Fordeler og ulemper med rettet emisjon vs fortrinnsemisjon

Fordeler og ulemper med rettet emisjon vs fortrinnsemisjon

Posted by:
Are Berg Hjelle
on
December 20, 2021

Ved emisjon må selskapet avklare om det skal gjennomføres i form av en fortrinnsemisjon (hvor alle aksjonærer får tilbud om å tegne aksjer, jf. Allmennaksjeloven) eller som en rettet emisjon (hvor en spesifikk gruppe interne eller eksterne aksjonærer får tilbud om å tegne aksjer).

En emisjon er enkelt forklart kapitalforhøyelse ved nyutstedelse av aksjer som selges til investorer slik at selskapet får tilført friskt egenkapital.

Dette må selskapet vurdere
Det må tas i betraktning om selskapets aksjonærer har nok kapital til å gi selskapet tilstrekkelig investering. Dersom det skal gjennomføres en veldig stor emisjon, vil det ikke alltid holde med en rettet emisjon, og en fortrinnsemisjon kan bli nødvendig. Dette vil så klart variere.

Fortrinnsemisjoner vil gjerne kunne strekke seg over lang tid, som åpner for risiko for at aksjekursen kan falle under tegningskursen. Dermed må tegningskursen ofte settes lavere enn aksjekursen i markedet for å ta hensyn til at aksjekursen kan falle under tegningskursen.

I listen under har vi satt opp en oversikt over fordelene og ulempene med rettet emisjon vs fortrinnsemisjon:

Fordeler Rettet emisjon:

 • Rask prosess og muligheten til å sikre ny kapital raskt
 • Rask prosess og muligheten til å sikre ny kapital raskt
 • Mindre mengde dokumentasjon
 • Prospekt kan settes opp i ettertid
 • Lavere kostnad, da det ikke er nødvendig med tegningsgarantier og selskapet unngår fulltegning honorarer

Fordeler Fortrinnsrettet emisjon:

 • Mulighet til å hente inn mer kapital enn ved rettet emisjon
 • Bedre likestilling/behandling av aksjonærene
 • Ved kriseemisjoner settes tegningskursen lavt som er til fordel for potensielle investorer

Ulemper Rettet emisjon:

 • Krever nødvendig styrefullmakt for å fravike fra fortrinnsretten
 • Forskjellsbehandling av aksjonærene ved at kun et spesifikt utvalg kan tegne aksjer. Skal man godtgjøre dette senere med reprasjonsemisjon vil det kreve prospekt. Merk at dersom aksjekursen i markedet faller under reprasjonsemisjonen vil den som regel bli kanselert.
 • Det er ikke gitt at aksjonærene har nok kapital til å investere
 • I første fasen kan det bli nødvendig med prospekt, om det ikke foreligger unntak

Ulemper Fortrinnsrettet emisjon:

 • Mer tidkrevende
 • Ettersom tegningskursen settes lavt for å unngå at den faller under markedsverdien, signaliserer det negativt om selskapets finansielle status til potensielle investorer/aksjonærer
 • Høyere kostnad i form av tegningsgarantier

Det er mye som skal tas stilling til og hvilken form for emisjon som bør velges avhenger av selskapets økonomiske situasjon, vedtekter, generalforsamling og ikke minst tiden selskapet har til å sette av for å gjennomføre emisjonen.

Vi anbefaler at vurderingen mellom rettet emisjon og fortrinnsemisjon vurderes med finansielle og juridiske rådgivere.

Med Adminflow hjelper vi deg å gjøre slike prosesser enklere og mer effektive slik at du kan bruke mer tid på andre verdiskapende oppgaver. I Adminflow finner du blant annet et eget digitalt styrerom, dokumentsenter, integrasjon til Altinn og et trygt og sikkert verktøy for styre- og investorkommunikasjon. Les mer her og test ut løsningen vår gratis.

Du kan også være interessert i disse

August 10, 2022
Hva er et datarom og hvorfor bruker man det?

I forbindelse med kjøp, salg og investering er det viktig med effektiv, sikker og oversiktlig dokumentflyt med eksterne parter. Et digitalt datarom sørger for smidige prosesser.

Les mer
July 17, 2022
Digitalt styrerom i Adminflow

I Adminflow får du og styremedlemmene full kontroll over virksomhetens styrebehandling og aktivering i et brukervennlig digitalt styrerom. For mer effektivt, tryggere og mer profesjonelt styrearbeid.

Les mer
July 7, 2022
Signeringsløsninger i Adminflow

I tillegg til aksjebok og dokumentsenter har vi også styrerom i Adminflow. Her kan du dele dokumenter, delegere oppgaver og selvfølgelig signere dokumenter: styreprotokoller, kontrakter osv.

Les mer
June 22, 2022
Hva er ligningsverdi og hvordan skal det rapporteres i skattemeldingen for private aksjonærer og holdingselskaper?

Ligningsverdien på aksjer er normalt forhåndsutfylt i skattemeldingen, men dette er ikke alltid tilfellet. Ta en titt på blogginnlegget vårt for å finne ut hva som gjelder for deg.

Les mer
June 14, 2022
Mappestruktur i Adminflow

Når selskapet bruker Adminflow har selskapet tilgang til et eget dokumentsenter. I utgangspunktet er det kun en mappe her: Styrerom. Denne mappen er det kun dem med tilgangsnivå Selskaps-admin og Styremedlemmer som ser. Det samme gjelder mappen Signerte dokumenter, som automatisk genereres når du signerer ditt første dokument.

Les mer
May 10, 2022
Styrearbeid: Spørsmål og svar om elektronisk signering

Styrearbeid krever en del innhenting av underskrifter til styreprotokoller og annet som krever underskrifter fra styremedlemmene. Dette kan være både tungvint og tidkrevende dersom det gjøres manuelt. Med elektronisk signering derimot kan man spare både tid og ressurser.

Les mer