Digitalt styrerom i Adminflow

Digitalt styrerom i Adminflow

Posted by:
Stephen Øyhovden
on
July 17, 2022

Både daglig leder og styret har en rekke ansvarsområdet for å sørge for at selskapet drives ansvarlig og hensiktsmessig, samt at investorene ivaretas på en god måte. Det betyr at informasjon må flyte godt mellom ledelsen og styret, og at dette dokumenteres og lagres på en skikkelig måte. Et godt steg på veien er grundig styrearbeid, og i 2022 er det ingen grunn til å ikke løse dette digitalt.

Praktisk styrearbeid
Vårt inntrykk er at de fleste klarer seg med enkle løsninger for deling, signering og lagring – og det er nettopp dette vi har prioritert i Adminflow. Her kan du tilgjengeliggjøre dokumenter, be om gjennomlesning og kommentarer, samt be om signering (med Bank-ID) på de endelige dokumentene, som for eksempel en styremøteprotokoll.

Du kan alltid følge med på hvem som har gjort det du har bedt om, og vi (systemet) purrer automatisk for deg i intervallet du ber oss om. Det i seg selv er ikke så fantastisk, men det betyr at du slipper å printe, signere, scanne og sende dokumenter fram og tilbake på epost, eller å bruke (og kanskje også betale for) flere systemer.

Hvordan et digitalt styrerom kan modernisere og effektivisere styrearbeidet

Lagring og tilgjengeliggjøring
I tillegg til at du kan gjøre de lavpraktiske tingene rundt styrearbeidet på en enkel måte kan du også lagre dokumentene i Adminflow. Gjør du dette på en skikkelig måte har du alltid full kontroll på hvor den viktige formelle informasjonen ligger. Administrator, styret og andre du selv velger har alltid tilgang, uansett sted og tid – trygt og tilgjengelig.

Vi pleier å si at Adminflow er stedet for de ferdige dokumentene; styremøteunderlag, innkallinger, protokoller osv. Da slipper du å lete gjennom Disk, OneDrive eller datamaskinen din når revisor, regnskapsfører eller andre spør etter sentrale dokumenter.

Forbedringer i vente for styrerommet i Adminflow
Vårt styrerom brukes daglig av mange av våre kunder. Det betyr at vi kontinuerlig får tilbakemeldinger og innspill på funksjonalitet som hadde gjort livet lettere. Dette har vi samlet over tid, samt supplert med intervjuer med et utvalg kunder slik at når vi nå setter i gang med arbeidet med å bygge nytt styrerom skal vi klare å gjøre styrerommet enda bedre.

Blant annet gjør vi det enklere å kalle direkte inn til møter fra Adminflow, samt lar deg lage agendaer (og gjenbruke dem), organisere generalforsamlinger og strukturere styrearbeidet ytterligere. Vi gleder oss til å dele mer informasjon så snart det er klart.

For mer informasjon om styrearbeid se artiklenene her:
Hva er viktig å tenke på ved styresammensetning
Hvordan og hvor ofte bør man holde styremøter
Styrearbeid - Elektronisk signering

Du kan også være interessert i disse

August 23, 2023
Release av ny funksjonalitet i Adminflow

Vi har ikke ligget på latsiden i sommer og har mange spennende nyheter å komme med. Her finner du en oversikt over de nyeste releasene vi har sluppet nå i august.

Les mer
June 30, 2023
Effektiv kontraktshåndtering med Adminflow

Kontraktshåndtering er en essensiell del av det administrative arbeidet i alle bedrifter, og med Adminflow kan du sikre en enklere, mer effektiv og ikke minst digitalisert kontraktshåndteringsprosess for din bedrift.

Les mer
June 29, 2023
En guide til Åpenhetsloven og hvilke selskaper den gjelder for

I dagens moderne samfunn er åpenhet og gjennomsiktighet avgjørende for tillit mellom selskaper og deres interessenter. I Norge har Åpenhetsloven blitt innført for å sikre at større virksomheter opererer med høy grad av transparens. I dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hvilke selskaper loven gjelder for og hvilke kriterier som må oppfylles.

Les mer
October 5, 2022
Forenklet rapportering for selskaper med mange SPVer

Adminflow har lenge vært populært for holdingsselskaper og andre enkle strukturer for rapportering av aksjonærregisteroppgave og lagring av viktige dokumenter. Nylig har vi sett at vi også i stadig økende grad er aktuelle for eiendomsselskaper med mange selskaper (eiendommer) i porteføljen.

Les mer
September 12, 2022
Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Les mer
September 1, 2022
Historisk eierskapsrapport og andre forbedringer i Adminflow

Vi har brukt sommeren til å jobbe med tilbakemeldingene fra våre brukere og under finner du en liten oppsummering av noen av forbedringene vi har gjort.

Les mer