Nye funksjoner i Adminflow

Nye funksjoner i Adminflow

Posted by:
Preben Wallestad & Ståle Skullerud
on
November 4, 2021

Adminflow har fått nye funksjonaliteter. Under får du en rask intro av noe funksjonalitetene som er lagt til:

Ny rolledeling i dokumentsenter
Det kan nå gis lese- eller endringstilgang til dokumentene i dokumentsenteret.

Med den nye rolledelingen kan man nå begrense tilganger i dokumentsenteret til de forskjellige brukergruppene. Du vil nå eksempelvis kunne gi investorer og observatører lesetilgang til dokumenter der det kun kreves innsyn, samt beholde redigeringsmulighetene for styremedlemmer.

Transaksjonstyper
Det er nå mulig å registrere nye transaksjonstyper ved kapitalendringer. Alle transaksjonstypene vil dermed være:

  • Kjøp
  • Arv uten skattemessig kontinuitet
  • Gave uten skattemessig kontinuitet
  • Arv/gave m/skattem. kontinuitet
  • Avgiftspliktig arv/gave m/skattem. kontinuitet
  • Gavesalg
  • Fordeling mellom ektefeller ved skilsmisse

Utbytte
Det vil også være mulig å registrere utbytte direkte i Adminflow. Denne nye funksjonen gjør det enklere å holde oversikt over utbytte gitt til aksjonærene. Ved registrering av utbytte velger man datoen for utbytte, hvilken aksjeklasse utbytte hører til, utbytte per aksje og totalt utbytte.


Vi jobber kontinuerlig med å legge til ny funksjonalitet – slik at du som selskapsansvarlig, investor eller styremedlem skal få mer igjen for å bruke Adminflow. Om du har innspill til funksjonalitet du savner, eller noe som kunne vært bedre er det bare å gi beskjed.

Du kan også være interessert i disse

May 23, 2024
Kundesuksess - Futurehome

Kundesuksess med Futurehome- “Hovednytten for meg i Adminflow er å få alt samlet på ett sted"

Les mer
May 16, 2024
Kundesuksess - BoldBooks

Kundesuksess med BoldBooks - "Med enkel implementering, integrasjon med Altinn og støtte fra Dealflow-teamet har vi kunnet effektivisere arbeidsprosessene og sikre nøyaktig og pålitelig administrasjon av aksjonærene i Adminflow"

Les mer
February 21, 2024
Hva må du passe på når det gjelder ligningsverdi!

Å forstå og håndtere skatteforpliktelser er avgjørende for økonomisk planlegging. Denne veiledningen gir en kort oppsummering av begrepet "ligningsverdi" og fokuserer på essensielle punkter for skattemeldingen. Fra verdsetting av eiendeler til rapportering av aksjeoppgaver, vil vi utforske viktige aspekter som kan påvirke skatteforholdene dine.

Les mer
February 13, 2024
Årlig service av styret

Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Les mer
January 18, 2024
Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

En kort innføring i Aksjonærregisteroppgaven - tidsfrist 31. januar, så ingen tid å miste.

Les mer
January 8, 2024
Kundesuksess - Norwegian Renewables Group

Kundesuksess med Norwegian Renewables Group - «Med Adminflow sin AR-rapporteringen bruker vi ikke mer enn et par timer på dette arbeidet og den totale besparelsens i tid og oversikten den gir meg som CEO er helt uunnværlig»

Les mer