Fordeler og ulemper med rettet emisjon vs fortrinnsemisjon

Fordeler og ulemper med rettet emisjon vs fortrinnsemisjon

Posted by:
Are Berg Hjelle
on
December 20, 2021

Ved emisjon må selskapet avklare om det skal gjennomføres i form av en fortrinnsemisjon (hvor alle aksjonærer får tilbud om å tegne aksjer, jf. Allmennaksjeloven) eller som en rettet emisjon (hvor en spesifikk gruppe interne eller eksterne aksjonærer får tilbud om å tegne aksjer).

En emisjon er enkelt forklart kapitalforhøyelse ved nyutstedelse av aksjer som selges til investorer slik at selskapet får tilført friskt egenkapital.

Dette må selskapet vurdere
Det må tas i betraktning om selskapets aksjonærer har nok kapital til å gi selskapet tilstrekkelig investering. Dersom det skal gjennomføres en veldig stor emisjon, vil det ikke alltid holde med en rettet emisjon, og en fortrinnsemisjon kan bli nødvendig. Dette vil så klart variere.

Fortrinnsemisjoner vil gjerne kunne strekke seg over lang tid, som åpner for risiko for at aksjekursen kan falle under tegningskursen. Dermed må tegningskursen ofte settes lavere enn aksjekursen i markedet for å ta hensyn til at aksjekursen kan falle under tegningskursen.

I listen under har vi satt opp en oversikt over fordelene og ulempene med rettet emisjon vs fortrinnsemisjon:

Fordeler Rettet emisjon:

 • Rask prosess og muligheten til å sikre ny kapital raskt
 • Rask prosess og muligheten til å sikre ny kapital raskt
 • Mindre mengde dokumentasjon
 • Prospekt kan settes opp i ettertid
 • Lavere kostnad, da det ikke er nødvendig med tegningsgarantier og selskapet unngår fulltegning honorarer

Fordeler Fortrinnsrettet emisjon:

 • Mulighet til å hente inn mer kapital enn ved rettet emisjon
 • Bedre likestilling/behandling av aksjonærene
 • Ved kriseemisjoner settes tegningskursen lavt som er til fordel for potensielle investorer

Ulemper Rettet emisjon:

 • Krever nødvendig styrefullmakt for å fravike fra fortrinnsretten
 • Forskjellsbehandling av aksjonærene ved at kun et spesifikt utvalg kan tegne aksjer. Skal man godtgjøre dette senere med reprasjonsemisjon vil det kreve prospekt. Merk at dersom aksjekursen i markedet faller under reprasjonsemisjonen vil den som regel bli kanselert.
 • Det er ikke gitt at aksjonærene har nok kapital til å investere
 • I første fasen kan det bli nødvendig med prospekt, om det ikke foreligger unntak

Ulemper Fortrinnsrettet emisjon:

 • Mer tidkrevende
 • Ettersom tegningskursen settes lavt for å unngå at den faller under markedsverdien, signaliserer det negativt om selskapets finansielle status til potensielle investorer/aksjonærer
 • Høyere kostnad i form av tegningsgarantier

Det er mye som skal tas stilling til og hvilken form for emisjon som bør velges avhenger av selskapets økonomiske situasjon, vedtekter, generalforsamling og ikke minst tiden selskapet har til å sette av for å gjennomføre emisjonen.

Vi anbefaler at vurderingen mellom rettet emisjon og fortrinnsemisjon vurderes med finansielle og juridiske rådgivere.

Med Adminflow hjelper vi deg å gjøre slike prosesser enklere og mer effektive slik at du kan bruke mer tid på andre verdiskapende oppgaver. I Adminflow finner du blant annet et eget digitalt styrerom, dokumentsenter, integrasjon til Altinn og et trygt og sikkert verktøy for styre- og investorkommunikasjon. Les mer her og test ut løsningen vår gratis.

Du kan også være interessert i disse

May 23, 2024
Kundesuksess - Futurehome

Kundesuksess med Futurehome- “Hovednytten for meg i Adminflow er å få alt samlet på ett sted"

Les mer
May 16, 2024
Kundesuksess - BoldBooks

Kundesuksess med BoldBooks - "Med enkel implementering, integrasjon med Altinn og støtte fra Dealflow-teamet har vi kunnet effektivisere arbeidsprosessene og sikre nøyaktig og pålitelig administrasjon av aksjonærene i Adminflow"

Les mer
February 21, 2024
Hva må du passe på når det gjelder ligningsverdi!

Å forstå og håndtere skatteforpliktelser er avgjørende for økonomisk planlegging. Denne veiledningen gir en kort oppsummering av begrepet "ligningsverdi" og fokuserer på essensielle punkter for skattemeldingen. Fra verdsetting av eiendeler til rapportering av aksjeoppgaver, vil vi utforske viktige aspekter som kan påvirke skatteforholdene dine.

Les mer
February 13, 2024
Årlig service av styret

Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Les mer
January 18, 2024
Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

En kort innføring i Aksjonærregisteroppgaven - tidsfrist 31. januar, så ingen tid å miste.

Les mer
January 8, 2024
Kundesuksess - Norwegian Renewables Group

Kundesuksess med Norwegian Renewables Group - «Med Adminflow sin AR-rapporteringen bruker vi ikke mer enn et par timer på dette arbeidet og den totale besparelsens i tid og oversikten den gir meg som CEO er helt uunnværlig»

Les mer