Regjeringen vil gjøre det enklere å stifte aksjeselskap

Regjeringen vil gjøre det enklere å stifte aksjeselskap

Posted by:
Stephen Øyhovden
on
March 28, 2022

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser i pressemelding 24. februar at regjeringen foreslår nye regler som skal gjøre det enklere å stifte og registrere aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer på nett, på tvers av hele EØS.

Næringsminister Jan Christian Vestre forteller i pressemeldingen at digitale og moderne løsninger vil være en viktig bidragsyter for verdiskapning i norsk næringsliv. Enklere løsninger gjør at bedrifter sparer både tid og penger og heller kan bruke ressursene sine på å skape nye arbeidsplasser og øke verdiskapingen.

Videre forteller Vestre at flere digitale løsninger vil også gjøre samhandlingene enklere for norske bedrifter som ønsker å eksportere varene sine til andre land i Europa.

Regelendringen skal gjøre det enklere å stifte og registrere aksjeselskaper elektronisk på tvers av landegrensene i EØS. Det foreslås i tillegg at det skal åpnes for muligheten til å registrere både allmennaksjeselskap og norskregistrert utenlandsk foretak elektronisk. Det vil blant annet gjøre det enklere for norske eksportbedrifter å etablere virksomhet i andre EØS-stater.

Kortere saksbehandlingstid og lavere gebyrer
Regjeringen foreslår også kortere saksbehandlingstid ved registrering av aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer, for å øke effektivitet og forutsigbarhet for aktørene. Som hovedregel skal saksbehandlingstiden settes til fem virkedager ved Brønnøysundregistrenes behandling av meldinger om førstegangsregistrering.

I tillegg har regjeringen satt som mål i Hurdalsplattformen å kutte overprisede gebyrer. Det foreslås også nye regler for fastsettelse av gebyr for tilgang til saksopplysninger, informasjon om selskapene og bruk av Foretaksregisterets og Enhetsregisterets elektroniske tjenester.

Ønsker mer åpenhet
Brønnøysundregistrene publiserer allerede mye informasjon på sine nettsider om registrerte virksomheter. Forslaget åpner for offentliggjøring av mer selskapsopplysninger, slik at allmennheten skal ha god tilgang til dette.

I høringsnotatet foreslås det også at Brønnøysundregistrene skal publisere mer informasjon om hvordan man registrerer selskaper på engelsk. Det er for eksempel snakk om informasjon om hvilke regler som gjelder etter norsk rett for registrering av selskaper og filialer. Det foreslås også å dele flere opplysninger mellom foretaksregistrene i EØS-statene.

Du kan også være interessert i disse

May 23, 2024
Kundesuksess - Futurehome

Kundesuksess med Futurehome- “Hovednytten for meg i Adminflow er å få alt samlet på ett sted"

Les mer
May 16, 2024
Kundesuksess - BoldBooks

Kundesuksess med BoldBooks - "Med enkel implementering, integrasjon med Altinn og støtte fra Dealflow-teamet har vi kunnet effektivisere arbeidsprosessene og sikre nøyaktig og pålitelig administrasjon av aksjonærene i Adminflow"

Les mer
February 21, 2024
Hva må du passe på når det gjelder ligningsverdi!

Å forstå og håndtere skatteforpliktelser er avgjørende for økonomisk planlegging. Denne veiledningen gir en kort oppsummering av begrepet "ligningsverdi" og fokuserer på essensielle punkter for skattemeldingen. Fra verdsetting av eiendeler til rapportering av aksjeoppgaver, vil vi utforske viktige aspekter som kan påvirke skatteforholdene dine.

Les mer
February 13, 2024
Årlig service av styret

Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Les mer
January 18, 2024
Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

En kort innføring i Aksjonærregisteroppgaven - tidsfrist 31. januar, så ingen tid å miste.

Les mer
January 8, 2024
Kundesuksess - Norwegian Renewables Group

Kundesuksess med Norwegian Renewables Group - «Med Adminflow sin AR-rapporteringen bruker vi ikke mer enn et par timer på dette arbeidet og den totale besparelsens i tid og oversikten den gir meg som CEO er helt uunnværlig»

Les mer