Fordeler og ulemper med rettet emisjon vs fortrinnsemisjon

Fordeler og ulemper med rettet emisjon vs fortrinnsemisjon

Posted by:
Are Berg Hjelle
on
December 20, 2021

Ved emisjon må selskapet avklare om det skal gjennomføres i form av en fortrinnsemisjon (hvor alle aksjonærer får tilbud om å tegne aksjer, jf. Allmennaksjeloven) eller som en rettet emisjon (hvor en spesifikk gruppe interne eller eksterne aksjonærer får tilbud om å tegne aksjer).

En emisjon er enkelt forklart kapitalforhøyelse ved nyutstedelse av aksjer som selges til investorer slik at selskapet får tilført friskt egenkapital.

Dette må selskapet vurdere
Det må tas i betraktning om selskapets aksjonærer har nok kapital til å gi selskapet tilstrekkelig investering. Dersom det skal gjennomføres en veldig stor emisjon, vil det ikke alltid holde med en rettet emisjon, og en fortrinnsemisjon kan bli nødvendig. Dette vil så klart variere.

Fortrinnsemisjoner vil gjerne kunne strekke seg over lang tid, som åpner for risiko for at aksjekursen kan falle under tegningskursen. Dermed må tegningskursen ofte settes lavere enn aksjekursen i markedet for å ta hensyn til at aksjekursen kan falle under tegningskursen.

I listen under har vi satt opp en oversikt over fordelene og ulempene med rettet emisjon vs fortrinnsemisjon:

Fordeler Rettet emisjon:

 • Rask prosess og muligheten til å sikre ny kapital raskt
 • Rask prosess og muligheten til å sikre ny kapital raskt
 • Mindre mengde dokumentasjon
 • Prospekt kan settes opp i ettertid
 • Lavere kostnad, da det ikke er nødvendig med tegningsgarantier og selskapet unngår fulltegning honorarer

Fordeler Fortrinnsrettet emisjon:

 • Mulighet til å hente inn mer kapital enn ved rettet emisjon
 • Bedre likestilling/behandling av aksjonærene
 • Ved kriseemisjoner settes tegningskursen lavt som er til fordel for potensielle investorer

Ulemper Rettet emisjon:

 • Krever nødvendig styrefullmakt for å fravike fra fortrinnsretten
 • Forskjellsbehandling av aksjonærene ved at kun et spesifikt utvalg kan tegne aksjer. Skal man godtgjøre dette senere med reprasjonsemisjon vil det kreve prospekt. Merk at dersom aksjekursen i markedet faller under reprasjonsemisjonen vil den som regel bli kanselert.
 • Det er ikke gitt at aksjonærene har nok kapital til å investere
 • I første fasen kan det bli nødvendig med prospekt, om det ikke foreligger unntak

Ulemper Fortrinnsrettet emisjon:

 • Mer tidkrevende
 • Ettersom tegningskursen settes lavt for å unngå at den faller under markedsverdien, signaliserer det negativt om selskapets finansielle status til potensielle investorer/aksjonærer
 • Høyere kostnad i form av tegningsgarantier

Det er mye som skal tas stilling til og hvilken form for emisjon som bør velges avhenger av selskapets økonomiske situasjon, vedtekter, generalforsamling og ikke minst tiden selskapet har til å sette av for å gjennomføre emisjonen.

Vi anbefaler at vurderingen mellom rettet emisjon og fortrinnsemisjon vurderes med finansielle og juridiske rådgivere.

Med Adminflow hjelper vi deg å gjøre slike prosesser enklere og mer effektive slik at du kan bruke mer tid på andre verdiskapende oppgaver. I Adminflow finner du blant annet et eget digitalt styrerom, dokumentsenter, integrasjon til Altinn og et trygt og sikkert verktøy for styre- og investorkommunikasjon. Les mer her og test ut løsningen vår gratis.

Du kan også være interessert i disse

August 23, 2023
Release av ny funksjonalitet i Adminflow

Vi har ikke ligget på latsiden i sommer og har mange spennende nyheter å komme med. Her finner du en oversikt over de nyeste releasene vi har sluppet nå i august.

Les mer
June 30, 2023
Effektiv kontraktshåndtering med Adminflow

Kontraktshåndtering er en essensiell del av det administrative arbeidet i alle bedrifter, og med Adminflow kan du sikre en enklere, mer effektiv og ikke minst digitalisert kontraktshåndteringsprosess for din bedrift.

Les mer
June 29, 2023
En guide til Åpenhetsloven og hvilke selskaper den gjelder for

I dagens moderne samfunn er åpenhet og gjennomsiktighet avgjørende for tillit mellom selskaper og deres interessenter. I Norge har Åpenhetsloven blitt innført for å sikre at større virksomheter opererer med høy grad av transparens. I dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hvilke selskaper loven gjelder for og hvilke kriterier som må oppfylles.

Les mer
October 5, 2022
Forenklet rapportering for selskaper med mange SPVer

Adminflow har lenge vært populært for holdingsselskaper og andre enkle strukturer for rapportering av aksjonærregisteroppgave og lagring av viktige dokumenter. Nylig har vi sett at vi også i stadig økende grad er aktuelle for eiendomsselskaper med mange selskaper (eiendommer) i porteføljen.

Les mer
September 12, 2022
Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Les mer
September 1, 2022
Historisk eierskapsrapport og andre forbedringer i Adminflow

Vi har brukt sommeren til å jobbe med tilbakemeldingene fra våre brukere og under finner du en liten oppsummering av noen av forbedringene vi har gjort.

Les mer