Nye funksjoner i Adminflow

Nye funksjoner i Adminflow

Posted by:
Preben Wallestad & Ståle Skullerud
on
November 4, 2021

Adminflow har fått nye funksjonaliteter. Under får du en rask intro av noe funksjonalitetene som er lagt til:

Ny rolledeling i dokumentsenter
Det kan nå gis lese- eller endringstilgang til dokumentene i dokumentsenteret.

Med den nye rolledelingen kan man nå begrense tilganger i dokumentsenteret til de forskjellige brukergruppene. Du vil nå eksempelvis kunne gi investorer og observatører lesetilgang til dokumenter der det kun kreves innsyn, samt beholde redigeringsmulighetene for styremedlemmer.

Transaksjonstyper
Det er nå mulig å registrere nye transaksjonstyper ved kapitalendringer. Alle transaksjonstypene vil dermed være:

  • Kjøp
  • Arv uten skattemessig kontinuitet
  • Gave uten skattemessig kontinuitet
  • Arv/gave m/skattem. kontinuitet
  • Avgiftspliktig arv/gave m/skattem. kontinuitet
  • Gavesalg
  • Fordeling mellom ektefeller ved skilsmisse

Utbytte
Det vil også være mulig å registrere utbytte direkte i Adminflow. Denne nye funksjonen gjør det enklere å holde oversikt over utbytte gitt til aksjonærene. Ved registrering av utbytte velger man datoen for utbytte, hvilken aksjeklasse utbytte hører til, utbytte per aksje og totalt utbytte.


Vi jobber kontinuerlig med å legge til ny funksjonalitet – slik at du som selskapsansvarlig, investor eller styremedlem skal få mer igjen for å bruke Adminflow. Om du har innspill til funksjonalitet du savner, eller noe som kunne vært bedre er det bare å gi beskjed.

Du kan også være interessert i disse

May 10, 2022
Styrearbeid: Spørsmål og svar om elektronisk signering

Styrearbeid krever en del innhenting av underskrifter til styreprotokoller og annet som krever underskrifter fra styremedlemmene. Dette kan være både tungvint og tidkrevende dersom det gjøres manuelt. Med elektronisk signering derimot kan man spare både tid og ressurser.

Les mer
March 28, 2022
Regjeringen vil gjøre det enklere å stifte aksjeselskap

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser i pressemelding 24. februar at regjeringen foreslår nye regler som skal gjøre det enklere å stifte og registrere aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer på nett, på tvers av hele EØS.

Les mer
March 21, 2022
Ny release i Adminflow

Vi har oppdatert Adminflow med nye funksjoner. Gjeldskonvertering i emisjoner, pålydende, redigerbart format i Altinn og import av Aksjonærregisteroppgaven.

Les mer
March 8, 2022
Hvilke regler må følges ved innkallelse til generalforsamling?

Alle aksjeselskaper har krav om å holde generalforsamling minimum en gang i året, innen seks måneder etter regnskapsårets utløp. I denne artikkelen har vi samlet reglene som må følges ved innkallingen.

Les mer
February 21, 2022
Styret og daglig leders erstatningsansvar

Har du fått tilbud om å påta deg et styreverv? Dette kan være en spennende rolle, men det er viktig å være klar over hvilket ansvar som følger med. Da styremedlemmer og daglig leder kan bli holdt personlig ansvarlig dersom selskapet går konkurs.

Les mer
January 24, 2022
Hva er viktig å tenke på ved styresammensetning?

Styret er selskapets øverste ledelse og har til oppgave å forvalte og styre selskapet. Alle aksjeselskaper er pålagt å ha et styre, men hvordan velger man den beste sammensetningen av styremedlemmer?

Les mer