Digitalt styrerom i Adminflow

Digitalt styrerom i Adminflow

Posted by:
Stephen Øyhovden
on
July 17, 2022

Både daglig leder og styret har en rekke ansvarsområdet for å sørge for at selskapet drives ansvarlig og hensiktsmessig, samt at investorene ivaretas på en god måte. Det betyr at informasjon må flyte godt mellom ledelsen og styret, og at dette dokumenteres og lagres på en skikkelig måte. Et godt steg på veien er grundig styrearbeid, og i 2022 er det ingen grunn til å ikke løse dette digitalt.

Praktisk styrearbeid
Vårt inntrykk er at de fleste klarer seg med enkle løsninger for deling, signering og lagring – og det er nettopp dette vi har prioritert i Adminflow. Her kan du tilgjengeliggjøre dokumenter, be om gjennomlesning og kommentarer, samt be om signering (med Bank-ID) på de endelige dokumentene, som for eksempel en styremøteprotokoll.

Du kan alltid følge med på hvem som har gjort det du har bedt om, og vi (systemet) purrer automatisk for deg i intervallet du ber oss om. Det i seg selv er ikke så fantastisk, men det betyr at du slipper å printe, signere, scanne og sende dokumenter fram og tilbake på epost, eller å bruke (og kanskje også betale for) flere systemer.

Hvordan et digitalt styrerom kan modernisere og effektivisere styrearbeidet

Lagring og tilgjengeliggjøring
I tillegg til at du kan gjøre de lavpraktiske tingene rundt styrearbeidet på en enkel måte kan du også lagre dokumentene i Adminflow. Gjør du dette på en skikkelig måte har du alltid full kontroll på hvor den viktige formelle informasjonen ligger. Administrator, styret og andre du selv velger har alltid tilgang, uansett sted og tid – trygt og tilgjengelig.

Vi pleier å si at Adminflow er stedet for de ferdige dokumentene; styremøteunderlag, innkallinger, protokoller osv. Da slipper du å lete gjennom Disk, OneDrive eller datamaskinen din når revisor, regnskapsfører eller andre spør etter sentrale dokumenter.

Forbedringer i vente for styrerommet i Adminflow
Vårt styrerom brukes daglig av mange av våre kunder. Det betyr at vi kontinuerlig får tilbakemeldinger og innspill på funksjonalitet som hadde gjort livet lettere. Dette har vi samlet over tid, samt supplert med intervjuer med et utvalg kunder slik at når vi nå setter i gang med arbeidet med å bygge nytt styrerom skal vi klare å gjøre styrerommet enda bedre.

Blant annet gjør vi det enklere å kalle direkte inn til møter fra Adminflow, samt lar deg lage agendaer (og gjenbruke dem), organisere generalforsamlinger og strukturere styrearbeidet ytterligere. Vi gleder oss til å dele mer informasjon så snart det er klart.

For mer informasjon om styrearbeid se artiklenene her:
Hva er viktig å tenke på ved styresammensetning
Hvordan og hvor ofte bør man holde styremøter
Styrearbeid - Elektronisk signering

Du kan også være interessert i disse

May 23, 2024
Kundesuksess - Futurehome

Kundesuksess med Futurehome- “Hovednytten for meg i Adminflow er å få alt samlet på ett sted"

Les mer
May 16, 2024
Kundesuksess - BoldBooks

Kundesuksess med BoldBooks - "Med enkel implementering, integrasjon med Altinn og støtte fra Dealflow-teamet har vi kunnet effektivisere arbeidsprosessene og sikre nøyaktig og pålitelig administrasjon av aksjonærene i Adminflow"

Les mer
February 21, 2024
Hva må du passe på når det gjelder ligningsverdi!

Å forstå og håndtere skatteforpliktelser er avgjørende for økonomisk planlegging. Denne veiledningen gir en kort oppsummering av begrepet "ligningsverdi" og fokuserer på essensielle punkter for skattemeldingen. Fra verdsetting av eiendeler til rapportering av aksjeoppgaver, vil vi utforske viktige aspekter som kan påvirke skatteforholdene dine.

Les mer
February 13, 2024
Årlig service av styret

Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Les mer
January 18, 2024
Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

En kort innføring i Aksjonærregisteroppgaven - tidsfrist 31. januar, så ingen tid å miste.

Les mer
January 8, 2024
Kundesuksess - Norwegian Renewables Group

Kundesuksess med Norwegian Renewables Group - «Med Adminflow sin AR-rapporteringen bruker vi ikke mer enn et par timer på dette arbeidet og den totale besparelsens i tid og oversikten den gir meg som CEO er helt uunnværlig»

Les mer