Nye funksjoner i Adminflow

Nye funksjoner i Adminflow

Posted by:
Preben Wallestad & Ståle Skullerud
on
November 4, 2021

Adminflow har fått nye funksjonaliteter. Under får du en rask intro av noe funksjonalitetene som er lagt til:

Ny rolledeling i dokumentsenter
Det kan nå gis lese- eller endringstilgang til dokumentene i dokumentsenteret.

Med den nye rolledelingen kan man nå begrense tilganger i dokumentsenteret til de forskjellige brukergruppene. Du vil nå eksempelvis kunne gi investorer og observatører lesetilgang til dokumenter der det kun kreves innsyn, samt beholde redigeringsmulighetene for styremedlemmer.

Transaksjonstyper
Det er nå mulig å registrere nye transaksjonstyper ved kapitalendringer. Alle transaksjonstypene vil dermed være:

  • Kjøp
  • Arv uten skattemessig kontinuitet
  • Gave uten skattemessig kontinuitet
  • Arv/gave m/skattem. kontinuitet
  • Avgiftspliktig arv/gave m/skattem. kontinuitet
  • Gavesalg
  • Fordeling mellom ektefeller ved skilsmisse

Utbytte
Det vil også være mulig å registrere utbytte direkte i Adminflow. Denne nye funksjonen gjør det enklere å holde oversikt over utbytte gitt til aksjonærene. Ved registrering av utbytte velger man datoen for utbytte, hvilken aksjeklasse utbytte hører til, utbytte per aksje og totalt utbytte.


Vi jobber kontinuerlig med å legge til ny funksjonalitet – slik at du som selskapsansvarlig, investor eller styremedlem skal få mer igjen for å bruke Adminflow. Om du har innspill til funksjonalitet du savner, eller noe som kunne vært bedre er det bare å gi beskjed.

Du kan også være interessert i disse

November 18, 2021
Hvordan og hvor ofte bør man holde styremøter?

Godt styrearbeid handler om at styret samarbeider for å ivareta sine oppgaver på en god måte. Styret har ansvar for oppgaver som blant annet ledelsesutøvelsen, strategi og planer, forvaltningen av selskapet, forsvarlig organisering, egenkapital, likviditet og risiko.

Les mer
November 11, 2021
Hvordan gjennomføre en aksjeoverdragelse

Aksjeloven regulerer overdragelse av aksjer dersom ikke annet er avtalt. Vi anbefaler uansett å inngå en kjøps- og salgsavtale for å sikre begge parters interesser.

Les mer
November 4, 2021
Nye funksjoner i Adminflow

Adminflow har fått nye funksjonaliteter. Blant annet ny rollefordeling i dokumentsenteret, transaksjonstyper og utbytte registrering

Les mer
October 26, 2021
Forkjøpsrett av aksjer

Hovedregelen i aksjeloven tilsier at øvrige aksjonærer har forkjøpsrett når en eller flere aksjer skal selges.

Les mer
October 19, 2021
Du kan spare mye i skattefradrag ved å investere i gründerselskaper

Visste du at det er muligheter for å få skattefradrag på deg personlig dersom du eller holdingselskapet ditt gjør investeringer i et oppstartselskap?

Les mer
October 13, 2021
Hvordan et digitalt styrerom kan modernisere og effektivisere styrearebeidet

Digitale styrerom lar deg håndtere alt du trenger før og etter hvert styremøte på én plattform. Slik blir styrearbeidet sikrere, enklere og mer effektivt for både styret og administrasjonen.

Les mer