Spørsmål og svar om due diligence prosesser

Spørsmål og svar om due diligence prosesser

Posted by:
Monica Eriksen
on
August 23, 2022

Vi får regelmessig inn spørsmål om due diligence prosesser. I denne artikkelen tar vi derfor for oss de 7 vanligste. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål som ikke kom med i artikkelen.

Hva er due diligence og hvorfor er slike prosesser viktig?
En due diligence prosess er en gjennomgang av selskapet/en selskapskontroll som må til ved restrukturering, emisjon, salg av selskap eller ved vurdering av nye strategiske partnere. Nettopp for få et så helhetlig bilde av selskapet som mulig for å kunne ta riktig beslutning.

Ved due diligence må selskapet som regel legge frem regnskapet, kontrakter, bonusavtaler, patentbeviser og mer i en rapport til eksterne parter. Dokumentasjonen som legges frem vil bli vurdert og analysert for å forstå hvordan selskapet har det. Slike prosesser kan påvirke både prissettingen av selskapet og om det blir en avtale i det hele tatt.

Når er det påkrevd med due diligence?
Due diligence er påkrevd når en avtale i prinsippet er avtalt, men før kontraktene er signert og avtalen er i boks. Utfallet av selve due diligence prosessen vil avgjøre om transaksjonen kan fortsette som planlagt, om det er nødvendig med reforhandling først eller om avtalen bør avbrytes.

Hvem gjennomfører selskapskontrollen?
Vanligvis vil en uavhengig konsulent, regnskapsfører, advokat eller bedriftsmegler som vil utføre kontrollen av selskapet.

Hvor lang tid tar en due diligence prosess?
En av spørsmålene vi oftest får er hvor lang tid en selskapsgjennomgang kan ta, og svaret er alt fra 30 dager til 6 måneder. DD-prosesser kommer i alle former og fasonger, og det forekommer også raskere og enklere varianter. Hvor lang prosessen blir avhenger av selskapets størrelse, type og selve avtalens kompleksitet. Den rette sammensetningen av rådgivere og eksperter i slike prosesser er viktig for en effektiv gjennomgang.

Er det behov for rådgivere ved en due diligence prosess?
For å kunne gjennomføre en dekkende selskapskontroll vil de ulike partene som regel ha behov for å leie inn eksterne rådgivere og eksperter. Vanligvis deltar både advokater, corporate finance, skatterådgivere, revisorer og teknikere i prosessen.  

For de interne partene er det viktig med rådgivere som finner de riktige kjøperne og forhandler frem til de beste betingelsene. For de eksterne partene er det avgjørende med en nøye gjennomgang for å avdekke tilstanden til selskapet og eventuelle risikoer og problemer, men også muligheter.                                                                                                                                                                                        

Hvilke juridiske faktorer er viktig å passe på?
Før avtalen inngås bør det avklares om det foreligger

  • Heftelser
  • Skatterettslige forhold
  • Konkurranserettslige hinder
  • Samtykkekrav
  • Konsesjonskrav

Due diligence prosessen bør avklare om det foreligger omstendigheter som kan hindre salget eller senere skape problemer for de eksterne partene som går inn i selskapet etter avtalen er inngått. Ved overdragelse av aksjer må også spørsmål om forkjøpsrett etter aksjeloven, aksjonæravtaler eller vedtekter avklares.

I tillegg må det avklares om salget krever samtykke fra selskapets kontraktsparter. Ved slike tilfeller er det viktig med dialog og at alle avklaringer skjer i forkant av salget. Dette gjelder også internt dersom det foreligger spesielle samtykkekrav fra styret.

Ved bankfinansiering må det i tidlig fase avklares hva som kreves av sikkerhet og hvorvidt dekkende sikkerhet er mulig å etablere. Uenigheter i prioritet og sikkerhetstillatelse kan enkelt skape grobunn for forsinkelser og selve gjennomføringen av overdragelsen.

For at begge parter skal unngå skattesmell og unødvendige skattekostnader bør det avklares hvordan overdragelsen vil slå ut skattemessig for både selger og kjøper. Samt bør partene avklare om reglene om offentliggjøring av informasjon trer i kraft, altså om det for eksempel blir meldeplikt til Oslo Børs.

Hva bruker man et virtuelt datarom til?
Et datarom er skreddersydd for å effektivisere due diligence-prosesser. I forbindelse med kjøp, salg og investering er det viktig med effektiv, sikker og oversiktlig dokumentflyt med alle parter. Med et digitalt datarom kan du oppbevare, strukturere og dele sensitive dokumenter trygt og enkelt med eksterne parter.

I Adminflow kan du enkelt laste opp de aktuelle dokumentene fortløpende. Du deler den nødvendige informasjonen i datarommet og setter selv begrensninger på hvem som kan se innholdet i mappen. Adminflow sørger for at alt det sensitive materialet trygt kan deles med eksterne parter. Både når det kommer til nasjonale og internasjonale selskapstransaksjoner.

Du kan også være interessert i disse

August 23, 2023
Release av ny funksjonalitet i Adminflow

Vi har ikke ligget på latsiden i sommer og har mange spennende nyheter å komme med. Her finner du en oversikt over de nyeste releasene vi har sluppet nå i august.

Les mer
June 30, 2023
Effektiv kontraktshåndtering med Adminflow

Kontraktshåndtering er en essensiell del av det administrative arbeidet i alle bedrifter, og med Adminflow kan du sikre en enklere, mer effektiv og ikke minst digitalisert kontraktshåndteringsprosess for din bedrift.

Les mer
June 29, 2023
En guide til Åpenhetsloven og hvilke selskaper den gjelder for

I dagens moderne samfunn er åpenhet og gjennomsiktighet avgjørende for tillit mellom selskaper og deres interessenter. I Norge har Åpenhetsloven blitt innført for å sikre at større virksomheter opererer med høy grad av transparens. I dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hvilke selskaper loven gjelder for og hvilke kriterier som må oppfylles.

Les mer
October 5, 2022
Forenklet rapportering for selskaper med mange SPVer

Adminflow har lenge vært populært for holdingsselskaper og andre enkle strukturer for rapportering av aksjonærregisteroppgave og lagring av viktige dokumenter. Nylig har vi sett at vi også i stadig økende grad er aktuelle for eiendomsselskaper med mange selskaper (eiendommer) i porteføljen.

Les mer
September 12, 2022
Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Les mer
September 1, 2022
Historisk eierskapsrapport og andre forbedringer i Adminflow

Vi har brukt sommeren til å jobbe med tilbakemeldingene fra våre brukere og under finner du en liten oppsummering av noen av forbedringene vi har gjort.

Les mer