Nye funksjoner i Adminflow

Nye funksjoner i Adminflow

Posted by:
Preben Wallestad & Ståle Skullerud
on
November 4, 2021

Adminflow har fått nye funksjonaliteter. Under får du en rask intro av noe funksjonalitetene som er lagt til:

Ny rolledeling i dokumentsenter
Det kan nå gis lese- eller endringstilgang til dokumentene i dokumentsenteret.

Med den nye rolledelingen kan man nå begrense tilganger i dokumentsenteret til de forskjellige brukergruppene. Du vil nå eksempelvis kunne gi investorer og observatører lesetilgang til dokumenter der det kun kreves innsyn, samt beholde redigeringsmulighetene for styremedlemmer.

Transaksjonstyper
Det er nå mulig å registrere nye transaksjonstyper ved kapitalendringer. Alle transaksjonstypene vil dermed være:

  • Kjøp
  • Arv uten skattemessig kontinuitet
  • Gave uten skattemessig kontinuitet
  • Arv/gave m/skattem. kontinuitet
  • Avgiftspliktig arv/gave m/skattem. kontinuitet
  • Gavesalg
  • Fordeling mellom ektefeller ved skilsmisse

Utbytte
Det vil også være mulig å registrere utbytte direkte i Adminflow. Denne nye funksjonen gjør det enklere å holde oversikt over utbytte gitt til aksjonærene. Ved registrering av utbytte velger man datoen for utbytte, hvilken aksjeklasse utbytte hører til, utbytte per aksje og totalt utbytte.


Vi jobber kontinuerlig med å legge til ny funksjonalitet – slik at du som selskapsansvarlig, investor eller styremedlem skal få mer igjen for å bruke Adminflow. Om du har innspill til funksjonalitet du savner, eller noe som kunne vært bedre er det bare å gi beskjed.

Du kan også være interessert i disse

August 23, 2023
Release av ny funksjonalitet i Adminflow

Vi har ikke ligget på latsiden i sommer og har mange spennende nyheter å komme med. Her finner du en oversikt over de nyeste releasene vi har sluppet nå i august.

Les mer
June 30, 2023
Effektiv kontraktshåndtering med Adminflow

Kontraktshåndtering er en essensiell del av det administrative arbeidet i alle bedrifter, og med Adminflow kan du sikre en enklere, mer effektiv og ikke minst digitalisert kontraktshåndteringsprosess for din bedrift.

Les mer
June 29, 2023
En guide til Åpenhetsloven og hvilke selskaper den gjelder for

I dagens moderne samfunn er åpenhet og gjennomsiktighet avgjørende for tillit mellom selskaper og deres interessenter. I Norge har Åpenhetsloven blitt innført for å sikre at større virksomheter opererer med høy grad av transparens. I dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hvilke selskaper loven gjelder for og hvilke kriterier som må oppfylles.

Les mer
October 5, 2022
Forenklet rapportering for selskaper med mange SPVer

Adminflow har lenge vært populært for holdingsselskaper og andre enkle strukturer for rapportering av aksjonærregisteroppgave og lagring av viktige dokumenter. Nylig har vi sett at vi også i stadig økende grad er aktuelle for eiendomsselskaper med mange selskaper (eiendommer) i porteføljen.

Les mer
September 12, 2022
Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Les mer
September 1, 2022
Historisk eierskapsrapport og andre forbedringer i Adminflow

Vi har brukt sommeren til å jobbe med tilbakemeldingene fra våre brukere og under finner du en liten oppsummering av noen av forbedringene vi har gjort.

Les mer