Regjeringen vil gjøre det enklere å stifte aksjeselskap

Regjeringen vil gjøre det enklere å stifte aksjeselskap

Posted by:
Stephen Øyhovden
on
March 28, 2022

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser i pressemelding 24. februar at regjeringen foreslår nye regler som skal gjøre det enklere å stifte og registrere aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer på nett, på tvers av hele EØS.

Næringsminister Jan Christian Vestre forteller i pressemeldingen at digitale og moderne løsninger vil være en viktig bidragsyter for verdiskapning i norsk næringsliv. Enklere løsninger gjør at bedrifter sparer både tid og penger og heller kan bruke ressursene sine på å skape nye arbeidsplasser og øke verdiskapingen.

Videre forteller Vestre at flere digitale løsninger vil også gjøre samhandlingene enklere for norske bedrifter som ønsker å eksportere varene sine til andre land i Europa.

Regelendringen skal gjøre det enklere å stifte og registrere aksjeselskaper elektronisk på tvers av landegrensene i EØS. Det foreslås i tillegg at det skal åpnes for muligheten til å registrere både allmennaksjeselskap og norskregistrert utenlandsk foretak elektronisk. Det vil blant annet gjøre det enklere for norske eksportbedrifter å etablere virksomhet i andre EØS-stater.

Kortere saksbehandlingstid og lavere gebyrer
Regjeringen foreslår også kortere saksbehandlingstid ved registrering av aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer, for å øke effektivitet og forutsigbarhet for aktørene. Som hovedregel skal saksbehandlingstiden settes til fem virkedager ved Brønnøysundregistrenes behandling av meldinger om førstegangsregistrering.

I tillegg har regjeringen satt som mål i Hurdalsplattformen å kutte overprisede gebyrer. Det foreslås også nye regler for fastsettelse av gebyr for tilgang til saksopplysninger, informasjon om selskapene og bruk av Foretaksregisterets og Enhetsregisterets elektroniske tjenester.

Ønsker mer åpenhet
Brønnøysundregistrene publiserer allerede mye informasjon på sine nettsider om registrerte virksomheter. Forslaget åpner for offentliggjøring av mer selskapsopplysninger, slik at allmennheten skal ha god tilgang til dette.

I høringsnotatet foreslås det også at Brønnøysundregistrene skal publisere mer informasjon om hvordan man registrerer selskaper på engelsk. Det er for eksempel snakk om informasjon om hvilke regler som gjelder etter norsk rett for registrering av selskaper og filialer. Det foreslås også å dele flere opplysninger mellom foretaksregistrene i EØS-statene.

Du kan også være interessert i disse

September 12, 2022
Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Les mer
September 1, 2022
Historisk eierskapsrapport og andre forbedringer i Adminflow

Vi har brukt sommeren til å jobbe med tilbakemeldingene fra våre brukere og under finner du en liten oppsummering av noen av forbedringene vi har gjort.

Les mer
August 23, 2022
Spørsmål og svar om due diligence prosesser

Vi får regelmessig inn spørsmål om due diligence prosesser. I denne artikkelen tar vi derfor for oss de 7 vanligste. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål som ikke kom med i artikkelen.

Les mer
August 10, 2022
Hva er et datarom og hvorfor bruker man det?

I forbindelse med kjøp, salg og investering er det viktig med effektiv, sikker og oversiktlig dokumentflyt med eksterne parter. Et digitalt datarom sørger for smidige prosesser.

Les mer
July 17, 2022
Digitalt styrerom i Adminflow

I Adminflow får du og styremedlemmene full kontroll over virksomhetens styrebehandling og aktivering i et brukervennlig digitalt styrerom. For mer effektivt, tryggere og mer profesjonelt styrearbeid.

Les mer