Release av ny funksjonalitet i Adminflow

Release av ny funksjonalitet i Adminflow

Posted by:
Stephen Øyhovden
on
August 23, 2023

Vi har ikke ligget på latsiden i sommer og har mange spennende nyheter å komme med. Her finner du en oversikt over de nyeste releasene vi har sluppet nå i august.


Investeringsoversikt

Vi ønsker å gjøre Adminflow et sted hvor investorene får bedre oversikt over alle sine investeringer. Når du logger inn i Adminflow vil du nå først se hele din aksjeportefølje og verdiutvikling på investeringene dine. Du vil også kunne se hvordan porteføljen er bygget opp, hvor mye du har investert, nye hendelser mm.

Dette er først og fremst relevant for deres investorer, men det gjør det litt enklere for alle aksjonærene å holde seg oppdatert - spesielt dem som har flere investeringer. Du kan nå også legge til selskapets logo under Bedriftsinnstillinger - da dukker den opp i porteføljen til investorene.


Full oversikt og et oppdatertbilde av selskapets struktur

Vi tar gjerne imot innspill på hva dere vil se på denne siden!

Manuelle verdsettelser
Mange har spilt inn ønske om å manuelt kunne verdsette selskapet, da emisjoner og transaksjoner ikke alltid gjenspeiler den virkelige verdien av selskapet. Dette er nå mulig å gjøre under Kapitalendringer --> Registrer annet -> Manuell verdivurdering.  

Skjule kapitalendringer og transaksjoner
I backend har vi gjort det mulig å skjule enkelte transaksjoner og kapitalendringer. Hvorfor det? Dersom man har gjort en transaksjon eller emisjon som ikke skal påvirke verdsettelsen så ønsker man kanskje å skjule den.

For eksempel kan det gjennomføres en gjeldskonvertering på bakgrunn av en flere år gammel sweat for equity avtale som ikke gjenspeiler dagens kurs. Ta kontakt med oss dersom en transaksjon eller emisjon må skjules og ikke skal påvirke verdsettelsen av selskapet.


Ny funksjonalitet til å skjule kapitalendringer og transaksjoner.

Kontraktshåndteringsmodul
Vi har lansert en helt ny modul, kontraktshåndtering. Her kan dere administrere kontrakter, følge opp frister og sette eier av avtalen, sette opp manuelle påminnelser, tagge avtaler og mye mer. Les denne artikkelen for mer informasjon om kontraktshåndtering i Adminflow.

Åpenhetsloven
Det er også lagt til rette for å kunne risikovurdere de ulike leverandørene i henhold til Åpenhetsloven. Du vil få tilgang til veiledning, spørsmål til leverandørene og mye mer når du kjøper kontraktsmodulen. Les denne artikkelen for mer informasjon om åpenhetsloven.

Tilgangsstyring på dokumenter
Vi har forenklet og forbedret tilgangstyring i dokumentmodulen. Fra nå kan du gi tilgang til mapper og dokumenter til de ulike personene og gruppene som skal få tilgang til aktuelle dokumenter. Tidligere var alle dokumenter og mapper (utenom styrerommet) åpne for alle frem til du la på begrenset tilgang.

Etter innspill fra flere gjør vi det nå tydeligere hvem som har tilgang til de ulike mappene. Vi anbefaler at du tar en titt på mappestrukturen din og justerer tilgangene slik du vil ha dem. Selvsagt har ingen som tidligere ikke hadde tilgang nå fått tilgang, men noen som har hatt tilgang kan ha mistet tilgangen. Du kan nå se hvilke grupper og personer som har tilgang.

Innstillinger har fått nytt brukergrensesnitt
For å gjøre Innstillingene lettere tilgjengelig har du nå alltid med deg et tannhjul når du navigerer rundt i Adminflow. Der finner du Bedriftsinnstillinger, Grupper, Brukere, Tags (til Kontraktshåndtering) og Betaling.

White label
Dersom du ønsker Adminflow i deres farger, URL, logo og mye mer så leverer vi også nå en white label versjon av Adminflow.

Grensesnitt i meldinger (e-post)
Meldinger sendes på e-post til mottaker og har fått et ansiktsløft. Når investorene og andre mottar meldingene er grensesnittet forbedret. Vi har også endret «fra» e-post i meldinger. Sendes nå fra [Selskapets navn AS] no-reply@adminflow.no og med reply-to: avsenders e-postadresse.

Sørg for god kommunikasjon med styret og investorer med eget meldingssenter.

Tusen takk for gode innspill fra dere og deres brukere. I tiden framover kommer vi til å jobbe videre med andre innspill fra dere slik at Adminflow blir enda bedre for dere og  investorene deres.

Du kan også være interessert i disse

May 23, 2024
Kundesuksess - Futurehome

Kundesuksess med Futurehome- “Hovednytten for meg i Adminflow er å få alt samlet på ett sted"

Les mer
May 16, 2024
Kundesuksess - BoldBooks

Kundesuksess med BoldBooks - "Med enkel implementering, integrasjon med Altinn og støtte fra Dealflow-teamet har vi kunnet effektivisere arbeidsprosessene og sikre nøyaktig og pålitelig administrasjon av aksjonærene i Adminflow"

Les mer
February 21, 2024
Hva må du passe på når det gjelder ligningsverdi!

Å forstå og håndtere skatteforpliktelser er avgjørende for økonomisk planlegging. Denne veiledningen gir en kort oppsummering av begrepet "ligningsverdi" og fokuserer på essensielle punkter for skattemeldingen. Fra verdsetting av eiendeler til rapportering av aksjeoppgaver, vil vi utforske viktige aspekter som kan påvirke skatteforholdene dine.

Les mer
February 13, 2024
Årlig service av styret

Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Les mer
January 18, 2024
Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

En kort innføring i Aksjonærregisteroppgaven - tidsfrist 31. januar, så ingen tid å miste.

Les mer
January 8, 2024
Kundesuksess - Norwegian Renewables Group

Kundesuksess med Norwegian Renewables Group - «Med Adminflow sin AR-rapporteringen bruker vi ikke mer enn et par timer på dette arbeidet og den totale besparelsens i tid og oversikten den gir meg som CEO er helt uunnværlig»

Les mer