Release av ny funksjonalitet i Adminflow

Release av ny funksjonalitet i Adminflow

Posted by:
Stephen Øyhovden
on
August 23, 2023

Vi har ikke ligget på latsiden i sommer og har mange spennende nyheter å komme med. Her finner du en oversikt over de nyeste releasene vi har sluppet nå i august.


Investeringsoversikt

Vi ønsker å gjøre Adminflow et sted hvor investorene får bedre oversikt over alle sine investeringer. Når du logger inn i Adminflow vil du nå først se hele din aksjeportefølje og verdiutvikling på investeringene dine. Du vil også kunne se hvordan porteføljen er bygget opp, hvor mye du har investert, nye hendelser mm.

Dette er først og fremst relevant for deres investorer, men det gjør det litt enklere for alle aksjonærene å holde seg oppdatert - spesielt dem som har flere investeringer. Du kan nå også legge til selskapets logo under Bedriftsinnstillinger - da dukker den opp i porteføljen til investorene.


Full oversikt og et oppdatertbilde av selskapets struktur

Vi tar gjerne imot innspill på hva dere vil se på denne siden!

Manuelle verdsettelser
Mange har spilt inn ønske om å manuelt kunne verdsette selskapet, da emisjoner og transaksjoner ikke alltid gjenspeiler den virkelige verdien av selskapet. Dette er nå mulig å gjøre under Kapitalendringer --> Registrer annet -> Manuell verdivurdering.  

Skjule kapitalendringer og transaksjoner
I backend har vi gjort det mulig å skjule enkelte transaksjoner og kapitalendringer. Hvorfor det? Dersom man har gjort en transaksjon eller emisjon som ikke skal påvirke verdsettelsen så ønsker man kanskje å skjule den.

For eksempel kan det gjennomføres en gjeldskonvertering på bakgrunn av en flere år gammel sweat for equity avtale som ikke gjenspeiler dagens kurs. Ta kontakt med oss dersom en transaksjon eller emisjon må skjules og ikke skal påvirke verdsettelsen av selskapet.


Ny funksjonalitet til å skjule kapitalendringer og transaksjoner.

Kontraktshåndteringsmodul
Vi har lansert en helt ny modul, kontraktshåndtering. Her kan dere administrere kontrakter, følge opp frister og sette eier av avtalen, sette opp manuelle påminnelser, tagge avtaler og mye mer. Les denne artikkelen for mer informasjon om kontraktshåndtering i Adminflow.

Åpenhetsloven
Det er også lagt til rette for å kunne risikovurdere de ulike leverandørene i henhold til Åpenhetsloven. Du vil få tilgang til veiledning, spørsmål til leverandørene og mye mer når du kjøper kontraktsmodulen. Les denne artikkelen for mer informasjon om åpenhetsloven.

Tilgangsstyring på dokumenter
Vi har forenklet og forbedret tilgangstyring i dokumentmodulen. Fra nå kan du gi tilgang til mapper og dokumenter til de ulike personene og gruppene som skal få tilgang til aktuelle dokumenter. Tidligere var alle dokumenter og mapper (utenom styrerommet) åpne for alle frem til du la på begrenset tilgang.

Etter innspill fra flere gjør vi det nå tydeligere hvem som har tilgang til de ulike mappene. Vi anbefaler at du tar en titt på mappestrukturen din og justerer tilgangene slik du vil ha dem. Selvsagt har ingen som tidligere ikke hadde tilgang nå fått tilgang, men noen som har hatt tilgang kan ha mistet tilgangen. Du kan nå se hvilke grupper og personer som har tilgang.

Innstillinger har fått nytt brukergrensesnitt
For å gjøre Innstillingene lettere tilgjengelig har du nå alltid med deg et tannhjul når du navigerer rundt i Adminflow. Der finner du Bedriftsinnstillinger, Grupper, Brukere, Tags (til Kontraktshåndtering) og Betaling.

White label
Dersom du ønsker Adminflow i deres farger, URL, logo og mye mer så leverer vi også nå en white label versjon av Adminflow.

Grensesnitt i meldinger (e-post)
Meldinger sendes på e-post til mottaker og har fått et ansiktsløft. Når investorene og andre mottar meldingene er grensesnittet forbedret. Vi har også endret «fra» e-post i meldinger. Sendes nå fra [Selskapets navn AS] no-reply@adminflow.no og med reply-to: avsenders e-postadresse.

Sørg for god kommunikasjon med styret og investorer med eget meldingssenter.

Tusen takk for gode innspill fra dere og deres brukere. I tiden framover kommer vi til å jobbe videre med andre innspill fra dere slik at Adminflow blir enda bedre for dere og  investorene deres.

Du kan også være interessert i disse

August 23, 2023
Release av ny funksjonalitet i Adminflow

Vi har ikke ligget på latsiden i sommer og har mange spennende nyheter å komme med. Her finner du en oversikt over de nyeste releasene vi har sluppet nå i august.

Les mer
June 30, 2023
Effektiv kontraktshåndtering med Adminflow

Kontraktshåndtering er en essensiell del av det administrative arbeidet i alle bedrifter, og med Adminflow kan du sikre en enklere, mer effektiv og ikke minst digitalisert kontraktshåndteringsprosess for din bedrift.

Les mer
June 29, 2023
En guide til Åpenhetsloven og hvilke selskaper den gjelder for

I dagens moderne samfunn er åpenhet og gjennomsiktighet avgjørende for tillit mellom selskaper og deres interessenter. I Norge har Åpenhetsloven blitt innført for å sikre at større virksomheter opererer med høy grad av transparens. I dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hvilke selskaper loven gjelder for og hvilke kriterier som må oppfylles.

Les mer
October 5, 2022
Forenklet rapportering for selskaper med mange SPVer

Adminflow har lenge vært populært for holdingsselskaper og andre enkle strukturer for rapportering av aksjonærregisteroppgave og lagring av viktige dokumenter. Nylig har vi sett at vi også i stadig økende grad er aktuelle for eiendomsselskaper med mange selskaper (eiendommer) i porteføljen.

Les mer
September 12, 2022
Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Les mer
September 1, 2022
Historisk eierskapsrapport og andre forbedringer i Adminflow

Vi har brukt sommeren til å jobbe med tilbakemeldingene fra våre brukere og under finner du en liten oppsummering av noen av forbedringene vi har gjort.

Les mer