Regjeringen vil gjøre det enklere å stifte aksjeselskap

Regjeringen vil gjøre det enklere å stifte aksjeselskap

Posted by:
Stephen Øyhovden
on
March 28, 2022

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser i pressemelding 24. februar at regjeringen foreslår nye regler som skal gjøre det enklere å stifte og registrere aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer på nett, på tvers av hele EØS.

Næringsminister Jan Christian Vestre forteller i pressemeldingen at digitale og moderne løsninger vil være en viktig bidragsyter for verdiskapning i norsk næringsliv. Enklere løsninger gjør at bedrifter sparer både tid og penger og heller kan bruke ressursene sine på å skape nye arbeidsplasser og øke verdiskapingen.

Videre forteller Vestre at flere digitale løsninger vil også gjøre samhandlingene enklere for norske bedrifter som ønsker å eksportere varene sine til andre land i Europa.

Regelendringen skal gjøre det enklere å stifte og registrere aksjeselskaper elektronisk på tvers av landegrensene i EØS. Det foreslås i tillegg at det skal åpnes for muligheten til å registrere både allmennaksjeselskap og norskregistrert utenlandsk foretak elektronisk. Det vil blant annet gjøre det enklere for norske eksportbedrifter å etablere virksomhet i andre EØS-stater.

Kortere saksbehandlingstid og lavere gebyrer
Regjeringen foreslår også kortere saksbehandlingstid ved registrering av aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer, for å øke effektivitet og forutsigbarhet for aktørene. Som hovedregel skal saksbehandlingstiden settes til fem virkedager ved Brønnøysundregistrenes behandling av meldinger om førstegangsregistrering.

I tillegg har regjeringen satt som mål i Hurdalsplattformen å kutte overprisede gebyrer. Det foreslås også nye regler for fastsettelse av gebyr for tilgang til saksopplysninger, informasjon om selskapene og bruk av Foretaksregisterets og Enhetsregisterets elektroniske tjenester.

Ønsker mer åpenhet
Brønnøysundregistrene publiserer allerede mye informasjon på sine nettsider om registrerte virksomheter. Forslaget åpner for offentliggjøring av mer selskapsopplysninger, slik at allmennheten skal ha god tilgang til dette.

I høringsnotatet foreslås det også at Brønnøysundregistrene skal publisere mer informasjon om hvordan man registrerer selskaper på engelsk. Det er for eksempel snakk om informasjon om hvilke regler som gjelder etter norsk rett for registrering av selskaper og filialer. Det foreslås også å dele flere opplysninger mellom foretaksregistrene i EØS-statene.

Du kan også være interessert i disse

June 22, 2022
Hva er ligningsverdi og hvordan skal det rapporteres i skattemeldingen for private aksjonærer og holdingselskaper?

Ligningsverdien på aksjer er normalt forhåndsutfylt i skattemeldingen, men dette er ikke alltid tilfellet. Ta en titt på blogginnlegget vårt for å finne ut hva som gjelder for deg.

Les mer
June 14, 2022
Mappestruktur i Adminflow

Når selskapet bruker Adminflow har selskapet tilgang til et eget dokumentsenter. I utgangspunktet er det kun en mappe her: Styrerom. Denne mappen er det kun dem med tilgangsnivå Selskaps-admin og Styremedlemmer som ser. Det samme gjelder mappen Signerte dokumenter, som automatisk genereres når du signerer ditt første dokument.

Les mer
May 10, 2022
Styrearbeid: Spørsmål og svar om elektronisk signering

Styrearbeid krever en del innhenting av underskrifter til styreprotokoller og annet som krever underskrifter fra styremedlemmene. Dette kan være både tungvint og tidkrevende dersom det gjøres manuelt. Med elektronisk signering derimot kan man spare både tid og ressurser.

Les mer
March 28, 2022
Regjeringen vil gjøre det enklere å stifte aksjeselskap

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser i pressemelding 24. februar at regjeringen foreslår nye regler som skal gjøre det enklere å stifte og registrere aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer på nett, på tvers av hele EØS.

Les mer
March 21, 2022
Ny release i Adminflow

Vi har oppdatert Adminflow med nye funksjoner. Gjeldskonvertering i emisjoner, pålydende, redigerbart format i Altinn og import av Aksjonærregisteroppgaven.

Les mer
March 8, 2022
Hvilke regler må følges ved innkallelse til generalforsamling?

Alle aksjeselskaper har krav om å holde generalforsamling minimum en gang i året, innen seks måneder etter regnskapsårets utløp. I denne artikkelen har vi samlet reglene som må følges ved innkallingen.

Les mer