Nye funksjoner i Adminflow

Nye funksjoner i Adminflow

Posted by:
Preben Wallestad & Ståle Skullerud
on
November 4, 2021

Adminflow har fått nye funksjonaliteter. Under får du en rask intro av noe funksjonalitetene som er lagt til:

Ny rolledeling i dokumentsenter
Det kan nå gis lese- eller endringstilgang til dokumentene i dokumentsenteret.

Med den nye rolledelingen kan man nå begrense tilganger i dokumentsenteret til de forskjellige brukergruppene. Du vil nå eksempelvis kunne gi investorer og observatører lesetilgang til dokumenter der det kun kreves innsyn, samt beholde redigeringsmulighetene for styremedlemmer.

Transaksjonstyper
Det er nå mulig å registrere nye transaksjonstyper ved kapitalendringer. Alle transaksjonstypene vil dermed være:

  • Kjøp
  • Arv uten skattemessig kontinuitet
  • Gave uten skattemessig kontinuitet
  • Arv/gave m/skattem. kontinuitet
  • Avgiftspliktig arv/gave m/skattem. kontinuitet
  • Gavesalg
  • Fordeling mellom ektefeller ved skilsmisse

Utbytte
Det vil også være mulig å registrere utbytte direkte i Adminflow. Denne nye funksjonen gjør det enklere å holde oversikt over utbytte gitt til aksjonærene. Ved registrering av utbytte velger man datoen for utbytte, hvilken aksjeklasse utbytte hører til, utbytte per aksje og totalt utbytte.


Vi jobber kontinuerlig med å legge til ny funksjonalitet – slik at du som selskapsansvarlig, investor eller styremedlem skal få mer igjen for å bruke Adminflow. Om du har innspill til funksjonalitet du savner, eller noe som kunne vært bedre er det bare å gi beskjed.

Du kan også være interessert i disse

September 12, 2022
Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Les mer
September 1, 2022
Historisk eierskapsrapport og andre forbedringer i Adminflow

Vi har brukt sommeren til å jobbe med tilbakemeldingene fra våre brukere og under finner du en liten oppsummering av noen av forbedringene vi har gjort.

Les mer
August 23, 2022
Spørsmål og svar om due diligence prosesser

Vi får regelmessig inn spørsmål om due diligence prosesser. I denne artikkelen tar vi derfor for oss de 7 vanligste. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål som ikke kom med i artikkelen.

Les mer
August 10, 2022
Hva er et datarom og hvorfor bruker man det?

I forbindelse med kjøp, salg og investering er det viktig med effektiv, sikker og oversiktlig dokumentflyt med eksterne parter. Et digitalt datarom sørger for smidige prosesser.

Les mer
July 17, 2022
Digitalt styrerom i Adminflow

I Adminflow får du og styremedlemmene full kontroll over virksomhetens styrebehandling og aktivering i et brukervennlig digitalt styrerom. For mer effektivt, tryggere og mer profesjonelt styrearbeid.

Les mer