Effektiv kontraktshåndtering med Adminflow

Effektiv kontraktshåndtering med Adminflow

Posted by:
Monica Eriksen
on
June 30, 2023

Kontraktshåndtering er en essensiell del av det administrative arbeidet i alle bedrifter, og med Adminflow kan du sikre en enklere, mer effektiv og ikke minst digitalisert kontraktshåndteringsprosess for din bedrift.

Å ha kontroll over kjøper- og leverandørkontrakter kan være en stadig utfordring. De fleste selskaper har langt flere kontrakter enn de er klar over. Disse kontraktene kan være skjult i innbokser, lokale filmapper, fellesmapper og er heller ikke sentralisert. Det er vanskelig å søke etter kontraktnr og vanskelig å finne kontrakten du leter etter.

Du må ofte lese gjennom hele kontrakten for å finne informasjonen du er på jakt etter. Forsøk å finne utløpsdatoen på leiekontrakten din i Kristiansand for eksempel. Med Adminflow har du alt dette lett tilgjengelig og den viktigste informasjonen er enkel å finne uten at du må lese over hele avtalen.

Dokumentasjon og informasjon kan gå tapt, og kontrakter blir fornyet uten at dere ønsker fornyelse. Dette kan føre til at teamet mangler viktig informasjon som trengs for å kunne lage effektive prognoser og opprettholde kostnadskontroll.

Digitalisering av kontraktshåndtering blir stadig viktigere, og med riktig system kan det være en game changer for din bedrift. Her er seks fordeler du får med det digitale kontraktshåndteringsverktøyet vi har utviklet i Adminflow:

 1. Sentralisert lagring og tilgang
  Med Adminflow kan alle kontrakter lagres på ett sted - i skyen. Den sentraliserte lagringen gjør det enkelt å organisere, indeksere og søke etter kontrakter når det er nødvendig. Du trenger ikke lenger å lete gjennom papirdokumenter eller ulike datalagringssystemer. Ved å ha alle kontraktene samlet på ett sted, kan alle berørte parter få tilgang til kontraktene og eventuelle tilhørende dokumenter uavhengig av hvor de befinner seg geografisk.
 2. Bedre kontroll og sporbarhet
  Adminflow gir organisasjoner bedre kontroll over kontraktsprosessen. Verktøyet sporer status, varsler om viktige hendelser og frister, og opprettholder en tydelig historikk. Dette gir bedre innsikt og oversikt over kontraktene, inkludert når de ble opprettet, endret, signert og fornyet. Med en fullstendig oversikt kan du effektivt styre kontraktenes livssyklus og sikre at alle trinnene blir fulgt opp i tide.
 3. Risikoreduksjon og etterlevelse
  Et sikkert digitalt kontraktshåndteringsvørktøy hjelper deg med å håndtere risiko og sikre etterlevelse av forskrifter, lover og kontraktsmessige forpliktelser. Verktøyet i Adminflow kan generere påminnelser om viktige frister, automatisere varslinger om fornyelser eller revisjoner, og sikre at all nødvendig informasjon og dokumentasjon er tilgjengelig for revisjoner og juridiske formål.
 4. Bedre samarbeid og kommunikasjon
  Adminflow muliggjør enklere samarbeid og kommunikasjon mellom ulike interessenter i kontraktsprosessen. Ved å tillate deling av kommentarer, notater og dokumenter kan verktøyet sikre at alle relevante parter er involvert og oppdatert i kontraktsforhandlinger og gjennomgang. Dette fremmer effektivt samarbeid og bidrar til å unngå misforståelser.
 5. Innsikt og rapportering
  Verktøyet i Adminflow kan generere rapporter basert på kontraktsdata. Dette gir innsikt i kontraktsporteføljen, som antall kontrakter, verdier, viktige vilkår og risikoområder. Slik data kan være nyttige for strategisk planlegging, beslutningstaking og evaluering av kontraktsytelse. Ved å ha tilgang til et slikt verktøy kan din bedrift bedre forstå egen kontraktsportefølje og ta informerte beslutninger.
 6. Effektivisering av arbeidsflyt
  Med Adminflow automatiseres og strømlinjeformes prosessen med opprettelse, godkjenning, signering og oppfølging av kontrakter. Verktøyet reduserer manuelle oppgaver, øker effektiviteten og minimerer muligheten for menneskelige feil. Ved å spare tid og ressurser kan organisasjoner fokusere på andre viktige oppgaver og oppnå bedre resultater.
Et sted for alle dine kontrakter


Med Adminflow på laget er det enkelt å lagre og tilgjengeliggjøre alle typer kontrakter på en sikker plattform, som forenkler prosessene, reduserer kostnader og gir bedre kontroll over kontraktsadministrasjonen. Med Adminflow kan virksomheter ta full kontroll over sin kontraktsadministrasjon og oppnå bedre resultater i dagens konkurranseutsatte marked.

Du kan også være interessert i disse

August 23, 2022
Spørsmål og svar om due diligence prosesser

Vi får regelmessig inn spørsmål om due diligence prosesser. I denne artikkelen tar vi derfor for oss de 7 vanligste. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål som ikke kom med i artikkelen.

Les mer
August 10, 2022
Hva er et datarom og hvorfor bruker man det?

I forbindelse med kjøp, salg og investering er det viktig med effektiv, sikker og oversiktlig dokumentflyt med eksterne parter. Et digitalt datarom sørger for smidige prosesser.

Les mer
July 17, 2022
Digitalt styrerom i Adminflow

I Adminflow får du og styremedlemmene full kontroll over virksomhetens styrebehandling og aktivering i et brukervennlig digitalt styrerom. For mer effektivt, tryggere og mer profesjonelt styrearbeid.

Les mer
July 7, 2022
Signeringsløsninger i Adminflow

I tillegg til aksjebok og dokumentsenter har vi også styrerom i Adminflow. Her kan du dele dokumenter, delegere oppgaver og selvfølgelig signere dokumenter: styreprotokoller, kontrakter osv.

Les mer
June 22, 2022
Hva er ligningsverdi og hvordan skal det rapporteres i skattemeldingen for private aksjonærer og holdingselskaper?

Ligningsverdien på aksjer er normalt forhåndsutfylt i skattemeldingen, men dette er ikke alltid tilfellet. Ta en titt på blogginnlegget vårt for å finne ut hva som gjelder for deg.

Les mer
June 14, 2022
Mappestruktur i Adminflow

Når selskapet bruker Adminflow har selskapet tilgang til et eget dokumentsenter. I utgangspunktet er det kun en mappe her: Styrerom. Denne mappen er det kun dem med tilgangsnivå Selskaps-admin og Styremedlemmer som ser. Det samme gjelder mappen Signerte dokumenter, som automatisk genereres når du signerer ditt første dokument.

Les mer