Regjeringen vil gjøre det enklere å stifte aksjeselskap

Regjeringen vil gjøre det enklere å stifte aksjeselskap

Posted by:
Stephen Øyhovden
on
March 28, 2022

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser i pressemelding 24. februar at regjeringen foreslår nye regler som skal gjøre det enklere å stifte og registrere aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer på nett, på tvers av hele EØS.

Næringsminister Jan Christian Vestre forteller i pressemeldingen at digitale og moderne løsninger vil være en viktig bidragsyter for verdiskapning i norsk næringsliv. Enklere løsninger gjør at bedrifter sparer både tid og penger og heller kan bruke ressursene sine på å skape nye arbeidsplasser og øke verdiskapingen.

Videre forteller Vestre at flere digitale løsninger vil også gjøre samhandlingene enklere for norske bedrifter som ønsker å eksportere varene sine til andre land i Europa.

Regelendringen skal gjøre det enklere å stifte og registrere aksjeselskaper elektronisk på tvers av landegrensene i EØS. Det foreslås i tillegg at det skal åpnes for muligheten til å registrere både allmennaksjeselskap og norskregistrert utenlandsk foretak elektronisk. Det vil blant annet gjøre det enklere for norske eksportbedrifter å etablere virksomhet i andre EØS-stater.

Kortere saksbehandlingstid og lavere gebyrer
Regjeringen foreslår også kortere saksbehandlingstid ved registrering av aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer, for å øke effektivitet og forutsigbarhet for aktørene. Som hovedregel skal saksbehandlingstiden settes til fem virkedager ved Brønnøysundregistrenes behandling av meldinger om førstegangsregistrering.

I tillegg har regjeringen satt som mål i Hurdalsplattformen å kutte overprisede gebyrer. Det foreslås også nye regler for fastsettelse av gebyr for tilgang til saksopplysninger, informasjon om selskapene og bruk av Foretaksregisterets og Enhetsregisterets elektroniske tjenester.

Ønsker mer åpenhet
Brønnøysundregistrene publiserer allerede mye informasjon på sine nettsider om registrerte virksomheter. Forslaget åpner for offentliggjøring av mer selskapsopplysninger, slik at allmennheten skal ha god tilgang til dette.

I høringsnotatet foreslås det også at Brønnøysundregistrene skal publisere mer informasjon om hvordan man registrerer selskaper på engelsk. Det er for eksempel snakk om informasjon om hvilke regler som gjelder etter norsk rett for registrering av selskaper og filialer. Det foreslås også å dele flere opplysninger mellom foretaksregistrene i EØS-statene.

Du kan også være interessert i disse

August 23, 2023
Release av ny funksjonalitet i Adminflow

Vi har ikke ligget på latsiden i sommer og har mange spennende nyheter å komme med. Her finner du en oversikt over de nyeste releasene vi har sluppet nå i august.

Les mer
June 30, 2023
Effektiv kontraktshåndtering med Adminflow

Kontraktshåndtering er en essensiell del av det administrative arbeidet i alle bedrifter, og med Adminflow kan du sikre en enklere, mer effektiv og ikke minst digitalisert kontraktshåndteringsprosess for din bedrift.

Les mer
June 29, 2023
En guide til Åpenhetsloven og hvilke selskaper den gjelder for

I dagens moderne samfunn er åpenhet og gjennomsiktighet avgjørende for tillit mellom selskaper og deres interessenter. I Norge har Åpenhetsloven blitt innført for å sikre at større virksomheter opererer med høy grad av transparens. I dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hvilke selskaper loven gjelder for og hvilke kriterier som må oppfylles.

Les mer
October 5, 2022
Forenklet rapportering for selskaper med mange SPVer

Adminflow har lenge vært populært for holdingsselskaper og andre enkle strukturer for rapportering av aksjonærregisteroppgave og lagring av viktige dokumenter. Nylig har vi sett at vi også i stadig økende grad er aktuelle for eiendomsselskaper med mange selskaper (eiendommer) i porteføljen.

Les mer
September 12, 2022
Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Les mer
September 1, 2022
Historisk eierskapsrapport og andre forbedringer i Adminflow

Vi har brukt sommeren til å jobbe med tilbakemeldingene fra våre brukere og under finner du en liten oppsummering av noen av forbedringene vi har gjort.

Les mer