Spørsmål og svar om due diligence prosesser

Spørsmål og svar om due diligence prosesser

Posted by:
Monica Eriksen
on
August 23, 2022

Vi får regelmessig inn spørsmål om due diligence prosesser. I denne artikkelen tar vi derfor for oss de 7 vanligste. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål som ikke kom med i artikkelen.

Hva er due diligence og hvorfor er slike prosesser viktig?
En due diligence prosess er en gjennomgang av selskapet/en selskapskontroll som må til ved restrukturering, emisjon, salg av selskap eller ved vurdering av nye strategiske partnere. Nettopp for få et så helhetlig bilde av selskapet som mulig for å kunne ta riktig beslutning.

Ved due diligence må selskapet som regel legge frem regnskapet, kontrakter, bonusavtaler, patentbeviser og mer i en rapport til eksterne parter. Dokumentasjonen som legges frem vil bli vurdert og analysert for å forstå hvordan selskapet har det. Slike prosesser kan påvirke både prissettingen av selskapet og om det blir en avtale i det hele tatt.

Når er det påkrevd med due diligence?
Due diligence er påkrevd når en avtale i prinsippet er avtalt, men før kontraktene er signert og avtalen er i boks. Utfallet av selve due diligence prosessen vil avgjøre om transaksjonen kan fortsette som planlagt, om det er nødvendig med reforhandling først eller om avtalen bør avbrytes.

Hvem gjennomfører selskapskontrollen?
Vanligvis vil en uavhengig konsulent, regnskapsfører, advokat eller bedriftsmegler som vil utføre kontrollen av selskapet.

Hvor lang tid tar en due diligence prosess?
En av spørsmålene vi oftest får er hvor lang tid en selskapsgjennomgang kan ta, og svaret er alt fra 30 dager til 6 måneder. DD-prosesser kommer i alle former og fasonger, og det forekommer også raskere og enklere varianter. Hvor lang prosessen blir avhenger av selskapets størrelse, type og selve avtalens kompleksitet. Den rette sammensetningen av rådgivere og eksperter i slike prosesser er viktig for en effektiv gjennomgang.

Er det behov for rådgivere ved en due diligence prosess?
For å kunne gjennomføre en dekkende selskapskontroll vil de ulike partene som regel ha behov for å leie inn eksterne rådgivere og eksperter. Vanligvis deltar både advokater, corporate finance, skatterådgivere, revisorer og teknikere i prosessen.  

For de interne partene er det viktig med rådgivere som finner de riktige kjøperne og forhandler frem til de beste betingelsene. For de eksterne partene er det avgjørende med en nøye gjennomgang for å avdekke tilstanden til selskapet og eventuelle risikoer og problemer, men også muligheter.                                                                                                                                                                                        

Hvilke juridiske faktorer er viktig å passe på?
Før avtalen inngås bør det avklares om det foreligger

  • Heftelser
  • Skatterettslige forhold
  • Konkurranserettslige hinder
  • Samtykkekrav
  • Konsesjonskrav

Due diligence prosessen bør avklare om det foreligger omstendigheter som kan hindre salget eller senere skape problemer for de eksterne partene som går inn i selskapet etter avtalen er inngått. Ved overdragelse av aksjer må også spørsmål om forkjøpsrett etter aksjeloven, aksjonæravtaler eller vedtekter avklares.

I tillegg må det avklares om salget krever samtykke fra selskapets kontraktsparter. Ved slike tilfeller er det viktig med dialog og at alle avklaringer skjer i forkant av salget. Dette gjelder også internt dersom det foreligger spesielle samtykkekrav fra styret.

Ved bankfinansiering må det i tidlig fase avklares hva som kreves av sikkerhet og hvorvidt dekkende sikkerhet er mulig å etablere. Uenigheter i prioritet og sikkerhetstillatelse kan enkelt skape grobunn for forsinkelser og selve gjennomføringen av overdragelsen.

For at begge parter skal unngå skattesmell og unødvendige skattekostnader bør det avklares hvordan overdragelsen vil slå ut skattemessig for både selger og kjøper. Samt bør partene avklare om reglene om offentliggjøring av informasjon trer i kraft, altså om det for eksempel blir meldeplikt til Oslo Børs.

Hva bruker man et virtuelt datarom til?
Et datarom er skreddersydd for å effektivisere due diligence-prosesser. I forbindelse med kjøp, salg og investering er det viktig med effektiv, sikker og oversiktlig dokumentflyt med alle parter. Med et digitalt datarom kan du oppbevare, strukturere og dele sensitive dokumenter trygt og enkelt med eksterne parter.

I Adminflow kan du enkelt laste opp de aktuelle dokumentene fortløpende. Du deler den nødvendige informasjonen i datarommet og setter selv begrensninger på hvem som kan se innholdet i mappen. Adminflow sørger for at alt det sensitive materialet trygt kan deles med eksterne parter. Både når det kommer til nasjonale og internasjonale selskapstransaksjoner.

Du kan også være interessert i disse

February 21, 2024
Hva må du passe på når det gjelder ligningsverdi!

Å forstå og håndtere skatteforpliktelser er avgjørende for økonomisk planlegging. Denne veiledningen gir en kort oppsummering av begrepet "ligningsverdi" og fokuserer på essensielle punkter for skattemeldingen. Fra verdsetting av eiendeler til rapportering av aksjeoppgaver, vil vi utforske viktige aspekter som kan påvirke skatteforholdene dine.

Les mer
February 13, 2024
Årlig service av styret

Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Les mer
January 18, 2024
Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

En kort innføring i Aksjonærregisteroppgaven - tidsfrist 31. januar, så ingen tid å miste.

Les mer
January 8, 2024
Kundesuksess - Norwegian Renewables Group

Kundesuksess med Norwegian Renewables Group - «Med Adminflow sin AR-rapporteringen bruker vi ikke mer enn et par timer på dette arbeidet og den totale besparelsens i tid og oversikten den gir meg som CEO er helt uunnværlig»

Les mer
December 20, 2023
Oppdateringer og Forbedringer: En Ny Milepæl for Vårt Produkt

Vi er glade for å kunngjøre en rekke spennende oppdateringer og forbedringer i vårt produkt for å gjøre din opplevelse enda bedre. Her er en oversikt over de nye funksjonene.

Les mer
December 20, 2023
Adminflow styrker laget med Chief Operating Officer

Adminflow, en ledende leverandør av forenklet bedriftsadministrasjon, kunngjør Stefan Okstveit som ny Chief Operating Officer (COO). Med over 25 års erfaring som growth hacker og merkevarebygger, vil Okstveit spille en nøkkelrolle i utviklingen av Adminflows operasjonelle og kommersielle strategier.

Les mer