Mindre justeringer
Vi har selvfølgelig også gjort en hel rekke mindre justeringer som vi håper dere også vil sette pris på. Vi jobber kontinuerlig med å legge til ny funksjonalitet – slik at du som selskapsansvarlig, investor eller styremedlem skal få mer igjen for å bruke Adminflow.

Om du har innspill til funksjonalitet du savner, eller som kunne vært bedre er det bare å gi beskjed.

Du kan også være interessert i disse

June 22, 2022
Hva er ligningsverdi og hvordan skal det rapporteres i skattemeldingen for private aksjonærer og holdingselskaper?

Ligningsverdien på aksjer er normalt forhåndsutfylt i skattemeldingen, men dette er ikke alltid tilfellet. Ta en titt på blogginnlegget vårt for å finne ut hva som gjelder for deg.

Les mer
June 14, 2022
Mappestruktur i Adminflow

Når selskapet bruker Adminflow har selskapet tilgang til et eget dokumentsenter. I utgangspunktet er det kun en mappe her: Styrerom. Denne mappen er det kun dem med tilgangsnivå Selskaps-admin og Styremedlemmer som ser. Det samme gjelder mappen Signerte dokumenter, som automatisk genereres når du signerer ditt første dokument.

Les mer
May 10, 2022
Styrearbeid: Spørsmål og svar om elektronisk signering

Styrearbeid krever en del innhenting av underskrifter til styreprotokoller og annet som krever underskrifter fra styremedlemmene. Dette kan være både tungvint og tidkrevende dersom det gjøres manuelt. Med elektronisk signering derimot kan man spare både tid og ressurser.

Les mer
March 28, 2022
Regjeringen vil gjøre det enklere å stifte aksjeselskap

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser i pressemelding 24. februar at regjeringen foreslår nye regler som skal gjøre det enklere å stifte og registrere aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer på nett, på tvers av hele EØS.

Les mer
March 21, 2022
Ny release i Adminflow

Vi har oppdatert Adminflow med nye funksjoner. Gjeldskonvertering i emisjoner, pålydende, redigerbart format i Altinn og import av Aksjonærregisteroppgaven.

Les mer
March 8, 2022
Hvilke regler må følges ved innkallelse til generalforsamling?

Alle aksjeselskaper har krav om å holde generalforsamling minimum en gang i året, innen seks måneder etter regnskapsårets utløp. I denne artikkelen har vi samlet reglene som må følges ved innkallingen.

Les mer